Role of mother in upbringing and education of children in the light of Cracow woman's periodicals "Niewiasta" and "Kalina"
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego, Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Polska
 
 
Submission date: 2011-04-01
 
 
Final revision date: 2011-06-30
 
 
Acceptance date: 2011-06-30
 
 
Publication date: 2011-06-30
 
 
Corresponding author
Małgorzata Stawiak-Ososińska   

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego, Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;2(2):15-32
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the second half of the 19 century appeared periodicals addressed to women, in which discussion on the place and role of the woman in society and family was raised. Among the most readable and representing relatively high level were found periodicals 'Niewiasta' and 'Kalina'. Most of the articles published in those periodicals were devoted to mother, as the first educator and teacher of her children. From the analysis of the works emerges a picture of a caring mother, providing safety and development of her children, bringing up children in the spirit of patriotism and love of God, as well as aspiring to educate her offspring to be citizens and members of the polish society. Principally attention was focused on the role of mother inupbringing daughters. It was clearly pointed out, that it was the mother whom the future of her children depended on. The aim of the maternal influence was to form a person possessing numerous virtues and abilities essential to become a good wife, mother and housewife. The mother was moreover supposed to be an inseparable companion of her children, their support in troubles as well as mentor introducing young generation into the vortex of national, social and family life.
 
REFERENCES (22)
1.
Dormus K., Problematyka wychowawczo-oświatowa w prasie kobiecej zaboru austriackiego w latach 1826-1918, Warszawa 2006.
 
2.
Fizyczność naszych niewiast, „Niewiasta” 1860, nr 7.
 
3.
Franke J., Polska prasa kobieca w latach 1820-1918, Warszawa 1999.
 
4.
Godność i przeznaczenie płci pięknej, „Niewiasta” 1861, nr 1.
 
5.
Henshke U., Ważność stowarzyszeń kobiet, ,,Kalina” 1867, nr 30.
 
6.
Język ojczysty, ,,Niewiasta” 1860, nr 9.
 
7.
Jupner T., Kartki o wychowaniu, ,,Kalina” 1867, nr 9, 10, 17.
 
8.
Łojek J., Myslinski J., Władyka W., Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988. Zaleska Z., Czasopisma kobiece w Polsce, Warszawa 1938.
 
9.
Michna W., Jeszcze kilka słów o wychowaniu dziewcząt, „Niewiasta” 1861, nr 9.
 
10.
Michna W., Wychowanie domowe, ,,Niewiasta” 1861, nr 33, 35.
 
11.
Michna W., Wychowanie panieńskie, „Niewiasta” 1861, nr 29. Niewiasta w obowiązkach religijnych, „Niewiasta” 1860, nr 1.
 
12.
O różnicy wychowania chłopców i dziewcząt, „Niewiasta” 1860, nr 12.
 
13.
O wychowaniu serca, ,,Niewiasta” 1860, nr 3.
 
14.
Pracowitość kobiet; wadliwość salonowego wychowania dla niebogatych panien, „Niewiasta” 1862, nr 39.
 
15.
Równouprawnienie, ,,Kalina” 1867, nr 23.
 
16.
Serwatowski W., Niewiasta, „Niewiasta” 1861, nr 40.
 
17.
Serwatowski W., Patriotyzm niewiasty, „Niewiasta” 1862, nr 3.
 
18.
Serwatowski W., O najpierwszym religijnym prowadzeniu w rodzicielskim domu, „Niewiasta” 1861, nr 27.
 
19.
Wasilewska F., Błędy wychowania, ,,Kalina” 1867, nr 28, 29.
 
20.
Wilkońska P., O wychowaniu, „Niewiasta” 1861, nr 15, 21, 25, 42, 1862, nr 4, 13, 14, 17, 22, 26, 28.
 
21.
Wirchof R., O wychowaniu kobiety odpowiednim jej stanowisku i powołaniu, ,,Kalina” 1867, nr 1, 3.
 
22.
Wojciech z Medyki, Wychowanie moralne, ,,Niewiasta” 1862, nr 28, 48, 1863, nr 25.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top