Łódź Jewish Society for Providing Care to Orphans and its Activities for Children and Young People during the World War I
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniu Pomorska 46/48 91-408 Łódź
 
 
Submission date: 2014-07-01
 
 
Final revision date: 2014-12-30
 
 
Acceptance date: 2014-12-30
 
 
Publication date: 2014-12-30
 
 
Corresponding author
Joanna Sosnowska   

Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniu Pomorska 46/48 91-408 Łódź
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2014;10(2):77-94
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The origins of the Łódź Jewish Society for Providing Care to Orphans (Łódzkie Żydowskie Towarzystwo Opieki nad Sierotami – ŁŻTOS) date back to the period before the World War I and are related to the initiative of the Jewish community, which, in July 1907, applied to register a charitable organization aimed at providing aid to children and young people. The statute of the Society was drawn up. According to the statute, the Society was supposed to take care of the material, moral, and intellectual needs of Jewish orphans. The history of the Society is also related to the history of the Jewish family of Henryk and Zofia Hirszberg, as they were the founders of the building which became the offices of the Society just before the World War I and which was supposed to serve the orphans looked after by the organization. The Orphans’ Home, as that was the name of the centre for children and young people, was located in Łódź at Północna 38. In the face of the numbers of orphans, half-orphans, the abandoned, and the homeless growing day after day in 1914–1918, the mission and the tasks of the Society gained a new meaning. The organization intensified its actions and took children and young people aged 3–18 under the roof of the Orphans’ House. Apart from the day-today care of their material situation, the education and upbringing of the orphans was still the goal of the Society’s actions, even during the difficult times of the war. The living conditions in the Orphans’ Home were specified by the rules adopted by resolution of the Society’s Board on 30 January 1916. During the whole period of the World War I, app. 170 children and young people lived in the Orphans’ Home.
 
REFERENCES (24)
1.
Archiwum Państwowe w Łodzi Zespół: Główny Komitet Obywatelski w Łodzi: – sygn. 93: Korespondencja „Różnych” do Komitetu Tanich i Bezpłatnych Kuchen (12 II – 30 VIII 1915); – sygn. 94: Korespondencja „Różnych” do Komitetu Tanich i Bezpłatnych Kuchen (29 III – 30 VI 1915). Zespół: Akta miasta Łodzi, Wydział Opieki Społecznej: – sygn. 18206: Wohltätigkeit – organisationen 1915–1918; – sygn. 18239: Subsydia instytucji dobroczynnych 1917–1928; – sygn. 18440: Żydowska Ochrona Ludowa 1919–1929; – sygn. 18452: Łódzkie Żydowskie Towarzystwo Opieki nad Sierotami 1918–1919; – sygn. 18519: Sprawozdanie z działalności Łódzkiej Miejscowej Rady Opiekuńczej za rok 1917.
 
2.
Badziak K., Walicki J., Żydowskie organizacje społeczne w Łodzi (do 1939 r.), Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2002.
 
3.
Bortnowski W., Ziemia łódzka w ogniu, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1969.
 
4.
„Czas”. Kalendarz na rok 1914, [b.w.], Łódź 1913.
 
5.
Fijałek J., Indulski J., Opieka zdrowotna w Łodzi do roku 1945. Studium organizacyjno--historyczne, Z. G. W. N., Łódź 1990.
 
6.
Jagiełło M., Operacja łódzka – wielka bitwa manewrowa I wojny światowej, [w:] J.A. Daszyńska (red.), Operacja Łódzka. Zapomniany fakt I wojny światowej, KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy, Łódź 2011.
 
7.
Janczak J. K., Ludność, [w:] R. Rosin (red.), Łódź. Dzieje miasta, t. I: Do 1918 r., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Łódź – Warszawa 1980.
 
8.
Jaskulski M., Władze administracyjne Łodzi do 1939 roku, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź 2001.
 
9.
Kowalczyński K.R., Łódź 1914. Kronika oblężonego miasta, KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy, Łódź 2010.
 
10.
Kronika. Z Łódzkiej Rady Opiekuńczej, „Nowy Kurjer Łódzki” 1916, nr 74.
 
11.
Łódzka Okręgowa Rada Opiekuńcza, „Nowy Kurjer Łódzki” 1916, nr 58.
 
12.
Łódzkie Żyd. Tow. Opieki nad Sierotami, „Nowy Kurjer Łódzki” 1916, nr 53.
 
13.
Otwarcie wystawy „Dziecko”, „Gazeta Łódzka” 1917, nr 244.
 
14.
Puś W., Ludność żydowska w Łodzi w latach 1793–1914. Liczebność i struktura społeczno-zawodowa, [w:] P. Samuś (red.), Polacy – Niemcy – Żydzi w Łodzi w XIX–XX w. Sąsiedzi dalecy i bliscy, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 1997.
 
15.
Puś W., Żydzi w Łodzi w latach zaborów 1793–1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 
16.
Puś W., Badziak K., Gospodarka Łodzi w okresie kapitalistycznym (do 1918 r.), [w:] R. Rosin (red.), Łódź. Dzieje miasta, t. I: Do 1918 r., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Łódź – Warszawa 1980.
 
17.
Regulamin wewnętrzny Łódzkiego Żydowskiego Tow. Opieki nad Sierotami [b.m.w.], 1916.
 
18.
Rzepkowski A., Ludność Łodzi w okresie I wojny światowej, [w:] J.A. Daszyńska (red.), Łódź w drodze do niepodległości, KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy, Łódź 2013.
 
19.
Sprawozdanie Łódzkiego Żydowskiego Towarzystwa Opieki nad Sierotami za rok 1917, Łódź [b.r.w.].
 
20.
Sprawozdanie Łódzkiego Żydowskiego Towarzystwa Opieki nad Sierotami za rok 1918, Łódź [b.r.w.].
 
21.
Szymański M.J., Wojenny chleb (nie)powszedni. Łódź w niemieckim systemie zaopatrzenia w produkty i surowce zbożowe na terenie okupowanego Królestwa Polskiego podczas I wojny, [w:] J.A. Daszyńska (red.), Operacja Łódzka. Zapomniany fakt I.
 
22.
wojny światowej, KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy, Łódź 2011.
 
23.
Tow. Opieki nad sierotami, „Rozwój” 1908, nr 260.
 
24.
Z Żyd. Domu Sierot, „Nowy Kurjer Łódzki” 1916, nr 83.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top