Constructive models of perceiving the child and childhood in the past and nowadays
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski, ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, Polska
 
 
Submission date: 2015-02-03
 
 
Final revision date: 2015-06-16
 
 
Acceptance date: 2015-06-16
 
 
Publication date: 2015-08-14
 
 
Corresponding author
Alicja Żywczok   

Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski, ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2015;11(1):143-153
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The author justifies that the scientific analysis of the ways in which the child and childhood are perceived is essential in social sciences not only because it provokes changes in how children are treated but in that it also contributes to the modification of the educational system. When one specifies what the child is and looks closer at the specificity of childhood it is then easier to influence public opinion: the children’s psyche is then better understood and their exceptional emotional and moral sensitivity is better appreciated. The author further argues that it is worth showing to society how much adults owe to the children, how much they learn from them and how far children help adults to self-educate themselves. Sharing knowledge of this kind may help parents and teachers to change unfavourable habits by introducing innovative upbringing attitudes. In many communicative, local and global situations, phrases discrediting children and stereotypical ways of thinking about children and childhood are easier to overcome when one assumes a negative approach towards such phrases and ways of thinking.
 
REFERENCES (9)
1.
Aries P., Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, Wydawnictwo „Marabut”, Gdańsk 1995.
 
2.
Bilicki J., Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II – na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000.
 
3.
Jan Paweł II, Nauczanie społeczne 1978–1979, t. 2, Wydawnictwo Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1982.
 
4.
Janusz Korczak. Myśli. Bądź sobą – szukaj, H. Kirschner (wybór i wstęp), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.
 
5.
Key E., Stulecie dziecka, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005.
 
6.
Nyczaj S., (red.), Mała księga przysłów polskich, Wyd. Ston I, Radom 1994.
 
7.
Okoń W., Zabawa a rzeczywistość, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987.
 
8.
Żywczok A., Destruktywne sposoby postrzegania dziecka i dzieciństwa w przeszłości oraz współcześnie, [w:] J. Bonar, A. Buła (red.), Poznać, zrozumieć, doświadczyć. Konstruowanie wiedzy nauczyciela wczesnej edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.
 
9.
Żywczok A., Ku afirmacji życia. Pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top