The lights and shadows of home-schooling in the beliefs of mothers
 
More details
Hide details
1
Department of Early Education, Institute of Human Development Support and Education, The Maria Grzegorzewska University [Katedra Wczesnej Edukacji, Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej], Szczesliwicka 40, 02-353 Warszawa, Poland
 
2
The Maria Grzegorzewska University [Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej], Szczesliwicka 40, 02-353 Warszawa, Poland
 
 
Submission date: 2021-11-16
 
 
Final revision date: 2021-12-20
 
 
Acceptance date: 2021-12-20
 
 
Publication date: 2021-12-22
 
 
Corresponding author
Marta Krasuska- Betiuk   

Katedra Wczesnej Edukacji, Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, Polska
 
 
Paulina Dropia   

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2021;24(1):25-45
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. Home education, according to art. 16 sec. 8 to 14 of the Act of 7 1991, on the education system is one possible way to fulfi l the compulsory education requirement in Poland. The Education in the Family Association estimates that at the end of 2021, over 20,000 Polish children will be home-schooling. The article provides a brief review of Polish research and presents this model of alternative education from the perspective of the family. Aim. Presentation of the perspective of mothers who practice home education. Materials and methods. The source of research data are interviews with 7 mothers, and an analysis of the content of selected Polish-language online resources on homeschooling. Conclusions. In parental infl uences in the area of out-of-school, and home, education, mothers evince broader competences, especially in matters related to didactics of teaching: planning forms of child working, providing materials, learning, actively seeking knowledge on how to teach effectively. Interviewed mothers rate their partners’ commitment to upbringing and home-schooling as suffi cient. From the narrative of the participants of the research, a positive picture emerges of their motherhood and parenthood strongly involved in the education of children. They organize the right environment for their development and learning, do not accept the directive style of teaching, and look for their own methods of work. Mothers are grounded in their choices, they are convinced that they professionally construct educational paths of their children, and, more than the results of the fi nal exams, they care about developing the interests and talents of children. The interlocutors did not deny that home education requires effort and courage, but they did not treat their commitment in terms of self-sacrifi ce, or renunciation, rather, it was their conscious choice or as a requirement of the times; however, at the same time, they most strongly emphasized the ineffi ciency of the Polish school in providing good quality education.
 
REFERENCES (33)
1.
Bielecka-Prus, J., Heleniak, A. (2018). Motywy podjęcia edukacji domowej w opinii rodziców. W: J. Bielecka-Prus, Rodzina w edukacji domowej (ss. 139-166). Warszawa: Wydawnictwo Gotów KSM.
 
2.
Blog.nudzi-misie.pl [portal] (2020). Edukacja domowa. Pobrane 21.02.2024 z: https://blog.nudzi-misie.pl/ro....
 
3.
Budajczak-Moder, I. (2021). Konferencja - 30 lat Edukacji Domowej w Polsce. Pobrane 21.02.2024 z: https://izabudajczak.blog/2021....
 
4.
Budajczak, M. (2004). Edukacja domowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
5.
Budajczak, M. (2018). Metametodologia badań edukacji domowej. W: D. Tomczyk, M. Zając (red.), Edukacja domowa: Teoria i praktyka (ss. 17-23). Szczecin: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum.
 
6.
Budajczak, M. (2021). Edukacja domowa wobec pierwszych „fal” plagi XXI wieku. Studia z Teorii Wychowania, 12/3(36), 23-34. DOI:10.5604/01.3001.0015.4815.
 
7.
Dziemianowicz- Nowak, M. (2006). Doświadczenia rodzinne w narracjach: Interpretacja sensów i znaczeń. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 
8.
Edu domowa – szkoła życia (2019). Pobrane 21.02.2024 z: http://edudomowa.blogspot.com/....
 
9.
Edukacja domowa: Krótki przewodnik. Pobrane 16.10.2021 z: https://wystarczy-mniej.blogsp.... com/2012/04/edukacja-domowa-homeschooling-krotki.html.
 
