Konstruktywne wzorce percepcji dziecka i dzieciństwa w przeszłości oraz współcześnie
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski, ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, Polska
 
 
Data nadesłania: 03-02-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-06-2015
 
 
Data akceptacji: 16-06-2015
 
 
Data publikacji: 14-08-2015
 
 
Autor do korespondencji
Alicja Żywczok   

Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski, ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2015;11(1):143-153
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Autorka w swym tekście uzasadniła, że naukowa analiza sposobów postrzegania dziecka i dzieciństwa jest istotna w naukach społecznych ze względu na prowokowanie zmian nie tylko w traktowaniu dzieci, lecz także w modyfikowaniu systemu edukacyjnego. Sprecyzowanie, kim jest dziecko, a także podkreślenie specyfiki dzieciństwa sprzyjają kształtowaniu opinii społecznej: rozumieniu psychiki dzieci i docenieniu ich wyjątkowej wrażliwości emocjonalno-moralnej. Autorka przekonuje, iż warto ukazywać szerokiemu otoczeniu społecznemu, jak wiele dorośli zawdzięczają dzieciom, jak wiele się od nich uczą i jak dzięki nim samowychowują. Zasymilowanie wiedzy tego rodzaju może pomóc rodzicom i nauczycielom zmienić niekorzystne przyzwyczajenia stosując w swym otoczeniu odmienne, innowacyjne nastawienie wychowawcze. Krytyczny stosunek do określeń dyskredytujących dziecko oraz do stereotypowych sposobów myślenia o dziecku i dzieciństwie wspiera przezwyciężanie ich w wielu sytuacjach komunikacyjnych, lokalnych i globalnych.
 
REFERENCJE (9)
1.
Aries P., Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, Wydawnictwo „Marabut”, Gdańsk 1995.
 
2.
Bilicki J., Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II – na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000.
 
3.
Jan Paweł II, Nauczanie społeczne 1978–1979, t. 2, Wydawnictwo Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1982.
 
4.
Janusz Korczak. Myśli. Bądź sobą – szukaj, H. Kirschner (wybór i wstęp), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.
 
5.
Key E., Stulecie dziecka, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005.
 
6.
Nyczaj S., (red.), Mała księga przysłów polskich, Wyd. Ston I, Radom 1994.
 
7.
Okoń W., Zabawa a rzeczywistość, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987.
 
8.
Żywczok A., Destruktywne sposoby postrzegania dziecka i dzieciństwa w przeszłości oraz współcześnie, [w:] J. Bonar, A. Buła (red.), Poznać, zrozumieć, doświadczyć. Konstruowanie wiedzy nauczyciela wczesnej edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.
 
9.
Żywczok A., Ku afirmacji życia. Pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top