Child’s work in the family in lubelskie voivodship
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Aleje Racławickie 14 20-950 Lublin
 
 
Submission date: 2013-07-01
 
 
Final revision date: 2013-12-31
 
 
Acceptance date: 2013-12-31
 
 
Publication date: 2013-12-31
 
 
Corresponding author
Justyna Truskolaska   

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Aleje Racławickie 14 20-950 Lublin
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2013;8(2):301-316
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Work is a very important element of human life. The family is the basic environment of education by work and for work. In the years 2006–2008 we examined 176 families (803 children and parents) from lubelskie voivodship. One of the aims of our research was to describe the upbringing by work in families living in towns and villages of lubelskie voivodship. It turned out that nearly every child has its own duties at home. At the same time, just a few percent of children seem to be overworked. The children do everyday activities (such as eating, dressing up, washing themselves etc.) and help parents in everyday duties at home. The grandparents do not perform a big role in housework – neither as those that do it nor as people who need help. The housework is divided, to a high degree, into a male part and a female part. The division is also partly visible as far as children are concerned. In most families education (homework) is more important than the help with housework. On the whole, we can say that most of the families demand from their children that they should take part in the housework in accordance with their age.
 
REFERENCES (13)
1.
Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wyd. Uniwer. Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 
2.
Głogowska R., Wychowanie do pracy w rodzinie i szkole, „Zeszyty Karmelitańskie” 2005, nr 3 (32).
 
3.
Jan Paweł II, Laborem exercens, [w:] J.M. Lipniak (red.), Encykliki społeczne Kościoła katolickiego, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Świdnica 2005.
 
4.
Jundziłł I., Zarys pedagogiki opiekuńczej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1984.
 
5.
Kwiatkowski S.M., Bogaj A., Baraniak B., Pedagogika pracy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 
6.
Łuka M., Osoba ludzka a bezrobocie. Analiza filozoficzno-pedagogiczna, Wyd. KUL, Lublin 2011.
 
7.
Łuka M., Wychowawcze znaczenie pracy jako istota pedagogiki pracy, „Pedagogika Katolicka” 2010, nr 7 (2).
 
8.
Nowacki T., Wychowanie przez pracę, Nasza Księgarnia, Warszawa 1966.
 
9.
Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, Wyd. PWN, Warszawa 1979.
 
10.
Truskolaska J., Opieka, wychowanie i partnerstwo w rodzinach wiejskich i miejskich województwa lubelskiego na początku XXI wieku, Wyd. KUL, Lublin 2010.
 
11.
Truskolaska J., Praca dziecka w rodzinie w opinii dzieci – doniesienie z badań (styczeń 2006 r.), [w:] M. Nowak. H. Konovaluk (red.), Praca – ethos – wychowanie, Wyd. i Drukarnia NOVA SANDEC, Biała Podlaska 2007.
 
12.
Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005.
 
13.
Ziemska M. (red.), Rodzina i dziecko, Wyd. PWN, Warszawa 1985.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top