Intergenerational dialogue of cohabiting adult children and their parents – the socio-economic perspective
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytet Wrocławski ul. J.W. Dawida 1 50–527 Wrocław
 
 
Submission date: 2014-09-29
 
 
Final revision date: 2015-06-16
 
 
Acceptance date: 2015-06-16
 
 
Publication date: 2015-08-14
 
 
Corresponding author
Magda Wieteska   

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytet Wrocławski ul. J.W. Dawida 1 50–527 Wrocław
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2015;11(1):155-177
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Through residing outside the family home. This feature is more and more often shifted over time, and the phenomenon of the deferment is becoming more common among young adults. Extending the moratorium is confirmed by studies of social reality: more than 40% of people over 30 years old remain dependent on their parents. Young adults do not take on a life consistent with the perception of adulthood prospects in scientific terms: they do not move out of the family home, do not take work or they abandon it because of the unsatisfactory earnings. Among the factors favouring such choices shall be both the psychological and the emotional immaturity of young people and the economic conditions that make it a difficult start in adulthood. Allowing for the return to the childhood situation of biologically adult people involves the whole family. Parents of „immature adults” not only do not part with their children still residing with them in one house, but also increasingly assume the maintenance costs, justifying the need for a common existence by socio-economic conditions, that prevent the financial autonomy of the younger generation. Sometimes the choice is made by the young people themselves. Frustrated by the lack of jobs and prospects to forgo dreams of independence, accepting the role of „not adult adults”. In this article I present the reasons for postponing adulthood included in the conclusions from studies of young adults residing with their parents.
 
REFERENCES (30)
1.
Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.
 
2.
Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2014.
 
3.
Brzezińska A.I., Kaczan R., Piotrowski K., Rękosiewicz M., Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt?, „Nauka” 2011, nr 4.
 
4.
CBOS, Młodzież 2013, file:///F:/Mlodziez_2013.pdf [dostęp: 15.09.2014].
 
5.
CBOS, Zależność pełnoletnich dzieci od rodziców – komunikat z badań, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL... [dostęp: 16.06.2014].
 
6.
Czaj J., Puste gniazdo, http://www.plus50.pl/index.php... [dostęp: 20.09.2014].
 
7.
Czerka E. Niedorosłość czy dorosłość alternatywna. Rozważania w kontekście odraczania dorosłości, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, DSW, 2005, nr 1(29).
 
8.
Danilewicz W., Rodzina wśród ponowoczesnych dylematów, [w:] Taż (red.), Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2009.
 
9.
Dubas E., Dorosłość w erze informatycznej a zadania edukacji (dorosłych), [w:] E.A. Wesołowska (red.), Edukacja dorosłych w erze globalizmu, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2002.
 
10.
Dubas E., Zmieniająca się dorosłość. Od dorosłości konwencjonalnej ku dorosłości subiektywnej, [w:] E. Przybylska (red.), Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
 
11.
Erikson E.H., Tożsamość a cykl życia, Zysk i S-ka, Poznań 2004.
 
12.
Fromm E., O sztuce miłości, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2000.
 
13.
Główny Urząd Statystyczny Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2010 r., http://www.stat.gov.pl/cps/rde... Statystyczny, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbc..., [dostęp: 1.09.2014]SILC_2011r.pdf [dostęp: 13.12.2013].
 
14.
Gurba E., Zadania rozwojowe okresu wczesnej dorosłości, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 
15.
 
16.
Janke A., Wychowanie rodzinne – kluczowe pojęcie pedagogicznych rozważań nad rodziną, [w:] A. Tchorzewski (red.), Wychowanie w kontekście teoretycznym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz 1993.
 
17.
Legutko B., Dąbrowska M., Dorosłe dzieci niedojrzałych rodziców, „Miesięcznik Katolicki List”, 11/2013, http://www.list.media.pl/categ... [dostęp: 20.09.2014].
 
18.
Malewski M., Andragogika w perspektywie metodologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1991.
 
19.
Melosik Z., Młodzież a przemiany kultury współczesnej, [w:] R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik (red.), Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2005.
 
20.
Olejnik M., Średnia dorosłość. Wiek średni, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 
21.
Piątkowska M., Dorosłe dzieci na garnuszku rodziców, http://wyborcza.pl/1,132486,16... [dostęp: 25.09.2014].
 
22.
Pietrasiński Z., Rozwój człowieka dorosłego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990.
 
23.
Przetacznik-Gierowska M., Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009.
 
24.
Solska J., Młodość idzie w klapkach, http://www.polityka.pl/tygodni... [dostęp: 23.09.2014].
 
25.
Turek B., Już pracują, a jeszcze nie są na swoim – 41% młodych Polaków mieszka z rodzicami, https://homebroker.pl/artykuly...- [dostęp: 19.09.2014].
 
26.
Urbański R., Dorosłość jako podstawowe pojęcie andragogiki, [w:] J. Skrzypczak (red.), Wybrane zagadnienia oświaty dorosłych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1995.
 
27.
Wnuk M., W poszukiwaniu «dorosłości», „Dyskursy młodych andragogów”, M. Olejarz (red.), 2007, nr 8.
 
28.
Wojciechowska L., Teoria dobrostanu w badaniach rozwojowych nad rodziną: dobrostan rodziców w stadium pustego gniazda, [w:] J. Trempała, M. Grabowska (red.), Psychologia rozwoju człowieka dorosłego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 
29.
Woydyłło E., My rodzice dorosłych dzieci, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.
 
30.
Zgłobik R., Pokolenie Y, http://www.eurostudent.pl/Poko... [dostęp: 02.11.2013].
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top