Mixed Marriages in the Jewish Community: An Aberration or a Social Norm?
 
More details
Hide details
1
Katedra Teorii Wychowania, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernikaw Toruniu, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Polska
 
 
Submission date: 2016-07-01
 
 
Final revision date: 2016-12-31
 
 
Acceptance date: 2016-12-31
 
 
Publication date: 2016-12-31
 
 
Corresponding author
Joanna Cukras-Stelągowska   

Katedra Teorii Wychowania, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;14(2):317-339
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of this article is to present the specific nature of mixed marriages in the Jewish community. According to many community leaders and representatives of social sciences, this issue should be taken into account in the first place, especially in the context of questions about changes, challenges and threats faced by the Jewish community today. This article examines several research reports on the effects of intermarriages on children in the United States, Britain, France, the Netherlands and Germany. Reference is also made to the situation of Polish Jewry – the main features of the cultural awareness of Jewish families: their attitude toward their cultural capital in the context of the history of Polish-Jewish relations and problems such as intermarriage, the generation gap or emigration to Israel.
 
REFERENCES (39)
1.
A portrait of Jewish Americans, Findings from a Pew Research Center Survey of U.S. Jews, http://www.pewforum.org/2013/1... re-survey/[dostęp: 15.08.2016].
 
2.
Alba R., On the Sociological Significance of the American Jewish Experience: Boundary Blurring, Assimilation, and Pluralism, „Sociology of Religion” 2006/67(4).
 
3.
America’s Changing Religious Landscape, Pew Research Center, http://www.pewforum.org/2015/0..., [dostęp: 15.03.2016].
 
4.
Babiński G., Zachowanie tradycji kulturowej i narodowej w rodzinach polonijnych, „Przegląd Polonijny” 1978, nr 1.
 
5.
Barack Fisman S., The changing American Jewish Family Faces the 1990’s, [w:] S. Bayme, G. Rosen (red.), The Jewish family and Jewish continuity, KTAV Publishing House, Nowy Jork 1994.
 
6.
Barack Fisman S., Double or Nothing? Jewish families and mixed marriage, Waltham 2004.
 
7.
Bernstein J., „Once in a while kosher, once in a while Shabbat”. A Study on the Identities, Perceptions, and Practices of Children of Mixed Marriages in Germany, JDC International Centre for Community Development (JDC-ICCD), Oxford 2014, http://www.bjpa.org/Publicatio... [dostęp: 05.07.2016].
 
8.
Bloom M., Bloom Ch., Co małżeństwo ma wspólnego z przejściem przez Morze Czarne?, „Biuletyn Gminy Wyznaniowej Warszawskiej. Kolbojnik”, Zima 2014.
 
9.
Brodbar-Nemzer J.Y., The Contemporary American Jewish Family, [w:] D.L. Thomas (red.), The Religion and Family Connection: Social Science Perspectives, Provo 1988.
 
10.
Brzozowska A., Dobór małżeński i integracja imigrantów w małżeństwach mieszanych – stan badań, CMR Working Paper 81/139, 2015), www.migracje.uw.edu.pl [dostęp: 05.08.2016].
 
11.
Cohen M.S., Ukeles B.J., Miller, R., Jewish Community Study of New York: 2011 – Special Study on Partly Jewish Jews, Nowy Jork 2013, http://www.bjpa.org/Publicatio... [dostęp: 15.03.2016].
 
12.
Cukras-Stelągowska J., Tożsamość w dialogu. Polacy i Żydzi w szkołach Fundacji R. Laudera, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.
 
13.
Cukras-Stelągowska J., Świat wartości żydowskich w przekazie międzypokoleniowym. Amerykańska rodzina żydowska wobec ciągłości i zmiany kulturowej; [w:] J. Cukras-Stelągowska, Pamiętanie i zapominanie. Wspólnoty – Wartości – Wychowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016 [druku].
 
14.
Dawid J., „My Jewish part: Being a Part of JudaismorKeepingJudaismApart?” The transmission of Judaism among children of mixed marriages residing in the Paris metropolitan area, JDC International Centre for Community Development (JDCICCD), Oxford 2014, http://www.bjpa.org/publicatio...= 21545 [dostęp: 04.07.2016].
 
