Education in a Family According to Janusz Korczak
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Zielonogórski Instytut Pedagogiki al. Wojska Polskiego 69 65-762 Zielona Góra
 
 
Submission date: 2013-01-01
 
 
Final revision date: 2013-06-30
 
 
Acceptance date: 2013-06-30
 
 
Publication date: 2013-06-30
 
 
Corresponding author
Edyta Bartkowiak   

Uniwersytet Zielonogórski Instytut Pedagogiki al. Wojska Polskiego 69 65-762 Zielona Góra
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2013;7(1):83-105
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is an attempt to unravel the mystery of education in a family based on the continuing validity of Janusz Korczak’s thoughts in his brilliant and timeless essay How to Love a Child. In the book, divided into 116 autonomous parts, the Old Doctor is trying „to learn, to understand and to love the child”, to touch the essence of parenthood. He studies the situation of a child in a family basing on three aspects: with reference to the child, to his parents and to the mutual relations between them. As a result, there came into existence three distinct fields of investigation. The first one constitutes the child, the second one- an adult, in this case a parent, and the last field of investigation constitutes connections between children and parents.
 
REFERENCES (22)
1.
Chmaj L., Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa 1962.
 
2.
Chymuk M., Janusz Korczak. Dziecko i wychowawca, Kraków 1995.
 
3.
Dąbrowski Z, Kulpiński F., Pedagogika opiekuńcza, historia, teoria terminologia, Olsztyn 2000.
 
4.
Kochan K., Skorek E. (red.), Janusz Korczak i oblicza dzieciństwa, t. 1, Zielona Góra 2012.
 
5.
Janusz Korczak, życie i dzieło. Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej, Warszawa 12–15 października 1978, Warszawa 1978.
 
6.
Jaworski M., Janusz Korczak, Warszawa 1977.
 
7.
Jundziłł I., Janusz Korczak o wychowaniu w rodzinie, [w:] Janusz Korczak. Życie i dzieło. Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej, Warszawa 12–15 października 1978, Warszawa 1978.
 
8.
Korczak J., Jak kochać dziecko, Warszawa 1992.
 
9.
Korczak J., Myśli, Warszawa 1987.
 
10.
Korczak J., Pisma wybrane, t. 1, 2, Warszawa 1984.
 
11.
Korczak J., Pisma wybrane, t. 3, Warszawa 1985.
 
12.
Korczak, J., Pisma wybrane, t. 4, Warszawa 1986.
 
13.
Kupisiewicz Cz., Z dziejów teorii i praktyki wychowania, Kraków 1912.
 
14.
Lewin A., Korczak znany i nieznany, Warszawa 1999.
 
15.
Mortkowicz-Olczakowa H., Janusz Korczak, Warszawa 1966.
 
16.
Falkowska M. (red.), Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka. Nowe źródła, Warszawa 1983.
 
17.
Olczak-Ronikier J., Korczak. Próba biografii, Warszawa 2011.
 
18.
Orczyk A., Zarys szkolnictwa i myśli pedagogicznej, Warszawa 2008.
 
19.
Okoń W., Suchodolski B., Studia nad pedagogiką XX wieku, Warszawa 1962.
 
20.
Szlązakowa A., Janusz Korczak, Warszawa 1978.
 
21.
Śliwerski B., Pedagogika Janusz Korczaka, [w:] Z., B. Śliwerski (red.), Pedagogika, Warszawa 2004.
 
22.
Wołoszyn S., Korczak, Warszawa 1982.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top