The perception of institutions supporting families from the perspective of the experience of today’s Polish and foreign prisoners
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Submission date: 2014-07-01
 
 
Final revision date: 2014-08-14
 
 
Acceptance date: 2014-08-14
 
 
Publication date: 2014-08-14
 
 
Corresponding author
Arkadiusz Urbanek   

Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2014;9(1):325-339
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Reflections over the role of institutions dealing with pathological families have been always of great importance for pedagogical sciences. Such dysfunctional features are typical for the majority of those families from which today's prisoners come from, particularly re-offenders. Hence, the question arising about the role of the institutions in inhabiting the deprivation process among children upon their socialization, with the theoretical and practical implications of such activities. Therefore, the discourse embraces the issues of inclusion and exclusion as bipolar perspectives of intervention, nursing and resocialisational activities. Reflections undertaken from such angles consider the role of external institutions in the lives of today’s prisoners. The interviews carried out with Polish as well as foreign recidivist prisoners have been analyzed on the basis of the reconstruction of their socialisation that took place in the 1970s, 1980s and 1990s, in different cultural conditions and society organisation. The aim of the research was to capture the role of the institutions supporting families from the perspective of the respondents’ experience, regardless of their social background.
 
REFERENCES (15)
1.
Bielicki J., Der rechtsextreme Gewaltstater, Hamburg 1993.
 
2.
Jordan M., Stan opieki i kontroli wychowawczej w rodzinach młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie, [w:] M. Prokosz (red.), Dewiacyjne aspekty współczesnego świata. Przejawy – zapobieganie – terapia, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2004.
 
3.
Klaus W., Wczesna przestępczość nieletnich i jej skutki, „Archiwum Kryminologii” 2005–2006, t. XXVIII.
 
4.
Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, WAiP, Warszawa 2008.
 
5.
Olechnowicz H., Wczesne zapobieganie agresywności i przestępczości młodocianych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego” 1998, nr 7.
 
6.
Palmer E.J., Criminal thinking, [in:] D. Carson (ed.), Applying Psychology to Criminal Justice, Wiley and Sons, West Sussex 2007.
 
7.
Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2005.
 
8.
Qi C.H., A.P. Kaiser, Behevior Problem of Preschool Children From Low-Income Families, „Topics in Early Childhood” 2003, Vol. 23, p. 188–216.
 
9.
Rode M., Styl myślenia przestępczego. Podstawy teoretyczne i diagnostyczne, Difin, Warszawa 2013.
 
10.
Stanik, M.J., Rodzaj popełnionych przestępstw a różnice osobowościowe ich sprawców, „Archiwum Kryminologii” 2007, t. XXIX–XXX.
 
11.
Szymanowska A., Więzienie i co dalej, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.
 
12.
Tyszkiewicz L., Kryminogeneza i sposoby jej badania, „Archiwum Kryminologii” 2008, t. XXIX–XXX, s. 215–225.
 
13.
Urban B., Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 
14.
Urbanek A., Doświadczanie napięć w relacji z ofiarą, na podstawie sprawców zabójstw, Wyd. ATUT, Wrocław 2010.
 
15.
Żabczyńska E., Przestępczość dzieci a szkoła i dom, WSiP, Warszawa 1974.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top