The support of Romani children by the family in social integration
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Submission date: 2014-07-01
 
 
Final revision date: 2014-08-14
 
 
Acceptance date: 2014-08-14
 
 
Publication date: 2014-08-14
 
 
Corresponding author
Ewelina Piecuch   

Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2014;9(1):307-324
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The support of family is an important factor in stimulating the development of a young person. Due to this factor a Romani child strives to acquire new information about the world in which he or she lives. School is one of the places, in which the processes of learning and social integration take place. The state (in an attempt to encourage Romani families to participate in social-cultural life) created the “State Programme for the Romani Community in Poland”. As a part of this programme at the break of the year 2012/2013 I conducted integration workshop classes in public elementary schools in Wrocław. The children of the pre-school unit from the Polish and Romani communities participated in the classes. I have used the qualitative approach in the interpretative paradigm. I have used the method of research in action. I have presented the conclusions from the participative observation, which I have conducted in the group, researching the engagement of children in the classes, their interest in the topic, the interactions during the workshops, their attendance as well as the attitude of parents towards the classes. The pre-school children were interested in learning about a different culture. They all willingly participated in common fun activities and the positive feedback from the parents was reflected in practice. The participation in the classes was highly active, the homework was well prepared and the level of children's attendance was high. The support of parents turned out to be necessary in encouraging the natural state of curiosity of the children.
 
REFERENCES (40)
1.
Biddle S.J.H., Mutrie N., Psychology of physical activity. Determinants, well-being and interventions, Routledgr, London – New York 2001.
 
2.
Chromiec E., Społeczność romska w Polsce a szanse integracji społecznej, [online], źródło: http://www.bibliotekacyfrowa.p... [dostęp: 24.07.13].
 
3.
Dobrodziej D., Słownik badawczy, [online], źródło: http://dobrebadania.pl/slownik... [dostęp: 4.01.2015].
 
4.
Duksa P., Zastosowanie metody socjometrycznej w pracy wychowawczej i formalnej grup kościelnych, [online], źródło: http://www.studiawarminskie.uw... [dostęp: 23.07.2013].
 
5.
Dykcik W., Odpowiedzialność człowieka w kontekście indywidualnym i społecznym, Wyd. NPTP, Poznań 2010.
 
6.
Ferenz K., Wprowadzanie dzieci w kulturę, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.
 
7.
Forma P., Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinach wielodzietnych oraz czynniki ją warunkujące, [w:] E. Jurczyk-Romanowska, L. Albański (red.), Wychowanie w rodzinie. Współczesna rodzina w sytuacji zmiany, t. III, Wyd. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2011.
 
8.
Górska A., (De)Konstruowanie stereotypu Roma, [w:] M. Głowacka-Grajner, E. Nowicka (red.), Jak się dzielimy i co nas łączy? Przemiany wartości i więzi we współczesnym społeczeństwie, Wyd. NOMOS, Kraków 2007.
 
9.
Greenwood D.J., Action research, czyli o badaniach w działaniu, [w:] D. Jemielniak, Badania jakościowe. Podejścia i teorie, t. I, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2012.
 
10.
Homplewicz J., Etyka pedagogiczna, Wyd. WSP, Rzeszów 1996.
 
11.
Identyfikacja osobowa Romów i sinti w Polsce, [online], źródło: http://elementaro.org/index.ph... [dostęp: 29.07.2013].
 
12.
Izdebska J., Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku, Wyd. Nauk. Trans Humana, Białystok 2000.
 
13.
Jankowski A., Zbieranie i wykorzystywanie informacji o uczniu i klasie, [w:] K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Wyd. PWN, Warszawa 2002.
 
14.
Jezierska-Wiejak E., Cechy charakteru czy kompetencje i umiejętności – dylematy rodzica XXI wieku, [w:] K. Ferenz, E. Kowalska (red.), Wychowanie w rodzinie. Odmienne sytuacje i nowe zadania, t. VI, Wyd. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2012.
 