10.
Edukacja domowa w Polsce: XVIII Opolski Festiwal Nauki. Pobrane 16.10.2021 z: https://www.facebook.com/watch....
 
11.
Finch, J. (2007). Displaying Families. Sociology, 41(1), 65-81. DOI: 10.1177/0038038507072284.
 
12.
Gawlicz, K. (2020). Szkoły demokratyczne w Polsce: Praktykowanie alternatywnej edukacji. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 
13.
Giercarz-Borkowska, M. (2019). Edukacja domowa jako alternatywa edukacyjna dla dzieci zdolnych. Wrocław: Wydawnictwo TeksTy.
 
14.
Giercarz-Borkowska, M. (2020). Między pracą zawodową a edukacją dzieci: sytuacja zawodowa rodziców edukujących domowo. Edukacja Dorosłych, 1, 83-97. DOI: 10.12775/ED.2020.006.
 
15.
Głażewska, A. (2018). Edukacja domowa jako styl życia. Ćwiklice: Wydawnictwo Iosephicum.
 
16.
Heleniak, A., Bielecka-Prus, J. (2018). Sposób organizacji edukacji domowej. W: J. Bielecka-Prus (red.), Rodzina w edukacji domowej (ss. 202-223). Warszawa: Wydawnictwo Gotów KSM.
 
17.
Kochan, K. (2015). Women – home educators. Pedagogika Rodziny, 5(2), 157-172. DOI: 10.1515/fampe-2015-0026.
 
18.
Kochan, K. (2016). Edukacja domowa w Polsce: Pedagogiczne inspiracje współczesnych edukatorów domowych. Acta Universitatis Nicolai Copernici: Nauki Humanistyczno-Społeczne: Pedagogika, 32(435), 115-136. DOI: 10.12775/AUNC_PED.2016.006.
 
19.
Łukasiewicz-Wieleba, J. (2019). Rozpoznawanie potencjału oraz wzmocnienia i ograniczenia rozwoju zdolności dzieci w narracjach rodziców. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 
20.
Mama Lama [kanał] (2018). Gość: Edukacja domowa (Homeschooling) – o co chodzi?: Odc. 34. Pobrane 21.02.2024 z: https://www.youtube.com/watch?....
 
21.
Marszałek, A. (2020). WNE 054: „Bo każda rodzina jest inna”: O edukacji domowej w rodzinie dwujęzycznej z Olivią i Marcinem Demkowiczami. Pobrane 31.12.2020 z: https://wiecejnizedukacja.pl/w....
 
22.
Morgan, D. (2011). Rethinking Family Practices. London: Palgrave Macmillan. DOI: 10.1057/9780230304680.
 
23.
Nyczaj-Drąg, M. (2015). Edukacja dziecka w narracjach rodziców z klasy średniej. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza UZ.
 
24.
Orwat, K. (2021). Droga w nieznane?: Edukacja domowa dla początkujących. Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 
25.
Orwat, K. [profil]. Pobrane 16.10.2021 z: https://m.facebook.com/korneli....
 
26.
Poruszek, M. (2021). Edukacja domowa: Ucieczka od zdalnego nauczania czy społeczno-wychowawcza potrzeba?. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 61(4), 17-31. DOI: 10.5604/01.3001.0014.8502.
 
27.
Sikorska, M. (2019). Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce – rekonstrukcja codzienności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
28.
Stebnicki, W. (2014). Edukacja domowa: Edukacja przyszłości. Warszawa: Fijor Publishing Company.
 
29.
Szafrańska, A., Pawlak, J. (2020). W poszukiwaniu lepszych możliwości kształcenia dla własnego dziecka: Edukacja domowa z perspektywy rodziców. Przegląd Pedagogiczny, (1), 203-218. DOI: 10.34767/PP.2020.01.12.
 
30.
Tłuściak-Deliowska, A., Krawiec, M. (2020). Edukacja domowa jako alternatywna forma realizacji obowiązku szkolnego: stan polskich badań i perspektywy badawcze. Przegląd Pedagogiczny, 1, 191-202. DOI: 10.34767/PP.2020.01.11.
 
31.
Tomczyk, D., Zając, M. (red.) (2018). Edukacja domowa: Teoria i praktyka. Szczecin: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum.
 
32.
Wiatr, M. (2013). Rodzina jako środowisko uczące się. Pedagogika Społeczna, 2(48), 7-21.
 
33.
Zakrzewska, M. (2013). Rola wychowawcza matki w edukacji domowej. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top