Woman – mother and citzen. Cecylia Plater-Zyberkówna’ sconsiderations in the light of her writing work and educational activity
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, ul. J.W. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2016-07-01
 
 
Final revision date: 2016-12-31
 
 
Acceptance date: 2016-12-31
 
 
Publication date: 2016-12-31
 
 
Corresponding author
Stefania Walasek   

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, ul. J.W. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;14(2):41-56
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The woman - a mother and citizen. Cecilia Plater-Zyberkówna’s View in the light of her literary work and educational activities Cecylia Plater-Zyberkówna’s (1853–1920) writing activity and socio-cultural activities focused on education and the education of girls. At this level she showed, in practice as well as in her writing work, the preparation of the girls to perform the responsible roles of: mother, wife and citizen. Political and social events of the second half of the XIXth century, which Cecilia Plater-Zyberkówna witnessed, solidified her belief in the need of involvement in solving the so-called women issue. She developed her commitment to broad social activities by working among girls and in the environment of young women. These were organisational initiatives through which she implemented her educational concepts. She included her pedagogical views in numerous theoretical works and in her journalism. In her theoretical considerations she emphasized the role of family and above all mothers who should be the guardians of hearth and home. The most important matter for Plater-Zyberkówna was the answer to question: how to educate and prepare the girl to perform responsible roles in adult life? She answered that question in the work „Woman – the hearth and home in the family.” A practical complement to her theoretical indications was the arrangement of the Department of Industry and handicraft for the poor Girls in Warsaw (1883). She delegated the implementation of the curriculum to qualified teaching staff. She personally oversaw the pedagogical issues, because according to her upbringing it was the most important function of the school. She fulfilled this tasks by every day pedagogical talks with students. With time the Department of Industry and Handicraft transformed into a state high school which continued until 1939. The second initiative was the establishment of a female School in Chyliczki Piaseczno (1891) in which, as in the Warsaw School, she implemented her plans for the revival of society through the education of women. She also continued her plan of regular talks with the pupils. Some of the talks appeared in the book „The woman as a citizen as a part of the series of talks” (1913). Cecylia Plater-Zyberkówna was also engaged in establishing the nursing home for the poor children, the Warsaw orphanage, the protection of students, thanks to her activities in the Catholic Association of Polish Women, Academy of Women, Association of lady farmers, Society of Friends of Youth and the journal „Prąd”.
 
REFERENCES (24)
1.
Golkowska F., Szkoła gospodarcza w Chyliczkach pod Warszawą, „Rodzina Polska” 1929, nr 4.
 
2.
Górski T., [hasło:] Plater-Zyberk Cecylia, w: „Polski Słownik Biograficzny”, T. XXVI, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Kraków 1981.
 
3.
Jakubowska-Palczewska D., Życie i działalność Cecylii Plater-Zyberkówny, [w:] D. Jakubowska-Palczewska, E. Krasnowolska (red.), Szkoła Cecylii Plater-Zyberkówny 1883–1944, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.
 
4.
Janowski Al., Śp. Cecylia hr Plater-Zayberkówna, „Przegląd Pedagogiczny” 1920, nr 1.
 
5.
Kłoczowski J., Müllerowa L., Skarbek J., Zarys dziejów Kościoła Katolickiego w Polsce, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 1986. Kronika działalności kobiecej, „Bluszcz” 1894, nr 15, s. 119.
 
6.
Nolken-Koral D., Historia szkoły. Zaczęło się od nauki rzemiosł, [w:] D. Jakubowska-Palczewska, E. Krasnowolska (red.), Szkoła Cecylii Plater-Zyberkówny 1883–1944, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.
 
7.
O trzech drogach życia czyli o powołaniu napisała C.P.Z., skł. gł. Gebethner i Wolff, Druk. „Gazety Rolniczej”, Warszawa 1903. Pismo Elizy Orzeszkowej, Grodno 9 grudnia 1892 r. Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie (dalej: LVIA) f 1135, op 10, nr 12.
 
8.
Plater-Zyberkówna C., Cywilizacja w świetle Chrystianizmu, wyd. P. Laskauer i S-ka, Warszawa 1905.
 
9.
Plater-Zyberkówna C., Czy jest co do czynienia? Kilka uwag dla klas wyższych, wyd. P. Laskauer i S-ka, Kraków 1895.
 
10.
Plater-Zyberkówna C., Ideał a młodzież, wyd. P. Laskauer i S-ka, Warszawa 1908.
 
11.
Plater-Zyberkówna C., Jaka jest nasza wada narodowa główna? (praca konkursowa). Kilka myśli o pesymizmie, wyd. P. Laskauer i W. Babicki, Warszawa 1902.
 
12.
Plater-Zyberkówna C., Kilka myśli o wychowaniu w rodzinie, Warszawa 1903.
 
13.
Plater-Zyberkówna C., Kobieta – ogniskiem w rodzinie: z pogadanek do uczennic Chyliczkowskich, wyd. P. Laskauer i S-ka, Warszawa 1914.
 
14.
Plater-Zyberkówna C., Kobieta – ogniskiem: z pogadanek uczennic Chyliczkowskich, wyd. P. Laskauer i S-ka, Warszawa 1909.
 
15.
Plater-Zyberkówna C., Kobieta obywatelka: z cyklu pogadanek C.P.Z., wyd. P. Laskauer i S-ka, Warszawa 1913.
 
16.
Plater-Zyberkówna C., Kobieta ogniskiem w rodzinie, Wyd. III, Księgarnia św. Wojciecha, Kraków 1925.
 
17.
Plater-Zyberkówna C., Na progu małżeństwa, skł. gł. Gebethner i Wolff, wyd. P. Laskauer i S-ka, Warszawa – Lublin – Łódź 1918.
 
18.
Plater-Zyberkówna C., O podniesieniu gospodarstwa wiejskiego jako środku cywilizacyjnym: referat odczytany w Sekcyi rolnej W.O. Tow. Popierania rosyjskiego P. i H., nakł. autora, Druk. „Gazety Rolniczej”, Warszawa 1903.
 
19.
Plater-Zyberkówna C., O potrzebie reformy szkoły średniej dla dziewcząt, Wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa – Lublin – Łódź 1917.
 
20.
Plater-Zyberkówna C., W sprawie szkoły polskiej, wyd. P. Laskauer i S-ka, Warszawa 1906.
 
21.
Plater-Zyberkówna C., Wolno? Czy nie wolno?, wyd. P. Laskauer i S-ka, Warszawa 1908.
 
22.
Sopoćko M., Polskie i katolickie ideały i systemy wychowawcze (referat wygłoszony w czasie 2. Katolickiego Studium w Wilnie, w dn. 29.8–1.9.36), Druk. Wydawnicza F. Krajna, Poznań 1926.
 
23.
Wroczyński R., Programy oświatowe pozytywizmu w Polsce na tle społecznym i gospodarczym, Zakład Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź – Warszawa 1949.
 
24.
Załuski B., Cecylia Plater-Zyberkówna i działalność wychowawczo-społeczna (W dziesiątą rocznicę śmierci), nakł. Wydawnictwa „Pro Christo”, Warszawa 1930.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top