The family threatened by social exclusion - examples of good practice in the systemic forms of assistance
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, Dawida 1, 50-529 Wrocław
 
 
Submission date: 2012-07-01
 
 
Final revision date: 2012-12-31
 
 
Acceptance date: 2012-12-31
 
 
Publication date: 2012-12-31
 
 
Corresponding author
Kamila Gandecka   

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, Dawida 1, 50-529 Wrocław
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2012;6(2):189-200
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A systemic approach is essential in working with the families threatened by social exclusion. This is expressed both in the perception of the family as a whole and in the planning of interdisciplinary strategies of support. This trend is reflected in – among others – the relevant legal acts on social assistance in Poland. Moreover, it also gives the opportunity to create a network of local support in which a strategy of solving social problems – particularly within the family itself – is prepared in cooperation with the local administration. Therefore, the purpose of my article is to present the good practices in providing assistance and support for the families in difficult life situations. The selected programs that have been implemented by Mercury Foundation from Walbrzych since 2006 constitute the research material.
 
REFERENCES (15)
1.
Bradshaw J., Zrozumieć rodzinę. Rewolucyjna droga odnalezienia samego siebie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 
2.
Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej na lata 2005–2013, Wrocław 2005.
 
3.
Dossier organizacji – Fundacja „Merkury” (2011–2012), Wałbrzych 2011.
 
4.
Gonera M., Rozwód rodziców a niepowodzenia szkolne dziecka, http://www.psycho logia.net.pl/artykul.php?level=392 [dostęp: 20.09.2012].
 
5.
Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny. Obszar i panorama problematyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
 
6.
Krok D., Systemowe ujęcie rodziny w badaniach dobrostanu psychicznego jej członków, [w:] D. Krok, P. Landwójtowicz (red.), Rodzina w nurcie współczesnych przemian, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.
 
7.
Mrzygłocka-Chojnacka J., Przyczyny wykluczenia społecznego, „Informator Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji” 2010, nr 2 http://obserwatorium.cmsiko.pl... biblioteka/artykuly?page=2 [dostęp: 20.09.2012].
 
8.
Nagranie rozmowy z panią mgr Katarzyną Milanowską-Piątek koordynatorką działań realizowanych w świetlicy środowiskowej w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej, prowadzonego przez Fundację „Merkury” w Wałbrzychu (14.04.2012).
 
9.
Namysłowska I., Terapia rodzin, Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1997.
 
10.
Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, Warszawa 2003.
 
11.
Plopa M., Psychologia rodzin. Terapia i badania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.
 
12.
Roczne sprawozdania z działalności świetlicy środowiskowej w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej na terenie dzielnicy Wałbrzych–Podgórze za lata 2006–2011.
 
13.
Ryś, M., Kształtowanie się poczucia własnej wartości i relacji z innymi w różnych systemach rodzinnych „Kwartalnik Naukowy” 2011, nr 2, s. 64.
 
14.
Tryjarska B., Skrypty życiowe małżonków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 
15.
Ustawa o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 roku, Dz. U. 2004, Nr 64, poz. 593.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top