Polish Pandemic Mother– everyday life of modern mothers during the pandemic
 
 
More details
Hide details
1
Department of Aesthetic Education Research, Faculty of Pedagogy, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz [Katedra Badań nad Edukacją Estetyczną, Wydział Pedagogiki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy], J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Poland
 
 
Submission date: 2021-10-26
 
 
Final revision date: 2021-11-30
 
 
Acceptance date: 2021-11-30
 
 
Publication date: 2021-12-22
 
 
Corresponding author
Monika Lewicka   

Katedra Badań nad Edukacją Estetyczną, Wydział Pedagogiki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2021;24(1):13-24
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The aim of the article is to show motherhood in a diffi cult, crisis situation in which women-mothers found themselves as a result of the pandemic caused by the SARSCoV- 2 virus. The aim of the article is also to indicate the need to reconstruct everyday life, which mothers had to make in order to cope with a new situation, in the relationship between family life, professional work, and support in the child’s education. The article also points to the dangers and challenges of motherhood in the face of the pandemic reality. Material and methods. As part of the work on the text, the desk research method was used. The existing data (reports, information available on blogs, and research results) concerning the issues addressed in the title were analysed. Results. In the refl ection on the issue of childcare, it can be seen that the situation related to the pandemic has somehow forced the reconstruction of the previous life, including the roles and tasks of mothers. The caring tasks of working mothers were augmented by tasks related to the education of children. A new category has appeared, referred to as pandemic reality, in which the Polish Pandemic Mother and the Pandemic Multitasking Mother began to play an important role. Rapid changes have meant that some women had to give up their professional work or try to combine it with, , round-the-clock motherhood. The withdrawal of mothers from the performance of their professional duties wasn’t only caused by getting sick, but also as a result of performing parental duties. Referring to the available reports, it is worth pointing out that during the pandemic, 10% of women lost their jobs, and, more often than men, they worked remotely while taking care of children. The pandemic hasn’t changed the division of household chores. The women also experienced a deterioration in mental well-being, emotional lability, irritation, and nervousness. Conclusions. The pandemic has left its mark on many areas of social life, the economic situation, and the labour market. It also had a signifi cant impact on the area of family life - in a particularly severe way on mothers, who had to reconstruct everyday life in a new, diffi cult, and uncertain situation at an extremely fast pace. It is worth referring to good practices, which indicate that it was extremely valuable to offer families free psychological consultations. Flexibility as to the place and time of work may also be a good solution.
 
REFERENCES (28)
1.
Babakova, O. (2020). Pandemia podrzuca kobietom dodatkowe argumenty, żeby nie rodzić dzieci. Pobrane 21.02.2024 z: https://krytykapolityczna.pl/k....
 
2.
Bagińska, D. (2021). Matka Polka wielozadaniowa. Pobrane 21.02.2024 z: https://ohme.pl/psychologia/ma....
 
3.
Baster, H. (2021). Macierzyństwo i praca: Doświadczenia lockdownu wzmocniły matki-startuperki. Pobrane 28.12.2021 z: https://mamstartup.pl/macierzy....
 
4.
Błaszczak, A. (2021). Pracujący rodzic ma teraz trudniej: Przybyło barier zawodowych. Pobrane 21.02.2024 z: https://www.rp.pl/praca/art118....
 
5.
Całek, G. (2021). Wyzwania edukacji zdalnej przed jakimi stoją dzieci – perspektywa rodziców. Dziecko Krzywdzone: Teoria, Badania, Praktyka, 20(2), 116-144.
 
6.
Czechowicz, K. (2021). Socjologowie: Obowiązki domowe w pandemii spadły na barki matek. Pobrane 21.02.2024 z: https://www.bankier.pl/wiadomo....
 
7.
Deloitte.com [portal] (2021). Raport: Wpływ pandemii na perspektywy rozwoju zawodowego kobiet w biznesie: Jak pracodawcy mogą wspierać rozwój kobiecych talentów. Pobrane 30.12.2024 z: https://www2.deloitte.com/pl/p....
 
8.
Doroszuk, J. (2020). Rodzina dziecka z niepełnosprawnością podczas pandemii COVID-19 – matczyne rekonstrukcje. Niepełnosprawność: Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 40, 9-21.
 
