The Role of the Father in Childcare
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Zdrowia i Pracy Socjalnej im. św. Elżbiety w Bratysławie Námestie 1. mája 1 811 02 Bratislava
 
 
Submission date: 2014-07-01
 
 
Final revision date: 2014-12-30
 
 
Acceptance date: 2014-12-30
 
 
Publication date: 2014-12-30
 
 
Corresponding author
Eva Riečicová   

Uniwersytet Zdrowia i Pracy Socjalnej im. św. Elżbiety w Bratysławie Námestie 1. mája 1 811 02 Bratislava
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2014;10(2):375-383
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The role of the modern family in child rearing is diminishing. The historical role of the fathers is changing – they were the decision makers of the family and they were the main breadwinners as well. The women were homemakers. The emancipation of women has brought their dissatisfaction with their established family role. In the case of a family problem they suddenly could choose to leave the family rather than facing the issue and searching for a solution. Today, obtaining a divorce is often faster and simpler than obtaining many other official documents. The children are those who pay the most for this regrettable situation. Even when the two people are not able to live together any more, the children have the right to have two parents. This is guaranteed by law; however, the real situation is frequently different. In Slovakia, children are usually put into the mother’s care. The reason behind this is the societal view that the mother can take care of the child better than the father. The father is the one that the child spends time with only from time to time. The parents need to realize that in the case of a relationship failure they have ended the partnership, but not the parenthood. Fortunately, there are an increasing number of fathers having not only an interest to participate more in the childcare, but also to maintain the contact with the child. We will try to examine what this situation stems from.
 
REFERENCES (23)
1.
Brannen J., Moss P., Fathers in dual-earner households – through mothers’s eyes, [in:] Ch. Lewis, M. O’Brien (Eds.), Reassessing Fatherhood. New Observations on Fathers and the Modern Family, Wyd. Sage Publications, London 1987.
 
2.
Berger M., Gravillon I., Když se rodiče rozvádějí, 1. vyd., Wyd. Portál, Praha 2011.
 
3.
Gulášová I., Dôsledky zanedbanej otcovskej výchovy u detí v rodine, Sborník konference Zdravé rodičovství na téma otcovství, Wyd. CENAP, Brno 2004.
 
4.
Chmelářová H., Tátové v historii, [in:] L. Sedláček, K. Pleskovská (Eds.), Aktivní otcovstí., Wyd. Nesehnutí, Brno 2008.
 
5.
Černá P., Rozvod, otcové a děti (sociálně právní ochrana dětí v rozvodové a porozvodové situaci). Diplomová práca, Wyd. FF Univerzita Karlova, Praha 2000.
 
6.
Jürgen R., Jsi moje dítě., 1. vyd., Wyd. Magistrát hlavního města Prahy, Praha 2010.
 
7.
Kubíčková K., Alternativní model otcovství: pečující otcové. Klauzurní práce., Wyd. FSS Masarykova Univerzita, Brno 2004.
 
8.
Maříková H., Muž v rodině: Demokratizace sféry soukromé, Wyd. Sociologický ústav AV ČR 1999.
 
9.
Maříková H., Proměna rolí muže a ženy v rodině, [in:] E. Věšínová-Kalivodová, H. Maříková, Společnost žen a mužů z aspektu gender. Sborník studií., Wyd. Open Society Fund, Praha 1999.
 
10.
Matějček Z., Rodiče a děti., 1. vyd., Wyd. Avicenum, Brno 1986.
 
11.
McBride B.A., Lutz M.M., Intervention. Changing the Nature and Extent of Father Involment, [in:] M.E. Lamb (Ed.), The Role of the Father in Child Development, 4th Ed., Wyd. Hoboken, New Jersey 2004.
 
12.
Možný I., Sociologie rodiny, Wyd. SLON, Praha 2002.
 
13.
Novák T., Pruchová B., Předrozvodové a rozvodové poradenstvo., 1. vyd., Wyd. Grada, Praha 2007.
 
14.
Pláňava I., Manželství a rodiny., 1. vyd., Wyd. Doplněk, Brno 2000.
 
15.
Potančok J., Zmeny v chápaní úlohy otca v súčasnej rodine, „Sociológia” 2010, ročník 42, číslo 2.
 
16.
Raus P., Role otce v rodině. In Sborník konference Zdravé rodičovství na téma otcovství, Wyd. CENAP, Brno 2004.
 
17.
Sobotková I., Psychologie rodiny, 2. vyd., Wyd. Portál, Praha 2004.
 
18.
Šmídová I., „Matkové”, [in:] P. Mareš, T. Potočný (Eds.), Modernizace a česká rodina, Wyd. Barrister & Principal, Brno 2003.
 
19.
Špaňhelová I., Dítě a rozvod rodičů, Wyd. Grada, Praha 2010.
 
20.
Teyber E., Děti a rozvod, Wyd. Návrat domů, Praha 2007.
 
21.
Vágnerová M., Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří, Wyd. Karolinum, Praha 2007.
 
22.
Vodáková J., Nové pohledy na otcovství. Bakalářská práce, Wyd. FF, Masarykova Univerzita, Brno 2002.
 
23.
Warshak A.R., Revoluce v porozvodové péči o deti, Wyd. Portál, Praha 1996.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top