Functions of the Family – A Study Based on Women’s and Family Magazines of the Kingdom of Poland Published Between 1864 and 1914
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Katedra Teorii Wychowania ul. Głęboka 43 20-612 Lublin
 
 
Submission date: 2013-01-01
 
 
Final revision date: 2013-06-30
 
 
Acceptance date: 2013-06-30
 
 
Publication date: 2013-06-30
 
 
Corresponding author
Barbara Kalinowska-Witek   

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Katedra Teorii Wychowania ul. Głęboka 43 20-612 Lublin
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2013;7(1):163-179
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The family plays a crucial role in a person’s life. All the functions of the family are the source of both the aims the family tries to achieve and the tasks undertaken to meet the needs of family members. A Polish family had a specific role during the period of the partitions of Poland. In that period the survival of the whole nation depended on a properly performed function of the family. It was the magazines targeted at women and families that undertook the task of making the society aware of the role of the family. They pointed to the importance of its proper functioning and warned against the consequences of various dysfunctions. Publicists of women`s magazines wrote most often about the educational, caring, financial, and sexual functions of the family.
 
REFERENCES (91)
1.
A.G., Co robić?, „Kronika Rodzinna” 1887, nr 7.
 
2.
A.S., Co i jak powinny czytać nasze córki, „Tygodnik Mód i Powieści” 1894, nr 4.
 
3.
A.S., Życie nad stan, „Kronika Rodzinna” 1903, nr 20.
 
4.
Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny, Warszawa 1984.
 