15.
Dudzińska A., Tożsamość żydowska a polityka imigracyjna Izraela, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2014.
 
16.
Goldscheider C., Studying the Jewish future, University of Washington Press, Waszyngton 2004.
 
17.
Gordon A., Jewish Intermarriage in American Society: Literature Review, „Women in Judaism: A Multidisciplinary Journal” 2014, vol. 11, nr 2.
 
18.
Graham D., Jews in couples: Marriage, intermarriage, cohabitation and divorce in Britain, Institute for Jewish Policy Research Report, London 2016, http://www.jpr.org.uk/publicat... [dostęp: 05.08.2016].
 
19.
Green D., The Jewish Origins of Cultural Pluralism: The Menorah Association and American diversity, IN: Indiana University Press, Bloomington 2011.
 
20.
Heilman U., Pew survey of U.S. Jews: soaring intermarriage, assimilation rates, NowyJork 2013, http://www.jta.org/2013/10/01/... [dostęp: 16.03.2016].
 
21.
 
22.
 
23.
Linzer N., Self and Others: The Jewish family in crisis, [w:] N. Linzer, I.N. Levitz, D.J.
 
24.
Schnall (red.), Crisis and Continuity: The Jewish Family in the 21st Century, NowyJork 1995.
 
25.
Moroz A., Małżeństwa mieszane wyznaniowo – w stronę sekularyzacji czy akulturacji?, „Pogranicze. Studia Społeczne” 2014, t. XXIV.
 
26.
Podgórska K., Pamięć i współczesność, „Nasza Gmina. Gmina Wyznaniowa w Krakowie”, nr 110 (2016), http://krakow.jewish.org.pl/wp... [dostęp: 05.08.2016.].
 
27.
Reszke K., Powrót Żyda. Narracje tożsamościowe trzeciego pokolenia Żydów w Polsce po Holokauście, Wydawnictwo Austeria, Kraków – Budapeszt 2013.
 
28.
Sowa-Behtane E., Edukacja międzykulturowa, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016.
 
29.
Sosnowski R., Żydowska demografia we współczesnej Polsce, „Biuletyn Gminy Wyznaniowej Warszawskiej. Kolbojnik”, Zima 2014.
 
30.
Spickard P.R., Mixed Blood: Intermarriage and Ethic Identity in Twentieth-century America, The University of Wisconsin Press, Madison 1989.
 
31.
Szwajca K, Tortura i nakaz pamięci. Drugie pokolenie Ocalonych z Holocaustu, [w:] A. Lipowska-Teutsch i E. Ryłko, Pamięć wędrówki. Wędrówka pamięci, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Kraków 2008.
 
32.
Szwarcman-Czarnota B., W łańcuchu tradycji, [w:] A. Lipowska-Teutsch i E. Ryłko, Pamięć wędrówki. Wędrówka pamięci, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Kraków 2008.
 
33.
Tanenbaum B., Kooyman R., Jewishfeelings, Jewishpractice? Children of Jewish intermarriage in the Netherlands, JDC International Centre for Community Development (JDC-ICCD), Oxford, 2014, http://www.bjpa.org/Publicatio... [dostęp: 05.07.2016].
 
34.
Terlikowski T., Konserwatywni Żydzi otwierają się na małżeństwa mieszane, http://www.ekumenizm.pl/religi... [dostęp 05.08.2016 r.].
 
35.
Traba R., Dialogi pamięci. Rozważania wokół recepcji pamięci zbiorowej, „Sensus Historiae” (2014/2), vol. XV.
 
36.
Walczak M., Psychologiczna prognoza trwałości małżeństw dwukulturowych, „Problemy Rodziny” 2001, nr 1.
 
37.
Weiss Sz., Żydzi dzisiaj, „Rzeczpospolita”, z dn. 1.09.2007.
 
38.
Wiszniewska I., My, Żydzi z Polski, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2014.
 
39.
Włodarczyk T., Świecka tożsamość polskich Żydów jako żydowska tożsamość alternatywna, „Studia Europaea Gnesnensia” 2013, nr 8.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top