The inevitability of educational change in a changing society
 
More details
Hide details
1
Institute of Sociological Sciences, University of Rzeszow [Instytut Nauk Socjologicznych, Uniwersytet Rzeszowski], Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, Poland
 
 
Submission date: 2022-11-20
 
 
Final revision date: 2022-12-29
 
 
Acceptance date: 2022-12-29
 
 
Publication date: 2022-12-31
 
 
Corresponding author
Jolanta Szempruch   

Instytut Nauk Socjologicznych, Uniwersytet Rzeszowski, Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;29(4):13-23
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim. The article presents an analysis of educational changes taking place in the conditions of a changing world. The author, on the basis of the available literature, especially the book Education in a changing society by Professor Mirosław J. Szymański, seeks answers to questions concerning the preparation (of) an individual to function responsibly in a changing society, their ability to act effi ciently in new cultural conditions, understand phenomena, and direct themselves. Against this background, he signals the changing tasks of the school and the teacher. Materials and method. Review and analysis of the literature on the subject. Conclusions. Education is a socially very important, but at the same time very diffi cult fi eld. The future of societies, including our nation, depends largely on the state of education. Particularly at a time of rapid social change, which is characterised by its comprehensive and complex nature, education has an important role to play. Schools and other educational institutions are subjected to enormous challenges. Alongside the family and other links in society, such as centres of power, cultural institutions and the mass media, they are responsible for the quality of the socialisation and upbringing of children and young people. Although there many are centres and institutions active in this area, the responsibility of the school is special. A variety of tasks for education and for the teacher to shape people’s competences to participate actively, consciously, and responsibly in these changes emerge. Questions arise: is the school adequately prepared for these challenges? What is the relationship of education to the increasing pace of social change and the increasing opacity of the world? In studying this article, the reader is invited to discuss and independently seek and answer these and other questions.
 
REFERENCES (13)
1.
Banach, C. (2006). Wyzwania i zadania edukacji w świetle problemów współczesności i przyszłości. W: I. Wojnar (red.), Edukacja i kultura. Idea i realia interakcji (ss. 92–106). Warszawa: Polska Akademia Nauk, Kancelaria PAN, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”.
 
2.
Botkin, J., Elmandjra, M., Maliţa, M. (1982). Uczyć się bez granic: jak zewrzeć lukę ludzką, Raport Klubu Rzymskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
3.
Delors, J. (red.) (1998). Edukacja: jest w niej ukryty skarb, Raport UNESCO. Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich.
 
4.
Deming, D. (2017). The growing importance of social skills in the labor market [Rosnące znaczenie umiejętności społecznych na rynku pracy]. Quarterly Journal of Economics, 132/4, 1593–1640. DOI: 10.1093/qje/qjx022.
 
5.
Faure, E. (red.) (1975). Uczyć się, aby być, Raport dla UNESCO. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Giddens, A. (2002). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
7.
Jacyno, M. (2007). Kultura indywidualizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
Mayor, F. (2001). Przyszłość świata. Raport UNESCO. Warszawa: Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.
 
9.
Pierzchalski, F. (2009). Podmiotowość polityczna w perspektywie indywidualistycznej i holistycznej. Pułtusk: Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora.
 
10.
Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046 (2021). Gdańsk – Poznań: Infuture.institute, Collegium da Vinci.
 
11.
Rutkowski, P. (2020). Hermeneutyka filozoficzna wobec wybranych problemów metateoretycznych. W: F. Pierzchalski, M. Tobiasz, J. Ziółkowski (red.), Podmiot – kultura – socjotechnika. Wokół holistycznej interpretacji polityki. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi zw. dr. hab. Mirosławowi Karwatowi (ss. 545–570). Warszawa: Wydawnictwo ELIPSA.
 
12.
Szymański, M.J. (2021). Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
13.
Witkowski, J., Lew-Starowicz, R. (2021). Jak zorganizować system edukacji, by kształcić w nim kompetencje przyszłości? Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top