Family from a fairy tale. A model of the modern family on the example of the Ice Age tetralogy
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Submission date: 2013-07-01
 
 
Final revision date: 2013-12-31
 
 
Acceptance date: 2013-12-31
 
 
Publication date: 2013-12-31
 
 
Corresponding author
Agnieszka Gil   

Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2013;8(2):111-121
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper the transforming model of the modern family is considered as a key to the description emerging in Ice Age characters and the relationships between them. In the description of the characters a reference is made to the studies of Deborah S. David and Robert Brannon on the four imperatives used for constructing the traditional paradigm of masculinity and Arkadiusz Lewicki’s observations about modern animation heroes connected with them. There is also an attempt of reconstructing the family model proposed by the authors of these animations in combination with traditional and contemporary models presented in the reference books and papers. In the analysis of the issue there is also a reference to the wider background of the functioning of the modern family as well as cultural texts.
 
REFERENCES (23)
1.
AdamBayern01,http://www.filmweb.pl/film/Epo... discussion/Dla+Mnie+rewelacja...,1863770 [dostęp: 15.05.2012].
 
2.
Arcimowicz K., Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda, fałsz, stereotypy, GWP, Gdańsk 2003.
 
3.
David D.S., Brannon R., The male sex role: Our culture’s blueprint of manhood, and what it’s done for us lately, [w:] D.S. David, R. Brannon (red.), The Forty-nine Percent Majority: The Male Sex Role, Addison Wesley, Reading MA. 1976.
 
4.
David D.S., Brannon R. (red.), The Forty-nine Percent Majority: The Male Sex Role, Addison Wesley, Reading MA. 1976.
 
5.
Doniec R., Rodzina wielkiego miasta. Przemiany społeczno-moralne w świadomości trzech pokoleń, Wyd. Uniwer. Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 
6.
Epoka Lodowcowa (2002), reż. Ch. Wedge, DreamWorks.
 
7.
Epoka Lodowcowa 2: Odwilż (2006), reż. C. Saldanha, DreamWorks.
 
8.
Epoka Lodowcowa 3: Era dinozaurów (2009), reż. C. Saldanha, DreamWorks.
 
9.
Epoka Lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów (2012), reż. S. Martino, M. Thurmeier, DreamWorks.
 
10.
Gil A., Edukacja kulturalna jako proces negocjowania znaczeń na przykładzie (re)-interpretacji postmodernistycznych filmów animowanych przez młodzież, Uniwersytet Wrocławski 2013 [praca niepublikowana].
 
11.
Krajewski M., Co się stało z baśnią: stare funkcje i nowe przesłanie (na przykładzie Boba Budowniczego), [w:] G. Leszczyński (red.), Kulturowe konteksty baśni, t. 1: Rozigrana córa mitu, Centrum Sztuki Dziecka, Poznań 2005.
 
12.
Król Lew (1994), reż. R. Minkoff, R. Allers, Disney.
 
13.
Kubicki R., Koniec pewnego świata, czyli o baśni opowiadanej w chwilach tryumfu i zgonu, [w:] G. Leszczyński (red.), Kulturowe konteksty baśni, t. 2: W poszukiwaniu straconego królestwa, Centrum Sztuki Dziecka, Poznań 2005.
 
14.
Leszczyński G. (red.), Kulturowe konteksty baśni, t. 1: Rozigrana córa mitu, Centrum Sztuki Dziecka, Poznań 2005.
 
15.
Leszczyński G. (red.), Kulturowe konteksty baśni, t. 2: W poszukiwaniu straconego królestwa, Centrum Sztuki Dziecka, Poznań 2005.
 
16.
Lewicki A., Od House’a do Shreka. Seryjność w kulturze popularnej, Wyd. Uniwer. Wrocławskiego, Wrocław 2011.
 
17.
Lewicki A., Shrek i inni – role genderowe we współczesnych filmach animowanych, [w:] Tenże, Od House’a do Shreka. Seryjność w kulturze popularnej, Wyd. Uniwer. Wrocławskiego, Wrocław 2011.
 
18.
Ogonowska A., Shrek w epoce telewizji, „Kultura Popularna” 2005, nr 2.
 
19.
Shrek (2001), reż. A. Adamson, V. Jenson, DreamWorks.
 
20.
Shrek 2 (2004), reż. A. Adamson, K. Asbury, C. Vernon, DreamWorks.
 
21.
Shrek Forever (2010), reż. M. Mitchell, DreamWorks.
 
22.
Shrek Trzeci (2007), reż. Ch. Miller, DreamWorks.
 
23.
Venderein,http://www.filmweb.pl/film/Epo... [dostęp: 15.05.2012].
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top