Education under pressure, that is, 21st century childhood
 
More details
Hide details
1
Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej ul. Bohaterów Westerplatte 64 76-200 Słupsk
 
 
Submission date: 2013-07-01
 
 
Final revision date: 2013-12-31
 
 
Acceptance date: 2013-12-31
 
 
Publication date: 2013-12-31
 
 
Corresponding author
Dorota Kiełb-Grabarczyk   

Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej ul. Bohaterów Westerplatte 64 76-200 Słupsk
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2013;8(2):317-329
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The family is the place where the child comes into the world, where his basic needs are satisfied, both physiological and psychological. The family environment is the process of human education. Family performs many functions influencing the educational process, it can be seen as a system of interrelated parts, between which there are different relationships and interactions. A way to fulfill the educational function of the family and the consequent effects on child’s interactions depend largely on the attitudes of the father and the mother to the child. Giving one’s child the right to freedom of his age these days leaves a lot to be desired. An interesting, yet disturbing picture of childhood is drawn, the image of a generation overly controlled and supervised. We have had overweight children, myopia, children who are sick and suffering from overweight. Targeting children is based on imposing his own will or forcing a particular procedure, but is that the education we want? Therefore, in many publications, educational, sociological and psychological child development experts provide a restless, impatient parents the same advice: each child develops at a different pace. The early years are important, but do not take part in the race. Spend less time trying to improve a child by force, but rather try to get to know them. Believe your instincts, rather than imitate everything mom-alpha does on the playground. For centuries, children never chose their childhood. Tons of adults are always suitable. „This is never about children, says G. Rousseau, Oxford historian. – This is always the adults.” Nowadays, it seems that it is true more than ever. The question is, what can we do so that it is more about children?
 
REFERENCES (22)
1.
Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wyd. Uniwer. Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 
2.
Adhoracja Apostolska „Familiaris consortio” Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, kapłanów i wiernych całego Kościoła katolickiego o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, 36, wyd. II, Częstochowa 1987.
 
3.
Bissoli C., Jan Paweł II o systemie wychowawczym księdza Bosko, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 2001.
 
4.
Chymuk M., Topa D. (red.), Edukacja prorodzinna, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 
5.
Dominian J., Cykle afirmacji ludzkich. Szkice psychologiczne o życiu chrześcijańskim, tłum. H. Bednarek, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986.
 
6.
Giereluk-Lubowic Z., Wychowanie w rodzinie wielkomiejskiej, WSiP, Warszawa 1979.
 
7.
Honoré C., Pod presją. Dajmy dzieciom święty spokój, Wyd. Drzewo Babel, Warszawa 2011.
 
8.
Hrapkiewicz H., Rozwój człowieka w rodzinie, [w:] W. Świątkiewicz (red.), W trosce o rodzinę (III Sympozjum Naukowe, Piekary 1994), Wyd. Uniwer. Śląskiego, Katowice 1994.
 
9.
Izdebska H., Szczęście dziecka, IWZZ, Warszawa 1988.
 
10.
Jan Paweł II, Homilia w czasie mszy św., Prato, Włochy, 19.03.1986, [w:] Cz. Drążek, A. Flaga, J. Gniewek (wybór i przyg. tekstów), Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi, Wyd. Naukowe PAT, Kraków 1990.
 
11.
Jan Paweł II, List do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. 1994 Rok Rodziny, Wyd. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, Wrocław 1998.
 
12.
Janke A.W., Pedagogika rodziny i wychowanie rodzinne, [w:] S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke (red.), Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.
 
13.
Kawula S., Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych środowiska rodzinnego, Wyd. UMK, Toruń 1978.
 
14.
Korzeniowska W., Szuścik U., Rodzina. Historia i współczesność. Studium monograficzne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.
 
15.
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2001.
 
16.
Pągowska E., Bobo się nie wymiga, „Polityka”, 26 kwietnia 2008, nr 17(2651).
 
17.
Pieter J., Poznawanie środowiska wychowawczego, Wyd. Ossolineum, Wrocław – Kraków 1960.
 
18.
Rembierz M., Dom rodzinny jako osobliwy szczegół w świecie kulturowej bezdomności. Refleksje z filozofii człowieka, [w:] B. Dymara (red.), Dziecko w świecie rodziny, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998.
 
19.
Sorkowicz A., Wychowanie w rodzinie – w nauczaniu Jana Pawła II (wybrane zagadnienia), [w:] W. Korzeniowska, U. Szuścik (red.), Rodzina. Historia i współczesność. Studium monograficzne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.
 
20.
Sztompka P., Bogunia-Borowska M. (red.), Socjologia codzienności, Wyd. Znak, Kraków 2008.
 
21.
Sztompka P., Socjologia, Wyd. Znak, Kraków 2002.
 
22.
Tchorzewski A.M., Rodzina jako przedmiot badań w naukach o wychowaniu, [w:] K. Jakubiak (red.), Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych, Wyd. Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1995.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top