15.
Kawczyńska-Butrym Z., Niepełnosprawność – specyfika pomocy społecznej, Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice 1998.
 
16.
Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów z 20.11.1989 r.
 
17.
Leo S., Nagle wszystko rozumiem! Jak pomóc dziecku, aby się mogło lepiej uczyć. Poradnik dla rodziców, Wyd. Jedność, Kielce 2002.
 
18.
Łobocki M., ABC wychowania, WSiP, Warszawa 1999.
 
19.
Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2006.
 
20.
Michałowski S.Cz., Życie w rodzinie a budowanie świata wartości, [w:] B. Dymara (red.), Dziecko w świecie wartość, Aksjologiczne barwy dziecięcego świata, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2003.
 
21.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Mniejszości Narodowe i Etniczne, Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, [online], źródło: http://mniejszosci.narodowe.ma... [dostęp: 25.07.2013].
 
22.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Mniejszości Narodowe i Etniczne, Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2004–2013, [online], źródło: http://mniejszosci.narodowe.ma... [dostęp: 06.01.2015].
 
23.
Ministerstwo administracji i cyfryzacji, Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020, [online], źródło: https://mac.gov.pl/aktualnosci... [dostęp: 06.01.2015].
 
24.
Neckar-Ilnicka T., Perspektywy dorosłości i obraz pracy ludzkiej w swobodnych wypowiedziach dzieci w wieku przedszkolnym, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2007.
 
25.
Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 4, Wyd. Nauk PWN, Warszawa 1996.
 
26.
Nowicka E., Dyfuzja kulturowa, [w:] Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.
 
27.
Pielkowa J., Dom i rodzina. Moje dziecko jest niegrzeczne, Instytut Wyd. CRZZ, Warszawa 1980.
 
28.
Pilch T. Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2001.
 
29.
Projekt „Jedni z wielu”, [online], źródło: http://jednizwielu.pl/romowie-... [dostęp: 28.07.2013].
 
30.
Projekt „Jedni z wielu”, [online], źródło: http://jednizwielu.pl/romowie-... [dostęp: 27.07.2013].
 
31.
Projekt „Jedni z wielu”, Rządowy Program na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce, [online], źródło: http://jednizwielu.pl/?article... [dostęp: 2.01.2015].
 
32.
Projekt OMEP, Znaczenie wychowania przedszkolnego dla edukacji wielokulturowej, [online], źródło: http://www.project.omep.org.pl... [dostęp: 30.07.2013].
 
33.
Projekt, „Uczę się, poznaję – zmieniam! Syklakiraw pes, prynćkiraw – paruwaw!”, [online], źródło: http://www.romowie.edu.pl/o-pr... [dostęp: 27.07.2013].
 
34.
Prokosz M., Rola rodziny w samorozwoju młodzieży, [w:] E. Jurczyk-Romanowska, L. Albański (red.), Wychowanie w rodzinie. Współczesna rodzina w sytuacji zmiany, t. III, Wyd. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2011.
 
35.
Rudek I., Rodzina w procesie konstruowania obrazu osób niepełnosprawnych. Rola płci w niepełnosprawności, [w:] K. Ferenz, K. Kowalska (red.), Wychowanie w rodzinie. Odmienne sytuacje i nowe zadania, t. VI, Wyd. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2012.
 
36.
Sinti, [online]; http://pl.wikipedia.org/wiki/S... [dostęp: 6.01.2015].
 
37.
Spock B., Rothenberg B.M., Pielęgnowanie i wychowywanie, Wyd. PZWL, Warszawa 1994.
 
38.
TELESCOPE, „Romowie, moi sąsiedzi”, [online], źródło: http://www.telescope.org.pl/ca... [dostęp: 30.07.13].
 
39.
Wielka encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 1985.
 
40.
Żywczok A., Wychowanie do radości życia, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2004.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top