"Friends for our children" – the role of parents in the organization of supporting the development of children with Down syndrome
 
More details
Hide details
1
Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Instytutu Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. J.W. Dawida 1, 50–527 Wrocław
 
 
Submission date: 2014-05-12
 
 
Final revision date: 2015-06-16
 
 
Acceptance date: 2015-06-16
 
 
Publication date: 2015-08-14
 
 
Corresponding author
Agnieszka Jędrzejowska   

Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Instytutu Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. J.W. Dawida 1, 50–527 Wrocław
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2015;11(1):335-344
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article explains the inclusive education – new system solution for children with Down syndrome in kindergarten. In the following, I would like to elaborate on this in more detail. Parents of children with Down syndrome have established an agreement with the government of Wroclaw. In 2009 the director of the Education Department has introduced a new law. This is an innovation because in groups were included children with homogenous disability (it was common that children with different disabilities went to the same group). In this part I would like to answer the question: Why did parents consider inclusive education? The security of children with Down syndrome is mainly dependent on the relationships among peers with Down syndrome. Based on observation, I would like to present when these children build relationships and when they feel safe. The safety and the happy development of children is dependent mainly from the relationships between peers. On the basis of observations I show causes, conditions of building the relationships among these children.
 
REFERENCES (12)
1.
Dunn J., Przyjaźnie dzieci, przekł. M. Białecka-Pikul, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 
2.
Dykcik W., Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauki, [w:] W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2001.
 
3.
Fromm E., Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Wrocław 1994.
 
4.
Jędrzejowska A., Edukacja włączająca szansą dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – na przykładzie doświadczeń w pracy z dziećmi z zespołem Downa, [w:] A. Augustyn, A. Bodanko, N. Niestolik (red.), Dylematy współczesnego wychowania i kształcenia, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź – Wodzisław Śl. 2011.
 
5.
Kaja B., Psychologia wspomagania rozwoju: zrozumieć świat życia człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.
 
6.
Kapuściński R., Ten Inny, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2006.
 
7.
Matyjas B., Pedagogika społeczna i rodzina – obszary badań, [w:] E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika społeczna. Debata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 
8.
Pismo Św. Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, [Księga Koheleta 4,10], Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2007.
 
9.
Porębska M., Co warto wiedzieć o procesie rozwoju człowieka, gdy próbujemy ingerować w jego przebieg, [w:] A. Czapiga (red.), Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka. Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
 
10.
Sobolewska A., Cela, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2002.
 
11.
Wyka A., Edukacja włączająca – omówienie założeń według profesora Petera Mittlera, www.stowarzyszenierazem.org/edukacja/edukacja/edukacja-wlaczajacaomowienie-zalozen-wedlug-profesora-petera-mittlera.html [dostęp: 01.10.2014].
 
12.
Żyta A., Życie z zespołem Downa. Narracje biograficzne rodziców, rodzeństwa i dorosłych osób z zespołem Downa, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top