9.
Drozdowski, R. (2019). Wokół społecznych badań nad codziennością: Socjologia codzienności jako krytyka socjologiczna. W: M. Zawodna-Stephan (red.), Życie codzienne (w) archiwum (ss. 65-85). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
10.
Drozdowski, R., Frąckowiak, M., Krajewski, M., Luczys, P., Modrzyk, A., Rogowski, Ł., Rura, P., Stamm, A. (2020). Życie codzienne w czasach pandemii: Raport z drugiego etapu badań: Wersja pełna. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 
11.
Giddens, A. (2006). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
12.
Godlewska-Bujok, B. (2021). Work-life balance i koronakryzys: Kilka uwag o procesach i ich konsekwencjach. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 5, 3-8. DOI: 10.33226/0032-6186.2020.5.1.
 
13.
Grudniewska, M., Hołdakowski, W. (2021). „Kobiety kontra koronawirus: Jak pandemia zmieniła ich życie i pracę” – wyniki raportu Kantara na zlecenie Wysokieobcasy.pl i Wyborcza.pl. Pobrane 29.12.2021 z: https://www.agora.pl/kobiety-k....
 
14.
Imbierowicz, A. (2012). Matka Polka w defensywie? Przemiany mitu i jego wpływ na macierzyństwo polskich kobiet. Ogrody Nauk i Sztuk, 2, 430-442. DOI: 10.15503/onis2012-430-442.
 
15.
Kochańska, M. (b.d.). Pułapka szklanego domu. Pobrane 26.10.2021 z: https://www.studiamba.wsb.pl/b....
 
16.
Kwiatkowski, P., Sekułowicz, M. (2016). Próba oceny trafności nowej skali wypalenia rodzicielskiego. Przegląd Badań Edukacyjnych, 22(1), 163-192. DOI: 10.12775/PBE.2015.067.
 
17.
Mateja-Jaworska, B., Zawodna-Stephan, M. (2019). Badania życia codziennego w Polsce: Rozmowy (nie)codzienne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
18.
Mikolajczak, M., Brianda, M.E., Avalosse, H., Roskam, I. (2018). Consequences of parental burnout: Its specific efect on child neglect and violence. Child Abuse & Neglect, 80(1), 134-145. DOI: 10.1016/j.chiabu.2018.03.025.
 
19.
Mikolajczak, M., Raes, M.E., Avalosse, H., Roskam, I. (2018). Exhausted Parents: Sociodemographic, Child-Related, Parent Related, Parenting and Family-Functioning Correlates of Parental Burnout. Journal of Child and Family Studies, 27(3), 602-614. DOI: 10.1007/s10826-017-0892-4.
 
20.
Rychlicka-Maraszek, K. (2016). Professional working mothers: On the sidelines of the publication contemporary work spaces. Paper of Social Pedagogy, 2(5), 64-67.
 
21.
Shecession, czyli o tym jak pandemia wpłynęła na pracujące kobiety, a w szczególności na matki. Pobrane 05.10.2021 z: https://pracujeiwychowuje.pl/s....
 
22.
Sikorska, M. (red.) (2012). Raport z badania „Z macierzyństwem na co dzień”. Warszawa: AXA.
 
23.
Stawikowska, E. (2021). Epidemia uderza w kobiety: Partnerstwo?: Brzmi fajnie, ale teraz to prawie niemożliwe. Pobrane 21.02.2024 z: https://www.newsweek.pl/polska....
 
24.
Szczęście i kobiecość w czasie zmian – zyski i straty z pandemii – wyniki ogólnopolskiego badania. Pobrane 5.10.2021 z: https://www.gedeonrichter.pl/a....
 
25.
Varghese, R.T., Venkatesan, S. (2013). A Comparative Study of Maternal Burnout in Autism and Hearing Impairment. International Journal of Psychology and Psychiatry, 1(2), 101-108. DOI: 10.5958/j.2320-6233.1.2.016.
 
26.
Włodarczyk, E. (2009). Młodzież wobec macierzyństwa i jego kulturowej kreacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
27.
Włodarczyk, E. (2017). Misja „mama”: Wyzwania i trudności. W: E. Włodarczyk (red.), W trosce o macierzyństwo (ss.53-68). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
28.
Wysocka, E. (2010). Życie codzienne w percepcji i doświadczaniu młodzieży. W: E. Syrek (red.), Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society: Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin (ss. 396-409). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top