Cultural transmission in multigenerational families as a factor contributing to the rise of conflicts
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Pedagogiki Społecznej, Instytut Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85–064 Bydgoszcz
 
 
Submission date: 2014-09-15
 
 
Final revision date: 2015-06-16
 
 
Acceptance date: 2015-06-16
 
 
Publication date: 2015-08-14
 
 
Corresponding author
Alicja Bania   

Katedra Pedagogiki Społecznej, Instytut Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85–064 Bydgoszcz
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2015;11(1):113-126
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Basil Bernstein, conducting his empirical researches, discovered that the language we use in everyday life can influence an individual’s behaviour. The individual’s placement in the society structure can embed non-acceptable social behaviours and determines the particular way the language is employed. Nowadays, teenagers are using obscenities, word shortcuts, neologisms and borrowings from other languages, which are not necessary comprehensible for the older generations. In that way they create a new language, specific to certain social groups. This article concerns the relationships between the employed language and the cultural transmission in multigenerational families, in which non-homogenous type of speech can lead to the rise of conflicts.
 
REFERENCES (19)
1.
Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 
2.
Bakiera L., Rodzina z perspektywy socjologicznej i psychologicznej: ciągłość i zmiana, „Roczniki Socjologii Rodziny” 2006, t. XVII.
 
3.
Bernstein B., Odtwarzanie kultury, Wydawnictwo PIW, Warszawa 1990.
 
4.
Danielewicz W., Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2010.
 
5.
De Barbaro B. (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
 
6.
Dudak A., Samotne ojcostwo, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.
 
7.
Giza-Poleszczuk A., Związki partnerskie, małżeństwo i dzieci – kulturowe zróżnicowanie postaw, [w:] A. Jasińska-Kania, M. Marody (red.), Polacy wśród Europejczyków, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2002.
 
8.
Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 
9.
Kłoskowska A., Socjologia kultury, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007.
 
10.
Kocik L., Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wyd. AFM, Kraków 2007.
 
11.
Kornas-Biela D., Oblicza ojcostwa, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001.
 
12.
Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005.
 
13.
Marody M., Technologie intelektu: językowe determinanty wiedzy potocznej i ludzkiego działania, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1987.
 
14.
Olearczyk T., Znaczenie ojca w życiu dziecka, [w:] D. Kornas-Biela (red.), Ojcostwo wobec wyzwań współczesności, Fundacja Cyryla i Metodego, Lublin 2006.
 
15.
Ostrouch-Kamińska J., Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów. Studium socjopedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.
 
16.
Pospiszyl K., Ojciec a wychowanie dziecka, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.
 
17.
Przybylski G., Gadzińska A., Bannach M., Gołda R., Pyskir M., Pyskir J., Pasińska M., Pujszo R., Tobacco smoking in women with the special regard of the pregnancy, [w:] The chosen aspects of woman and family’s health, M. Banaszkiewicz, B. Kiełbratowska, M. Gierszewska, Studio Reklamy i Poligrafii FOTOMAN, Anna Bowicz, Bydgoszcz 2010, t. 1.
 
18.
Przybylski G., Pyskir M., Pujszo R., Pyskir J., Bannach M., Wybrane wskaźniki spirometryczne młodych osób palących tytoń – badania pilotażowe, „Przegląd Lekarski” 2011, nr 68(10).
 
19.
Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top