Education in and for the family of adults in the light of educational institutions
 
More details
Hide details
1
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Kopernika 16, 80-208 Gdańsk, Polska
 
 
Submission date: 2012-07-01
 
 
Final revision date: 2012-12-31
 
 
Acceptance date: 2012-12-31
 
 
Publication date: 2012-12-31
 
 
Corresponding author
Iryna Kierzkowska   

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Kopernika 16, 80-208 Gdańsk, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2012;6(2):201-221
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The issue of family education is one of the most recent social problems. Reflections on the problems of education in the family life of adults was the basis of the study aimed at investigating the state of readiness of adults to live together in the family in the contemporary society, the propositions of the educational institutions regarding the attempts to solve some of the problems of the education in family life, and the direct recipients of the educational influence – in other words, the adults.
 
REFERENCES (12)
1.
Happy Family. Stowarzyszenie inicjatyw prorodzinnych. Talent mamy – w kreatorze odkrywamy, http://happyfamily.org.pl/inde... [dostęp: 25.09.2012].
 
2.
Król T. Wychowanie do życia w rodzinie, http://www.wse.krakow.pl/pl/st... [dostęp: 10.05.2012].
 
3.
Oferta poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 18 w Warszawie, http://www.ppp18 war.home.pl/index.php option=com_content&view=article&id=49&Itemid=54 [dostęp: 12.05.2012].
 
4.
Poprzyj dwa nowe prawa dzieci, http://www.inicjatywa.znanenie... [dostęp: 03.04.2012].
 
5.
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne: diagnostyka, porady, terapia, warsztaty, http://www.gdansk.pl/edukacja,... [dostęp: 11.05.2012].
 
6.
Sakrament małżeństwa. Kursy przedmałżeńskie, http://sakramentmalzenstwa.cba... index.php/kursy-przedmalzenskie/ [dostęp: 05.05.2012].
 
7.
Ślub Kościelny - Kościół wprowadza zmiany przepisów: kurs przedmałżeński wydłużony do 6 miesięcy, http://www.se.pl/wydarzenia/kr... [dostęp: 29.05.2012].
 
8.
Solarczyk H. Niemiecka koncepcja edukacji ustawicznej w świetle dyskusji międzynarodowej, „E-mentor” 2005 /1 (8), http://www.e-mentor.edu.pl/art... numer/8/id/118 [dostęp: 05.05.2012].
 
9.
Statut Stowarzyszenia Wspierania Działań Prorodzinnych – Forum Prorodzinne, http://www.forumprorodzinne.ns... [dostęp: 13.05.2012].
 
10.
Stowarzyszenie inicjatyw prorodzinnych „Happy Family”. O nas, http://happyfamily. org.pl/index.php option=com_content&view=article&id=1&Itemid=8 [dostęp: 04.05.2012].
 
11.
Terapia małżeństw / par, http://www.terapia-rodzinna.pl... [dostęp: 10.05.2012].
 
12.
Wieczory dla zakochanych, http://www.freta.dominikanie.p... [dostęp:11.05.2012].
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top