The Roles, Tasks and Social Rank of a Man and a Woman in a Family on the Basis of Selected Women’s Journals from the Years 1864–1914
 
More details
Hide details
1
UMCS w Lublinie Instytut Pedagogiki ul. Głęboka 43 20-612 Lublin
 
 
Submission date: 2014-07-01
 
 
Final revision date: 2014-12-30
 
 
Acceptance date: 2014-12-30
 
 
Publication date: 2014-12-30
 
 
Corresponding author
Barbara Kalinowska-Witek   

UMCS w Lublinie Instytut Pedagogiki ul. Głęboka 43 20-612 Lublin
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2014;10(2):177-189
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The needs of its members. He made all the important decisions solo. He also represented the family to the outside world. The role of women was usually narrowed to act as childminder, hostess and educator of the young generation. This last task was especially important during a period of national captivity, however, it did not result in any visible improvement of the station of women in the family. In the second half of the 19th century women’s magazine publishers had begun to demand of fathers a greater interest of their own offspring than had previously been the case, and especially their education and upbringing. At the same time they pointed out that the wife should support her husband in his difficult moments. She had to provide the right atmosphere at home, the tranquility needed for rest after work and to teach her children gratitude and respect for their father. They forewarned that if a man would not find understanding among his family, he would look for it outside the family. The wife should also support her husband in his efforts to get livelihood for the family through her own savings and work in a woman’s group. The situation started changing in the last years of the 19th and at the beginning of the 20th century, when more and more women took up gainful employment. This ushered in the transition from a patriarchal type of family toward the family partnership. Since then, the mother and father worked together to provide for the family and for the education of their children, however this last task was much more the responsibility of the woman.
 
REFERENCES (56)
1.
Arcimowicz K., Przemiany wzorów ojca w kulturze zachodniej, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach świata, Wyd. DiG, Warszawa 2008.
 
2.
Augustyn J., Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Wyd. WAM, Kraków 1999.
 
3.
Bołdyrew A., Obyczajowe aspekty kojarzenia małżeństw w rodzinie polskiej w wyższych grupach społecznych w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, t. 11 (2010).
 
4.
Bołdyrew A., Zmian wizerunku ojca w rodzinie polskiej w wyższych grupach społecznych w XIX i na początku XX wieku, [w:] Płonka-Syroka B. (red.), Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach świata, Wyd. DiG, Warszawa 2008.
 
5.
Budrowska B., Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Wyd. Funna, Wrocław 2000.
 
6.
Czekanie na męża, „Świt” 1884, nr 6.
 
7.
D. Rzepniewska D., Rodzina ziemiańska, [w:] J. Leskiewiczowa (red.), Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku. Studia o rodzinie, t. 9, PWN, Warszawa 1991.
 
8.
Dygasiński A., W życiu odbijają się rezultaty wychowania, „Świt” 1885, nr 50.
 
9.
Dzieduszycka A., Przy kolebce!, „Tygodnik Mód i Powieści” 1875, nr 44.
 
10.
Felieton, „Tygodnik Mód i Nowości” 1864, nr 12.
 
11.
Garczyńska M., Trzeci głos z powodu artykułu „Stara Panna”, „Dobra Gospodyni” 1901, nr 48.
 
12.
Goltz A., Praca umysłowa i praca fizyczna odnośnie do kwestii wychowania, „Kronika Rodzinna” 1868, nr 13.
 
13.
Goltz, Budżet domowy, „Kronika Rodzinna” 1867, nr 1.
 
14.
Goltz, Mężczyzna w rodzinie wobec reform żądanych w wychowaniu kobiet, „Kronika Rodzinna” 1870, nr 1.
 
15.
Hartowanie dzieci, „Dobra Gospodyni” 1903, nr 14.
 
16.
Horodeński R. Cz., Mężczyzna, etyka, ekonomia, Wyd. WSE, Białystok 2011.
 
17.
Ilnicka M., Do czytelniczek, „Bluszcz” 1865, nr 1.
 
18.
Ilnicka M., Gospodarstwo kobiece, „Bluszcz” 1877, nr 39.
 
19.
Ilnicka M., Kobieta jako towarzyszka mężczyzny, „Bluszcz” 1974, nr 2.
 
20.
Ilnicka M., Rodzina, „Bluszcz” 1865, nr 2.
 
21.
Ilnicka M., Rok szkolny, „Bluszcz” 1886, nr 28.
 
22.
Ilnicka M., Żony ludzi pracujących, „Bluszcz” 1881, nr 14.
 
23.
J.R., Stara panna, „Dobra Gospodyni” 1901, nr 43.
 
24.
Junosza-Nałęcz, Bez posagu, „Dobra Gospodyni” 1903, nr 52.
 
25.
Kasabuła T., Pozycja społeczna mężczyzny na ziemiach polskich w XIX wieku, [w:] E. Ozorowski, R.Cz. Horodeński (red.), Mężczyzna, etyka, ekonomia, Wyd. WSE, Białystok 2011.
 
