Formation of youth in the Catholic Church in Poland – selected socio-pedagogical aspects and historical contexts
 
More details
Hide details
1
Faculty of Educational Studies, Adam Mickiewicz University in Poznan [Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznan, Poland
 
 
Submission date: 2022-12-10
 
 
Final revision date: 2022-12-30
 
 
Acceptance date: 2022-12-30
 
 
Publication date: 2022-12-31
 
 
Corresponding author
Katarzyna Sadowska   

Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Marta Kędzia   

Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;29(4):41-59
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The aim of the study is to present selected socio-pedagogical aspects of youth development in the Polish Catholic Church and to present its most important historical contexts. Methods. The adopted method is the pedagogical monograph method. The authors analyse the sources referring to the literature on the subject: monographs, collective studies, and periodicals, as well as documents of the Catholic Church. Conclusion. The authors conclude that young people are under constant care and experience support from youth ministries (pastoral development), and the educational role of the Church is a leading one in the modern world.
 
REFERENCES (16)
1.
Bieleń, R. (2004). Kościół katolicki we współczesnej Polsce w służbie młodzieży: Podstawowe kierunki i zadania, formy i metody duszpasterstwa młodzieży. Seminare. Poszukiwania naukowe, 20, 313–330.
 
2.
Brudek, P. (2019). Współcześni młodzi, jacy jesteście? Młodość na kozetce… Czyli słów kilka o rozwoju osobowym w kontekście duszpasterskiej troski o ludzi młodych. W: P. Brudek, J. Kostorz (red.), Duszpasterstwo młodzieży: od bezradności ku możliwościom (ss. 13–42). Opole: Wydział Teologiczny UO.
 
3.
Brudek, P., Kostorz, J. (red.) (2019). Duszpasterstwo młodzieży: od bezradności ku możliwościom. Opole: Wydział Teologiczny UO.
 
4.
Chmura, P.J. (2008). Aktualne formy duszpasterstwa młodzieży. Łódzkie Studia Teologiczne, 17, 151–166.
 
5.
Durka, J. (2018). Ksiądz Franciszek Blachnicki i Ruch Światło-Życie w świetle opinii dyrektora Urzędu do spraw Wyznań w Warszawie Aleksandra Merkera z 1983 roku. Język. Religia. Tożsamość, 2(18), 59–75.
 
6.
Fiałkowski, M. (2009). Formacja katolików świeckich. Roczniki Pastoralno-Katechetyczne, 1(56), 35–44.
 
7.
Herka, R.B. (2014). Rola Kościoła katolickiego w procesie wychowania dzieci i młodzieży do pracy charytatywnej i wolontariatu. W: J. Stala (red.), Człowiek chory i umierający: Możliwości wsparcia i formy pomocy (ss. 229–249). Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII.
 
8.
Jan Paweł II (1988). Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II Christifi - deles Laici o Powołaniu i Misji Świeckich w Kościele i w Świecie Dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II. Pobrane z: https://www.vatican.va/content....
 
9.
Kostorz, J. (2019). Duszpasterstwo katechetyczne współczesnej młodzieży. W: P. Brudek, J. Kostorz (red.), Duszpasterstwo młodzieży: od bezradności ku możliwościom (ss. 43–83). Opole: Wydział Teologiczny UO.
 
10.
Mazur, P.S. (2019). Chrześcijańska filozofia człowieka w Polsce wobec wyzwań XX i XXI wieku. Logos i Ethos, 50(2), 159–178. DOI: 10.15633/lie.3483.
 
11.
Obarska, M., Gawrysiak-Knez, A., Drejer, D. (red.) (2022). Jak Kościół katolicki w Polsce może odpowiedzieć na odchodzenie młodych? Raport przygotowany przez Grupę Duszpasterstwo Młodzieży we Współczesnym Świecie w ramach prac Kongresu Katoliczek i Katolików, marzec 2021 – luty 2022. Pobrane z: https://kongreskk.pl/wp-conten....
 
12.
Oskwarek, P. (2009). Droga Nowego Człowieka według 10 drogowskazów Ruchu Światło-Życie formą wcielenia eklezjologii Soboru Watykańskiego II. [Rozprawa doktorska, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu]. Pobrane z: https://dbc.wroc.pl/Content/37...
 
13.
Ryłko, S. (2019). Formacja katolików świeckich – wielkie wyzwanie naszych czasów, Sympozjum: powołanie i misja laikatu w Kościele i świecie. Studia Teologii Dogmatycznej, 5, 128–138. DOI:10.15290/std.2019.05.11.
 
14.
Rzeszowski, W. (2012). Katecheza Kościoła wobec wyzwań współczesnego świata. Studia Elbląskie, 13, 213–226.
 
15.
Telka, L. (2020). O towarzyszeniu dziecku w rozwoju – zarys koncepcji wychowania w żłobku. Problemy Wczesnej Edukacji, 49(2), 71–80. DOI: 10.26881/pwe.2020.49.06.
 
16.
Tokarski, F. (2009). Formacja deuterokatechumenalna w Ruchu „Światło-Życie” jako droga do dojrzałości duchowej. Studia Gdańskie, 24, 149–173.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top