Peer relationships as an area of activity for a school class teacher
 
 
More details
Hide details
1
Department of Upbringing and Care Pedagogy, Faculty of Educational Studies, Adam Mickiewicz University in Poznan [Zakład Podstaw Wychowania i Opieki, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznan, Poland
 
 
Submission date: 2020-01-01
 
 
Final revision date: 2020-06-30
 
 
Acceptance date: 2020-06-30
 
 
Publication date: 2020-06-30
 
 
Corresponding author
Ewa Muszyńska   

Zakład Podstaw Wychowania i Opieki, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2020;22(1):113-128
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. Peer relationships play a significant role in the development of children and adolescents, as evidenced by the negative effects of their irregularities. The school class is an important setting for shaping these relationships. Aim. The main purpose of this article is to describe the activities of class teacher aimed at supporting the process of shaping proper relationships between their students. Materials and methods. This article is based on a subject literature review. Results. Research results presented in the relevant literature indicate that factors motivating school students to start interacting with their peers, and factors facilitating the maintaining of an interaction, are important for peer relationships. Knowledge about these factors and their interdependencies was used in the article to indicate the directions and the goals of activity for a teacher and the ways of achieving them. Conclusions. There is a need for a systemic approach to the process of shaping peer relationships and, at the same time, systemic activities of a teacher aimed at supporting this process.
 
REFERENCES (39)
1.
Appelt, K. (2005). Wiek szkolny: Jak rozpoznać potencjał dziecka?. W: A.I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka: Praktyczna psychologia rozwojowa (ss. 259-301). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
2.
Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 
3.
Chadwick, M. (2005). Wspieranie rodziców i rodziny. W: G. Hornby, E. Hall, C. Hall (red.), Nauczyciel wychowawca (ss. 129-149). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
4.
Chomczyńska-Miliszkiewicz, M., Pankowska, D. (1995). Polubić szkołę: Ćwiczenia do pracy wychowawczej. Warszawa: WSiP.
 
5.
Deptuła, M., Misiuk, A. (2016). Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Forman, E.A., Cazden, C.B. (1995). Myśl Wygotskiego a edukacja: Wartości poznawcze współpracy z rówieśnikami. W: A. Brzezińska, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko wśród rówieśników i dorosłych (ss.147-179). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 
7.
Hamer, H. (1994). Demon Nietolerancji. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
8.
Hamer, H. (1999). Rozwój umiejętności społecznych: Jak skuteczniej dyskutować i współpracować. Warszawa: Wydawnictwo Veda.
 
9.
Harris, J.R. (1998). Geny czy wychowanie?. Warszawa: Jacek Santorski & CO Wydawnictwo.
 
10.
Hornby, G. (2005). Pomoc i doradzanie rodzicom. W: G. Hornby, E. Hall, C. Hall (red.), Nauczyciel wychowawca (ss. 205-222). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
11.
Hornby, G., Hall, E., Hall, C. (2005) (red.). Nauczyciel wychowawca. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
12.
Janowski, A. (2010). Poznawanie uczniów: Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.
 
13.
Johnson, D.W. (1985). Umiejętności interpersonalne i samorealizacja. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Studium Pomocy Psychologicznej.
 
14.
Juul, J., Oien, M. (2012). Przestrzeń dla rodziny. Podkowa Leśna: Wydawnictwo MIND.
 
15.
Kowalski, R.M., Limber, S.P., Agatston, P.W. (2010). Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
16.
Kozak, A. (2010). Proces grupowy. Gliwice: Wydawnictwo HELION.
 
17.
Mieszalski, S. (1997). O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
18.
Musatti, T. (1995). Wczesne relacje rówieśnicze według Piageta i Wygotskiego. W: A. Brzezińska, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko wśród rówieśników i dorosłych (ss. 107-146). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 
19.
Musialska, K. (2010). Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej. Kraków: Wydawnictwo „Impuls”.
 
20.
Muszyńska, E. (2001). Diagnoza i pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów uczniów. W: J. Miluska (red.), Psychologia rozwiązywania problemów szkoły (ss. 326-346). Poznań: Wydawnictwo „Bonami”.
 
21.
Muszyńska, E. (2015). „Inny” w klasie szkolnej. Interdyscyplinarne konteksty pedagogiki specjalnej, 9, 9-27. DOI: 10.14746/ikps.2015.9.01.
 
22.
Muszyńska, E. (2017). Nowe zagrożenia dzieciństwa. W: A. Olubiński, D. Zaworska-Nikoniuk (red.), Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży: Tom 1: Wyzwania i szanse edukacyjne (ss. 19-31). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 
23.
Muszyński, H. (2012). Nauczyciel w świecie medialnym. Neodidagmata, 33/34, 39-47.
 
24.
Neufeld, G., Mate, G. (2016). Dlaczego rodzice powinni być ważniejsi od kolegów. Łódź: Galaktyka.
 
25.
Newcomb, M., Turner, R.H., Converse, E. (1965). Psychologia społeczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
26.
Oyster, C.K. (2002). Grupy. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 
27.
Reykowski, J. (1975). Emocje i motywacja. W: T. Tomaszewski (red.), Psychologia (ss. 566-627). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
28.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Dz. U. 2019.1450.
 
29.
Sawicka, K. (2018). Zapobieganie przemocy rówieśniczej w szkole. W: M. Libiszowska-Żółtkowska, K. Ostrowska (red.), Agresja w szkole: Diagnoza i profilaktyka (ss. 80-96). Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 
30.
Schaffer, H.R. (2007). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
31.
Schaffer H.R. (2010). Psychologia rozwojowa: Podstawowe pojęcia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytety Jagiellońskiego.
 
32.
Schaffer, D.R., Kipp, K. (2012). Psychologia rozwoju: Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: HARMONIA UNIVERSALIS.
 
33.
Tudge, J., Rogoff, B. (1995). Wpływ rówieśników na rozwój poznawczy – podejście Piageta i Wygotskiego. W: A. Brzezińska, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko wśród rówieśników i dorosłych (ss. 180-213). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 
34.
Turner, J.S., Helms, D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
35.
Twardowski, A. (2014). Możliwości wykorzystania rówieśniczego tutoringu w edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 5, 17-39. DOI: 10.14746/ikps.2014.5.02.
 
36.
Wojciszke, B. (2000). Relacje interpersonalne. W: J. Strelau (red.), Psychologia: Podręcznik akademicki: Tom 3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej (ss. 147-186). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
37.
Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
38.
Wojciszke, B. (2003). Człowiek wśród ludzi: Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 
39.
Zaborowski, Z. (1974). Stosunki międzyludzkie a wychowanie. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top