26.
Kraft C., Państwo wobec rodziny – polityka państw europejskich w XIX i XX wieku – Polska na tle europejskim, [w:] D. Kałwa, A. Walaszek, A. Żarnowska (red.), Rodzina – prywatność – intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim, Wyd. DiG, Warszawa 2005.
 
27.
Krajewska A., Konteksty ojcostwa, [w:] M. Ossowska (red.), Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, Wyd. Trio, Warszawa 2008.
 
28.
Kruczyński W., Patriarchat jako źródło przemocy, „Niebieska linia” 2004, nr 1.
 
29.
Kuklo C., Mężczyzna samotny w środowisku miejskim do początków epoki industrialnej, [w:] E. Ozorowski, R.Cz. Horodeński, Mężczyzna, etyka, ekonomia, Białystok 2011.
 
30.
Litwinka, Znaczenie ogniska domowego, „Dobra Gospodyni” 1901, nr 49.
 
31.
Łuszczewska S., Kilka uwag o wychowaniu kobiet /z powodu artykułu p. Melanii Stępkowskiej/, „Dobra Gospodyni” 1902, nr 24.
 
32.
M.I. [M. Ilnicka], Gospodarcze kształcenie kobiety, „Bluszcz” 1890, nr 25.
 
33.
M.I. [M. Ilnicka], Nauczanie moralności, „Bluszcz” 1893, nr 26.
 
34.
M.I. [M. Ilnicka], Organiczna praca w rodzinie, „Bluszcz” 1895, nr 6.
 
35.
M.I. [M. Ilnicka], Podział pracy, „Bluszcz” 1895, nr 4.
 
36.
M.I. [M. Ilnicka], Wychowanie domowe, „Bluszcz” 1894, nr 10.
 
37.
M.I. [M. Ilnicka], Wychowanie rodzinne, „Bluszcz” 1894, nr 43.
 
38.
M.I. [M. Ilnicka], Wykształcenie umysłu i moralność, „Bluszcz” 1893, nr 35.
 
39.
M.J.Z., Nowe kierunki naukowe w wychowaniu, „Kronika Rodzinna” 1880, nr 2.
 
40.
M.J.Z., Słówko o zabawach publicznych dla dzieci, „Kronika Rodzinna” 1888, nr 16.
 
41.
Nowe pole pracy dla kobiet, „Bluszcz” 1901, nr 45–47.
 
42.
O reformie w wychowaniu moralnym, „Dobra Gospodyni” 1902, nr 3.
 
43.
Orzeszkowa E., Kilka słów o kobietach, „Tygodnik Mód i Nowości” 1870, nr 40; nr 41; nr 42; nr 43; nr 44; nr 48; nr 49; nr 50; nr 51; nr 52.
 
44.
Orzeszkowa E., Kilka słów o kobietach, Warszawa 1874.
 
45.
Orzeszkowa E., Zabawy dziecinne, „Tygodnik Mód i Powieści” 1873, nr 14.
 
46.
Ossowska M. (red.), Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, Wyd. Trio, Warszawa 2008.
 
47.
P. Zdr., Ruch jako czynnik wychowania, „Dobra Gospodyni” 1906, nr 37.
 
48.
Pospiszyl K., Czy zmierzch rodziny patriarchalnej?, „Problemy Rodziny” 1996, nr 6.
 
49.
Pospiszyl K., Kontrowersje wokół ideału męskości, „Problemy Rodziny” 1998, nr 2.
 
50.
Pospiszyl K., O miłości ojcowskiej, Wyd. IWZZ, Warszawa 1976.
 
51.
Przewóska M.Cz., W Przyszłość. Odrodzeńcy, „Bluszcz” 1910, nr 13.
 
52.
Strokowa J., Dom, „Bluszcz” 1897, nr 6.
 
53.
Struve H., O emancypacji kobiet, „Kronika Rodzinna” 1867, nr 4.
 
54.
Walczewska S., Damy, rycerze, feministki. Dyskurs emancypacyjny w Polsce, Wyd. eFKa, Kraków 1999.
 
55.
Wdowa i Matka, Kilka słów w kwestii nieszczęśliwych małżeństw, „Bluszcz” 1910, nr 8.
 
56.
Wilamowski P., Kobiety w przemyśle, „Bluszcz” 1901, nr 9.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top