Image of the life of a family in a lignite mining region in the face of challenges posed by the transition away from coal
 
More details
Hide details
1
Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społeczny, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. J.W. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Publication date: 2019-12-31
 
 
Corresponding author
Krystyna Dziubacka   

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społeczny, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. J.W. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2019;21(2):81-101
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The purpose of the considerations is to reflect on the readiness of the inhabitants (and their families) in the lignite mining area to become actively involved in the process of the transition away from coal. These considerations are based on research carried out in the Turoszów region and are intended to establish an image of the lives of inhabitants and their families Methodology. The research was carried out by means of the diagnostic survey method with the use of an interview questionnaire containing 39 open and closed questions, as well as statistical methods enabling the analysis of the empirical material gathered. Results. The basic objectives of the coal transformation process are presented, together with an indication of conditions for using the support proposed by the European Union for potentially affected regions. In this context, the potential (human capital) of the studied inhabitants of Bogatynia was characterised, together with the external conditions (elements of local and supralocal policy), attitudes, beliefs, and axiological references reflected in the way the inhabitants perceive the coal transformation process. Conclusions. The inhabitants of the Turoszów region, on the verge of the transition away from, need support (both financial and educational) to enable them and their families to adapt to the change dictated by the coal transition process in a way that is beneficial to both the individual and the local community as a whole.
 
REFERENCES (25)
1.
Bodziany, M. (2015). Kryzysy społeczne i bunty mas we współczesnym świecie. W: Riadenie bezpečnosti zložitých systèmov. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika.
 
2.
Czapiński, J., Panek, T. (red.) (2007). Diagnoza społeczna 2007: Warunki i jakość życia Polaków: Raport. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, Vizja Press&IT.
 
3.
Drobniak A. [i in.] (2020). Propozycje rekomendacji dla obszaru sprawiedliwa transformacja: Raport. Katowice – Łódź – Poznań – Wrocław – Warszawa. Pobrane 05.03.2024 z: https://transformacja.slaskie.....
 
4.
Dziubacka, K., Grinceviciene, V. (2010). The Process of Adaptation to Social Change as a Factor Stimulating the Development of Youth. Santalka Coactivity, 18(4), 36-42. DOI: 10.3846/coactivity.2010.34.
 
5.
Dziubacka, K. (2001). Cultural Landscape of Upper Lusatia in the Face of Threats. Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal, 3(2).
 
6.
Dziubacka, K. (2015). Przemysł w krajobrazie kulturowym wsi: Uwarunkowania jakości życia – kierunek i dynamika zmian. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 
7.
Giza-Poleszczuk, A., Marody, M., Rychard, A. (2000). Strategie i system: Polacy w obliczu zmiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 
8.
Główny Urząd Statystyczny (2019). Kapitał ludzki w Polsce w latach 2014–2018. Pobrane 05.03.2024 z: https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
9.
Kołaczek, B. (2004). Dostęp młodzieży do edukacji: Zróżnicowania, uwarunkowania, wyrównywanie szans. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
10.
Krzysztoszek, A., Wolska, A. (2020). Sprawiedliwa transformacja w UE – co oznacza dla Polski?. EURAC TIV.pl [portal]. Pobrane 05.03.2024 z: https://www.euractiv.pl/sectio....
 
11.
Łobocki, M. (2006). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.
 
12.
Maćkowiak-Pandera, J., Greichen, P. (2020). Wprowadzenie. W: Modernizacja europejskiego trójkąta węgla brunatnego: W kierunku bezpiecznej, opłacalnej, i zrównoważonej transformacji energetycznej. Warszawa: Agora.
 
13.
Mazurski, K.R. (1994). Zagrożenia środowiska Dolnego Śląska, Sudety. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK.
 
14.
Misiak, W. (1990). Młodzież polska na rynkach pracy za granicą i w sektorze prywatnym w kraju. W: W. Misiak (red.), Młodzież w zmieniającym się społeczeństwie. Wrocław: Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.
 
15.
Nikitorowicz, J. (2005). Kreowanie tożsamości dziecka: Wyzwania edukacji międzykulturowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
16.
Nowa-energia.com.pl [wortal energetyczny] (2018). Pobrane 28.12.2018 z: Nowa-energia.com.pl/2018/08/08/jrcraportdotycza cy-przyszlosci-regionow-w-ue/.
 
17.
Rada Europejska. Rada UE [portal]. Europejski zielony ład. Pobrane 05.03.2024 z: consilium.europa.eu/pl/policies/green-deal.
 
18.
Schudy, H. (2019). Konsultacje społeczne w Bogatyni – jaka będzie przyszłość miasta i regionu za 25 lat?. Pobrane 05.03.2024 z: Eko.org. pl/n_2225.
 
19.
Sprawiedliwa-transormacja.pl [portal]. Czym jest sprawiedliwa transformacja i dlaczego w Polsce jej potrzebujemy. Pobrane 05.03.2024 z: Sprawiedliwa-transformacja.pl/o-sprawiedliwej-transformacji.
 
20.
Sprawiedliwa-transformacja.pl [portal] (2018). Platforma na rzecz Regionów Górniczych w Procesie Transformacji. Pobrane 05.03.2024 z: http://sprawiedliwa-transforma....
 
21.
Stańczyk, J. (1996). Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 
22.
Sztompka, P. (2000). Trauma kulturowa: druga strona zmiany społecznej. Przegląd Socjologiczny, 2.
 
23.
Teraz Środowisko [portal]. COP: Historia negocjacji klimatycznych w 24 datach. Pobrane 24.02.2021 z: https://www.teraz-srodowisko.p....
 
24.
Umwd.dolnyslask.pl [portal] (2012). Nowe wsparcie unijne dla rejonów górniczych. Pobrane 30.12.2012 z: www.umwd.dolnyslask.pl/urzad/aktualnosci/single -view/artykul/nowe-wsparcie-unijne-dla-rejonow-gorniczych.
 
25.
Ziemilski, A. (1995). Polska w latach dziewięćdziesiątych: Problemy społecznego przystosowania do wielkiej zmiany: Szkic socjologiczny. Warszawa: Instytut Kultury.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top