The styles of fatherhood in the trilogy from the Backwater
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Literature and Linguistics, Faculty of Humanities, Jan Kochanowski University in Kielce [Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach], Zeromskiego 5, 25-369 Kielce, Poland
 
 
Submission date: 2022-11-02
 
 
Final revision date: 2022-12-28
 
 
Acceptance date: 2022-12-28
 
 
Publication date: 2022-12-31
 
 
Corresponding author
Marta Bolińska   

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;29(4):25-40
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. The article introduces a typology of styles of fatherhood, primarily from a pedagogical and cultural perspective, and presents selected creations of fatherhood in the literary space. An example of a fi ctional, multifaceted, historically, and culturally transforming image of fatherhood is the trilogy by Małgorzata Kalicińska: House by the Backwater, Returns the Backwater and Love over the Backwater. Aim. The aim of the work is to reconstruct the image of fatherhood created in the family saga novels, with a dominant position of the female memoir narrative. Materials and methods. The article is descriptive and analytical in nature, it uses materials characteristic to the work of a philologist and a literary historian as well as to an educator (including elements of cultural theory of literature, family history and upbringing, explication of the text). Results. The analysis of three novels by Małgorzata Kalicińska (including particularly the construction of the characters of fathers) and a profound query of the subject literature devoted to the category of fatherhood, show that the author of the Masurian saga captured the image of male parenthood in its different varieties. On the background of the history of a lineage, presented as Polish patriots who settled in the northern part of the Polish lands, the author portrayed, next to some clearly outlined female heroines, several men whose fatherhood, against the background of cultural and social transformations, had different characters.
 
REFERENCES (36)
1.
Bolińska, M. (2016). Postawy ojców wobec choroby dziecka (na wybranych przykładach). W: J. Zimny (red.), Ojcostwo a świat realny (ss. 186-203). Stalowa Wola: KPK KUL.
 
2.
Borowski, D. (2022). Między dzieciństwem a dorosłością: O polskich powieściach dla młodzieży w pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku. Nowy Targ: Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu.
 
3.
Chołodowska, M. (1994). Stosunek rodziców do dzieci w Polsce wczesnośredniowiecznej. W: J. Jundziłł (red.), Wychowanie w rodzinie od starożytności po XX wiek (ss. 169–181). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy.
 
4.
Jakubiak, K., Jamrożek, W. (red.) (2002). Dziecko w rodzinie i społeczeństwie: Dzieje nowożytne (t. 2). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. K. Wielkiego.
 
5.
Jundziłł, J., Żołądź-Strzelczyk, D. (red.) (2002). Dziecko w rodzinie i społeczeństwie: Starożytność – Średniowiecze (t. 1). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. K. Wielkiego.
 
6.
Kalicińska, M. (2008a). Miłość nad rozlewiskiem. Poznań: Zysk i S-ka.
 
7.
Kalicińska, M. (2008b). Powroty nad rozlewiskiem. Poznań: Zysk i S-ka.
 
8.
Kalicińska, M. (2006). Dom nad rozlewiskiem. Poznań: Zysk i S-ka.
 
9.
Kądziołka, W. (2013). Historia i literatura o rodzinie. Kraków: Petrus.
 
10.
Kliś, A. (1994). Problemy rodziny galicyjskiej w pedagogice doby autonomii. W: J. Jundziłł (red.), Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX (ss. 233-235). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy.
 
11.
Kuryłowicz, M. (2011). Rozwój historyczny rzymskiej adopcji. Studia Iuridica Lublinensia, 16, 35-53.
 
12.
Lacroix, X. (2007). Naucz mnie żyć: Esej o ojcostwie. Poznań: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”.
 
13.
Majk, D. (2021). Podróż nad rozlewisko: Wpływ regionu na życie bohaterek „Trylogii mazurskiej” Małgorzaty Kalicińskiej. W: E. Chodźko, J. Kozłowska (red.), Wędrówka w czasie i przestrzeni – literackie rozważania naukowe (ss. 37–46). Lublin: Wydaw. Naukowe TYGIEL.
 
14.
Marecki, Z. (2017). Nowy sentymentalizm: Światopogląd i poetyka polskiej powieści dla kobiet po1989 roku [Praca doktorska napisana pod kierunkiem dra hab. D. Kalinowskiego, prof. AP w Słupsku]. Słupsk 2017.
 
