Cultural or inculturative function of the modern family?
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2019-12-31
 
 
Corresponding author
Krystyna Ferenz   

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, Piastowska 14, 49-300 Brzeg, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2019;21(2):103-111
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. Presentation of variability of the forms of the family function realization, defined as the culture-creating one while maintaining its role in introducing the young generation to the participation in culture. Method. Analysis of differing forms of the realization of the function of introducing culture into the existing social environment and into wider cultural circles, pointing to the universal values in the formation of cultural personality. Conclusions. The function called culture-formation is, in the family, primarily an inculturation function. The family performs a mission of introduction the world of cultural values to the individual and the group.
 
REFERENCES (16)
1.
Aronson, E. (1987). Człowiek istota społeczna. Warszawa: PWN.
 
2.
Baskar, R. (1979). The possibility of naturalism: A philosophical critique of the contemporary human sciences. Atlantic Highlands: Humanities Press.
 
3.
Berger, P., Luckmann, T. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 
4.
Berstein, B. (1990). Odtwarzanie kultury. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 
5.
Czerepaniak-Walczak, M. (1995). Realizm krytyczny jako perspektywa w badaniach pedagogicznych. W: T. Frąckowiak, J. Modrzewski (red.), Socjalizacja wartości: (Aktualne konteksty). Poznań: Wydawnictwo „ERUDITUS”.
 
6.
Dyczewski, L. (1993). Kultura polska w procesie przemian. Lublin: TN KUL.
 
7.
Dyczewski. L. (2003). Rodzina twórcą i przekazicielem kultury. Lublin: TN KUL.
 
8.
Ferenz, K. (2007). Idealizacja rodziny w marzeniach młodych osób dorosłych. W: H. Marzec, M. Pindera (red.), Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia: T. 1. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej.
 
9.
Ferenz, K. (2011). Świętowanie w rodzinie współczesnej: Znaczenie i funkcje. W: H. Marzec (red.), Z rodziną i dla rodziny w dobie globalizacji: T. 1. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.
 
10.
Ferenz, K. (1995). Wprowadzanie dzieci w kulturę. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
11.
Fromm, E. (1970). Ucieczka od wolności. Warszawa: Czytelnik.
 
12.
Nikitorowicz, J. (2009). Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
13.
Staszczak, Z. (1987). Wzór kulturowy [hasło]. W: Z. Staszczak (red.), Słownik etnologiczny: Terminy ogólne. Warszawa: PWN.
 
14.
Woroniecka. G. (1997). Aspekty antropologiczne opisu wielokulturowości: kategoria „porozumienie”. W: M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński (red.), U progu wielokulturowości: nowe oblicza społeczeństwa polskiego. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
15.
Ziółkowski, M. (1989). Wiedza, jednostka, społeczeństwo: Zarys koncepcji socjologii wiedzy. Warszawa: PWN.
 
16.
Żygulski, K. (1981). Święto i kultura: Święta dawne i nowe: Rozważania socjologa. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top