5.
Bielicka Z., Kilka słów o uświadomieniu rodziców, „Dobra Gospodyni” 1904, nr 42.
 
6.
Bielicka Z., Temat, którego nie lubimy, „Bluszcz” 1912, nr 25.
 
7.
Bony Niemki, „Świt” 1886, nr 131.
 
8.
Brykczyński A., Ochronki jako pole pracy społecznej, „Kronika Rodzinna” 1912, nr 1.
 
9.
Chyliczki, „Kronika Rodzinna” 1894, nr 13.
 
10.
Co mówią nam na temat małżeństwa nasze Czytelniczki?, „Tygodnik Mód i Powieści” 1912, nr 18.
 
11.
Cudak H. (red.), Socjalizacja i wychowanie we współczesnych rodzinach polskich, Piotrków Trybunalski 2001.
 
12.
Cudak H., Szkice badań nad rodziną, Kielce 1995.
 
13.
Czekanie na męża, „Świt” 1884, nr 6.
 
14.
Daszyńska-Golińska Z., Myśli o przyszłym ustroju rodziny, „Bluszcz” 1910, nr 14.
 
15.
Dozorczynie chorych, „Kronika Rodzinna” 1892, nr 18.
 
16.
Dygasiński A., W życiu odbijają się rezultaty wychowania, „Świt” 1885, nr 50.
 
17.
Dzieduszycka A., Przy kolebce, „Tygodnik Mód i Powieści” 1876, nr 17.
 
18.
Filipina, Rzecz o służących, „Bluszcz” 1887, nr 21.
 
19.
Fritsche G., Kolonie letnie dla biednych słabowitych dzieci, „Tygodnik Mód i Powieści” 1887, nr 23.
 
20.
Goltz A., Budżet domowy, „Kronika Rodzinna” 1967, nr 1.
 
21.
Goltz A., Mężczyzna w rodzinie, „Kronika Rodzinna” 1871, nr 2.
 
22.
Goltz A., Mężczyzna w rodzinie wobec reform żądanych w wychowaniu kobiet, „Kronika Rodzinna” 1970, nr 1.
 
23.
Goltz A., Reforma w wychowaniu kobiet i w użyciu ich czasu i pracy, „Kronika Rodzinna” 1869, nr 8.
 
24.
Gr. A., Stare prawdy, „Kronika Rodzinna” 1884, nr 19.
 
25.
Groźne opuszczenie, „Kronika Rodzinna” 1890, nr 3.
 
26.
Hippeau E., Ekonomia domowa, „Tygodnik Mód i Nowości” 1870, nr 34, s. 7; 1870, nr 39.
 
27.
Ilnicka M., Do Czytelniczek, „Bluszcz” 1865, nr 1.
 
28.
Ilnicka M., Do rodziców, „Bluszcz” 1888, nr 23.
 
29.
Ilnicka M., Niewyzyskana gałąź pracy, „Bluszcz” 1891, nr 19.
 
30.
Ilnicka M., Praca kobiet. Bona, „Bluszcz” 1880, nr 44.
 
31.
Ilnicka M., Rodzina, „Bluszcz” 1865, nr 2.
 
32.
Ilnicka M., Żony ludzi pracujących, „Bluszcz” 1881, nr 14.
 
33.
Jak karmić niemowlęta?, „Dobra Gospodyni” 1903, nr 22.
 
34.
Janko z Bielca, Felieton, „Tygodnik Mód i Nowości” 1864, nr 12.
 
35.
Jarosław, Z listów do „Świtu”, „Świt” 1885, nr 62.
 
36.
Kawula S., Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych środowiska rodzinnego, Toruń 1978.
 
37.
Kępski C., Idea miłosierdzia a dobroczynność i opieka, Lublin 2003.
 
38.
Korespondencja z zagranicy, „Bluszcz” 1876, nr 14.
 
39.
Kr. J., Zawsze to samo, „Kronika Rodzinna” 1902, nr 25.
 
40.
Kraszewska I., W sprawie wychowania kobiet, „Dobra Gospodyni”1903, nr 12.
 
41.
Kronika działalności kobiecej, „Bluszcz” 1879, nr 35.
 
42.
Kronika działalności kobiecej, „Bluszcz” 1882, nr 39.
 
43.
Kronika naukowego, artystycznego i przemysłowego ruchu kobiet, „Bluszcz” 1874, nr 3.
 
44.
Kursy 10-miesięczne ogrodniczo-pszczelnicze, „Dobra Gospodyni” 1914, nr 38–39.
 
45.
Litwinka, Znaczenie ogniska domowego, „Dobra Gospodyni” 1901, nr 49.
 
46.
Maciejowski J., Błędy w wychowaniu, „Kronika Rodzinna” 1913, nr 10.
 
47.
Marrene W., Przegląd prasy, „Świt” 1885, nr 59.
 
48.
Matka-Polka M.R.-S., Kokieteria, „Bluszcz” 1905, nr 2.
 
49.
Matka-Polka M.R.-S., W karnawale, „Bluszcz” 1975, nr 7.
 
50.
Matyjas B., Pedagogika społeczna i rodzina – obszary badań, [w:] E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna, t. 2, Warszawa 2007.
 