15.
Marecki, Z. (2014a). Między bajkoromansem a sagą: Problemy gatunkowe współczesnych „czytadeł” dla kobiet w Polsce. W: J. Chłosta-Zielonka, Z. Chojnowski (red.), Literatura na progu XXI wieku (ss. 140–155). Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 
16.
Marecki, Z. (2014b). Modele wiejsko-prowincjonalnej arkadii i jej funkcje we współczesnej polskiej powieści dla kobiet. Świat Tekstów, 12, 57-71.
 
17.
Martuszewska, A. (2014). Architektonika literackiego romansu. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
 
18.
Martuszewska, A. (1997). Ta trzecia: Problemy literatury popularnej. Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego.
 
19.
Martuszewska, A. (1992). Literatura obiegów popularnych. W: A. Brodzka (red.), Słownik literatury polskiej XX wieku (ss. 577–587). Wrocław: Ossolineum.
 
20.
Martuszewska, A., Pyszny, J. (2003). Romanse z różnych sfer. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
21.
Nycz, R. (2006). Wprowadzenie: Kulturowa natura, słaby profesjonalizm: Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego. W: M. P. Markowski, R. Nycz (red.), Kulturowa teoria literatury : główne pojęcia i problemy (ss. 5–38). Kraków: Universitas.
 
22.
Olbrycht, K. (2010). Czy i jak uczyć dziecko radości? Zeszyty Karmelitańskie, 2, 30–31.
 
23.
Ośkiewicz, W. (2012). Rola ojca w oddziaływaniach wychowawczych dziecka w rodzinie. Pedagogika Rodziny, 2(3), 99–106.
 
24.
Paruzel, E. (2001). Rola ojca w wychowaniu dziecka – zarys historyczny. Edukacja, 4, 20–27.
 
25.
Pospiszyl, K. (1980). Ojciec a rozwój dziecka. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 
26.
Pospiszyl, K. (2007). Ojciec a wychowanie dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
27.
Saga. (1988). W: J. Sławiński (red.), Słownik terminów literackich (ss. 454–455). Wrocław: Ossolineum.
 
28.
Skolimowska, M. (2016). Świadome ojcostwo. W: J. Zimny (red.), Ojcostwo a świat realny (ss. 267-278). Stalowa Wola: KPK KUL.
 
29.
Sosnowski, T. (2011). Ojciec we współczesnej rodzinie: Kontekst pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
30.
Świercz, K. (2014). Obrazy ojców w twórczości Marty Fox: Wybrane przykłady. W: J. Zimny (red.), Ojcostwo: Rodzaje i formy (ss. 511–528). Stalowa Wola: KPK KUL.
 
31.
Tarwacka, A. (2014). Czym jest adopcja, czym natomiast jest adrogacja oraz na ile różnią się one między sobą; a także – jakie i jakiego rodzaju są słowa tego, kto stawia przed ludem wniosek dotyczący adrogowania dzieci: Aulus Gellius, Noce attyckie 5,19: Tekst – tłumaczenie – komentarz. Zeszyty Prawnicze, 14(3), 253–259. DOI: 10.21697/zp.2014.14.3.11.
 
32.
Trubiłowicz, E., Gosztyła, T. (2006). Style pełnienia roli ojca we współczesnych rodzinach. W: D. Kornas-Biela (red.), Ojcostwo wobec wyzwań współczesności (ss. 26–30). Lublin: Fundacja Cyryla i Metodego.
 
33.
Winiarz, A. (1994). Polskie rodziny artystyczne i szlacheckie w XVIII i XIX wieku jako środowiska wychowawcze. W: J. Jundziłł (red.), Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX: Materiały z konferencji naukowej Katedry Historii Wychowania, czerwiec 1993 r. (ss. 244–245). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy.
 
34.
Wróbel-Lipowa, K. (2002). Relacje dzieci–rodzice w polskiej rodzinie ziemiańskiej w XVIII wieku. W: K. Jakubiak, W. Jamrożek (red.), Dziecko w rodzinie i społeczeństwie: Dzieje nowożytne (t. 2, ss. 101-110). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. K. Wielkiego.
 
35.
Zimny, J. (2014). Współczesny ojciec: Autorytet i wychowawca. W: J. Zimny (red.), Ojcostwo: Rodzaje i formy (ss. 37–54). Stalowa Wola: KPK KUL.
 
36.
Zimny, J. (red.) (2016). Ojcostwo a świat realny. Stalowa Wola: KPK KUL.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top