Families with children with Down syndrome in a situation of economic crisis and social and moralchange
 
More details
Hide details
1
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Krakowie, ul. J. Dunajewskiego 5, 31–113 Kraków
 
 
Submission date: 2015-02-19
 
 
Final revision date: 2015-06-16
 
 
Acceptance date: 2015-06-16
 
 
Publication date: 2015-08-14
 
 
Corresponding author
Elżbieta Maria Minczakiewicz   

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Krakowie, ul. J. Dunajewskiego 5, 31–113 Kraków
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2015;11(1):345-358
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The development of this comparison is an attempt to present the life situation and the quality of the functioning of families with a child with Down syndrome against the background of the statistical situation of Polish families raising a child with normal development of a comparable age. The aim of the study was to answer the following questions: — Are there impacts and, if so, to what extent of the coming into the world and the existence of a family of a child with Down syndrome on the organization and the standard of living and in the family ties and cohesion among its members? — Whether and to what extent the situation of families with a child with Down syndrome is different from that of ordinary, contemporary Polish families? As a basis for these studies the diagnostic survey method was used, which was subordinated to the techniques of observation, targeted interviews and intelligence. The empirical material was collected using several tools (mostly drawn from the planned research program). The study included 186 families, including 86 (46.2%) of families with a child with Down’s syndrome (primary group – P) and 100 (53.8%) of families statistical reference (control group – K). The results were empirical and statistical verification in order to develop on the basis of their importance to the practice of generalizations and conclusions
 
REFERENCES (19)
1.
Cunningham C., Dzieci z zespołem Downa. Poradnik dla rodziców, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992.
 
2.
Carlson R., Dzieci. Rodzina. Szczęście, RAVI, Łódź 1995.
 
3.
Farber B., Ryckman D., Effects of Severely Mentally Retarded Children on Familly Relationships, „Mental Retardation Abstracts” 1965, vol. 2.
 
4.
Konopnicki J., Zaburzenia w zachowaniu się dzieci i środowisko, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1971.
 
5.
Kościelska M., Rodziny dzieci niepełnosprawnych, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa 1998.
 
6.
Lazarus R.S., Paradygmat stresu i radzenia sobie, „Nowiny Psychologiczne” 1986, nr 3–4.
 
7.
Lisak R., Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci z zespołem Downa w toku zamierzonych oddziaływań rewalidacyjnych, [niepublikowana praca magisterska], Archiwum Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000.
 
8.
Lulek B., Rodzina i szkoła wobec rozwoju osobowości dziecka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000.
 
9.
Malinowska M., Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci z zespołem Downa w toku zamierzonych oddziaływań wychowawczych, [niepublikowana praca magisterska], Archiwum Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000.
 
10.
Marzec H., Ruszkiewicz D. (red.), Współczesna rodzina polska w sytuacji kryzysu, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2014.
 
11.
Midro A.T., Istnieć, żyć i być kochanym. Możliwości wspomagania rozwoju dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.
 
12.
Minczakiewicz E.M., Dziecko upośledzone umysłowo i jego pozycja w rodzinie, [w:] M. Chodkowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Socjalizacja i rehabilitacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995.
 
13.
Minczakiewicz E.M., Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001.
 
14.
Minczakiewicz E.M., Zespół Downa. Księga pytań i odpowiedzi, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2010.
 
15.
Minczakiewicz E.M., Rodzina osób z zespołem Downa – refleksje badacza i praktyka, [w:] E. Zasępa, T. Gałkowski (red.), Oblicza psychologii klinicznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2014.
 
16.
Minczakiewicz E.M., Poczucie jakości i sensu życia a postawy rodziców wobec stanu i potrzeb dziecka z zespołem Downa w kontekście ich stosunku do wiary i religii, [w:] H. Marzec, D. Ruszkiewicz (red.), Współczesna rodzina polska w sytuacji kryzysu, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2014.
 
17.
Pohorecka A., Funkcjonowanie rodziny a zagrożenie uzależnieniem, [w:] E. Rajwa i S. Marynowicz (red.), Współczesna rodzina – funkcjonowanie – zagrożenia – terapia, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Kraków 2002.
 
18.
Twardowski A., Problemy akceptacji dziecka niepełnosprawnego przez rodzinę, [w:] R. Ossowski (red.), Sytuacja życiowa dziecka niepełnosprawnego w rodzinie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz 1993.
 
19.
Tyszka Z., Socjologia rodziny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1979.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top