Advice concerning family upbringing offered in the nineteenth-century journals
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
 
 
Submission date: 2011-04-01
 
 
Final revision date: 2011-06-30
 
 
Acceptance date: 2011-06-30
 
 
Publication date: 2011-06-30
 
 
Corresponding author
Marzena Okrasa   

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;2(2):33-51
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents tips on raising children published in journals in the nineteenth century. Their role was to educate parents. In many publications it was writtenliterally,thatparents,especiallymothers,havenogroundsforraisingchildren. Therefore, the information contained in the texts related to educational culture, health behavior, moral education, the formation of character and mind. The authors marked that more parents should take care of the health aspects, namely to improve living conditions, hygiene of everyday life, as well as adopt attitudes and behaviors conducive to health. They urged the need of kneading in the children a strong will to prevent them in future from unexpected events and non-permanent fate. They drew attention to the need for mental development. It was believed that it is important not only what features will develop, but also what your child will learn. Knowledge should be presented as a boon, human dignity, which puts him on a higher level of existence. Particular attention is paid to the social upbringing, noting that the more there will be good people in the world, the more this will override good intentions and noble aspirations. The desire for happiness is the reason for care to be taken of the education of children.
 
REFERENCES (41)
1.
Bednarz-Grzybek R., Emancypantka i patriotka. Wizerunek kobiety przełomu XIX i XX wiekuwczasopismachKrólestwaPolskiego,Lublin2010.
 
2.
Hajkowska M., Zasady higieny i pielęgnacji dziecka w rodzinie w XIX i na początku XX wieku,[w:] J. Kirenko (red.), Zdrowa szkoła-zdrowy uczeń, Lublin 2008.
 
3.
[Ilnicka M.] M. I., Co kobieta może uczynić dla zdrowia rodziny? „Bluszcz” 1893,nr 27.
 
4.
[Ilnicka M.] M.I., Dobra matka. „Bluszcz” 1893, nr 42.
 
5.
[Ilnicka M.] M.I., Dobry przykład, „Bluszcz”, Cz. I, 1885, nr 16.
 
6.
[Ilnicka M.] M.I., Dobry przykład, „Bluszcz”, Cz. II, 1885, nr 17.
 
7.
[Ilnicka M. ] M.I., Łagodność, „Bluszcz” 1893, nr 30.
 
8.
[Inicka M.] M.I., Nauczanie moralności. „Bluszcz” 1893, nr 26.
 
9.
[lnicka M.] M.I., O kształceniu duszy ludzkiej. Do szczęścia. „Bluszcz” 1873, nr 35.
 
10.
[Ilnicka M.] M.I., Uczucie szacunku, „Bluszcz” 1893 ,nr 34.
 
11.
[Ilnicka M.] M. I.,W sprawie wychowania I. Miłość własna. „Bluszcz” 1876 nr 22,23.
 
12.
[lnicka M.] M.I., W sprawie wychowania. II. Wola. „Bluszcz” 1876, nr 36, 37, 38.
 
13.
[Ilnicka M.] M.I., Świat i ludzie. „Bluszcz” 1893. nr 48.
 
14.
[Ilnicka M.] M.I.,Teorya i praktyka w zawodzie. „Bluszcz” 1882, nr 40.
 
15.
[Ilnicka M.] M.I., Wychowanie. „Bluszcz” 1893, nr 1.
 
16.
[Ilnicka M.] M.I., Wychowanie, cz II. „Bluszcz” 1993, nr 12.
 
17.
[Ilnicka M.] M.I., Wykształcenie umysłu i moralności. „Bluszcz” 1893, nr 35.
 
18.
[Ilnicka M.] M.I., Wykształcenie umysłu jako pomoc do życia. „Bluszcz” 1895, nr 10.
 
19.
[Ilnicka M.] M. I., Wyobraźnia. „Bluszcz” 1893, nr 14.
 
20.
[Ilnicka M.] M. I., Zadania kobiety w zakresie kształcenia etycznego. „Bluszcz” 1893, nr 43, nr 44.
 
21.
[Ilnicka M.] M.I., Życie w rodzinie. „Bluszcz” 1893 nr 20.
 
22.
Kopczyński S., Szkice higieniczno-wychowawcze. (Z dziejów higieny domowej i szkolnej), Warszawa1910.
 
23.
Leś E., Od filantropi do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecznych, Warszawa 2000.
 
24.
Lutostański B., Pogawędki z dziedziny gospodarstwa domowego. „Bluszcz” 1880, nr 9.
 
25.
Nasze Towarzystwa i salony w rozmaitych epokach. Odczyt przez Jaxę-Brykowskiego. „Bluszcz” 1850, nr 50; nr 51; nr 52.
 
26.
Najwyższa zasada wychowania (Ustęp z dzieła A. G. Riecke: Nauka wychowania). „Bluszcz” 1871, nr 14.
 
27.
Notatkipedagogiczne.„Bluszcz”1887 ,nr 23.
 
28.
Okrasa M., Problemy edukacji zdrowotnej na łamach czasopisma. „Bluszcz”(1865-1918). [w:] J. Kirenko (red.),Zdrowa szkoła-zdrowy uczeń, Lublin 2008.
 
29.
__________________.
 
30.
Plater-ZyberkównaC.,Kilkamyśliowychowaniuwrodzinie,Warszawa1903.
 
31.
Pogadanki o wychowaniu dzieci. Rozmowy księdza proboszcza z Janem i Maciejem, o dzisiejszym wychowywaniu dzieci, Kraków 1875.
 
32.
Pogawędka. „Bluszcz” 1884, nr 33.
 
33.
Podgórska W., Dla matek. „Bluszcz” 1885, nr 36.
 
34.
Podolański S., Podręcznik pedagogiczny. Wskazówki dla rodziców i wychowawców, Kraków1930.
 
35.
Prawda. (Ustęp z dzieła „Fiends in council, by sirArthur Helps” London 1873). „Bluszcz” 1873, nr 36, nr 37.
 
36.
Radecki P., Kronika fałszowań i oszukaństw „Przewodnik Higieniczny” 1895, nr 3 ;8; 10; 11.
 
37.
Trentowski B., Chowanna. (podał w celniejszych wyjątkach i objaśnił W. Osterloff), Łódź 1922.
 
38.
Tworek B., Kultura zdrowotna ludności wiejskiej w Małopolsce od połowy XIX do końca XX wieku. W świetle literatury pięknej i wspomnieniowej, Lublin 2007.
 
39.
Wernica H.,O poprawie wad młodzieży. „Bluszcz” 1883, nr 8, nr 9.
 
40.
[Seidlerowa Z.] Z. S. Dziesięcioro przykazań dla wychowawczyń i dozorczyń dzieci. „Bluszcz”1903, nr 42.
 
41.
Związek Tow. Samopomocy Społecznej, Jakiej potrzeba nam szkoły? Wydawnictwo Towarzystwa Pedagogicznego, Warszawa1905.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top