51.
Marynowicz-Hetka E. (red.), Pedagogika społeczna, t. 2, Warszawa 2007.
 
52.
Miszewska P., W sprawie wychowania kobiet, „Dobra Gospodyni” 1903, nr 3.
 
53.
Moszczeńska I., Opieka nad dziećmi, „Bluszcz „ 1900, nr 14.
 
54.
Moszczeńska I., Praca kobiet, „Bluszcz” 1899/36, s. 281; 1899, nr 37.
 
55.
Narbuttówna K., Emancypacja a praca, „Kronika Rodzinna” 1874, nr 24.
 
56.
Nauka i praca jest obowiązkiem kobiety, „Tygodnik Mód i Nowości” 1868, nr 15.
 
57.
Ochrony dla wiejskich dzieci, „Kronika Rodzinna” 1893, nr 9.
 
58.
Olszyc J., Proletariat kobiecy, „Kronika Rodzinna” 1877, nr 12.
 
59.
Olszyc J., Proletariat kobiecy. Bony, czyli dozorczynie małych dzieci, „Kronika Rodzinna” 1877, nr 18.
 
60.
Olszyc J., Proletariat kobiecy. Nauczycielki, „Kronika Rodzinna” 1887, nr 23.
 
61.
Pogadanka pod adresem młodych matek, „Dobra Gospodyni” 1901, nr 52.
 
62.
Pomian K., Kilka oderwanych myśli o rodzinie, kobiecie i małżeństwie, „Tygodnik Mód i Powieści” 1873, nr 35.
 
63.
Pożyteczna działalność, „Kronika Rodzinna” 1892, nr 10.
 
64.
Program kursu nauki kroju i szycia, Kronika Rodzinna” 1871, nr 2.
 
65.
Przewóska C., W Przyszłość. Odrodzeńcy, „Bluszcz” 1910, nr 13.
 
66.
Quis, Pogawędka, „Bluszcz” 1903, nr 2.
 
67.
Rogalewicz A., O jedwabnictwie w naszym kraju, „Kronika Rodzinna” 1868, nr 15.
 
68.
Rzep. T., O dozorczyniach, „Świt” 1884, nr 11.
 
69.
Spółka Zjednoczonej Pracy Kobiet, „Kronika Rodzinna” 1872, nr 18.
 
70.
Stępkowska M., O wychowaniu kobiet, „Dobra Gospodyni” 1902, nr 15.
 
71.
Strokowa J., Żony mężów pracujących, „Bluszcz” 1905, nr 29.
 
72.
Struve H., O emancypacji kobiet, „Kronika Rodzinna” 1867, nr 5.
 
73.
Szaniawska K., Dziedziczność, „Kronika Rodzinna” 1905, nr 15.
 
74.
Szkoła gospodarstwa miejskiego dla panien, „Kronika Rodzinna” 1905, nr 2.
 
75.
Szymczak M. (red.), Słownik Języka Polskiego, t. 1, Warszawa 1983.
 
76.
Trąmpczyński W., Nadmiar wyręczycieli, „Dobra Gospodyni” 1909, nr 7.
 
77.
Trąmpczyński W., Zagraniczne bony i freblanki, „Dobra Gospodyni” 1909, nr 29.
 
78.
Tyszka Z., Socjologia rodziny, Warszawa 1976.
 
79.
Tyszka Z., Stan rodziny współczesnej a wewnątrzrodzinna socjalizacja dzieci. Sytuacja w Polsce na tle krajów o wysokim poziomie rozwoju, [w:] H. Cudak (red.), Socjalizacja i wychowanie we współczesnych rodzinach polskich, Piotrków Trybunalski 2001.
 
80.
Tyszka Z., System metodologiczny wieloaspektowej integracji analizy życia rodzinnego, Poznań 2001.
 
81.
Uczelnia ochroniarek i nauczycielek ludowych, „Bluszcz” 1909, nr 52.
 
82.
Urbanek B., Poradniki medyczne o seksualności kobiet i mężczyzn w XIX wieku, [w:] A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, t. 8, Warszawa 2004.
 
83.
W naszych rękach, „Świt” 1886, nr 106.
 
84.
Wdowa i Matka, Kilka słów w kwestii nieszczęśliwych małżeństw, „Bluszcz” 1910, nr 8.
 
85.
Wyżdżanka M., Zakład dla ochroniarek we Włochach, „Tygodnik Mód i Powieści” 1909, nr 13.
 
86.
Z domu i ze świata, „Świt” 1886, nr 142.
 
87.
Z Zawiśla, „Kronika Rodzinna” 1877, nr 7.
 
88.
Z życia kobiet. Kursy dla ochroniarek, „Dobra Gospodyni” 1905, nr 20.
 
89.
Zdr. P., Ruch jako czynnik wychowania, „Dobra Gospodyni” 1906, nr 37.
 
90.
Ziemska M., Rodzina a osobowość, Warszawa 1975.
 
91.
Żarnowska A., Szwarc A. (red.), Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, t. 8, Warszawa 2004.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top