The validity of John Paul II’s concept of education in a family
 
More details
Hide details
1
Zakład Historii i Teorii Wychowania, Instytut Nauk o Edukacji, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski, ul. Bielska 62; 43-400 Cieszyn
 
 
Submission date: 2014-10-10
 
 
Final revision date: 2015-10-12
 
 
Acceptance date: 2015-10-12
 
 
Publication date: 2015-12-30
 
 
Corresponding author
Anastazja Sorkowicz   

Zakład Historii i Teorii Wychowania, Instytut Nauk o Edukacji, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski, ul. Bielska 62; 43-400 Cieszyn
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2015;12(2):83-102
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Searching for a concept of education in a family occupies not only theorists of education but also parents and those persons with a lively interest in practical activities directed to helping families. The Holy Father John Paul II presented a Christian perspective of family and education: He treated the family as an inseparable relationship between a woman and a man, directed from one side towards the good of the spouses and from the other towards the transmission of life to children. Education, as understood by John Paul II, is one of the basic aims of a family, it is one of its most important tasks. The process relies on mutual gift of one’s humanity and takes place during interactions between family members. The success of educational process in a family depends on the quality of relationship between parents: whether spouses – parents take trouble to establish and maintain a true community of persons, whether their relationship is based on mutual trust. Parenthood is understood by John Paul II as a gift and as a task, from which follows the basic right, and simultaneously an obligation, to educate children in accordance with one’s beliefs. This task is of such importance that it should not be appropriated by any other entity. Therefore parents are the first and most important educators of their children, responsible for forming in the younger generation the spirit of universal values. The article is to make the reader more familiar with the teaching of John Paul II concerning education in the family and indicate the elements of this teaching which are especially valid for a human being living at the beginning of the XXIth century and searching for the universal concept of education in the family.
 
REFERENCES (45)
1.
Dłubacz W., Rodzina w życiu człowieka, [w:] B. Więckiewicz, M. Klimek (red.), Współczesna rodzina w dobie przemian społeczno-kulturowych, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2012.
 
2.
Dudziak U., Społeczne uwarunkowania kształtowania się postaw wobec moralności małżeńsko-rodzinnej, [w:] J. Koperek (red.), Rodzina europejska. Filozoficzno--polityczne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2011.
 
3.
Dziewiecki M., Zagrożenia w epoce postmodernizmu, [w:] M. Ryś, M. Jankowska (red.), W trosce o rodzinę. W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2007.
 
4.
Fedyszak-Radziejowska B., To, co najważniejsze – rodzina, dzieci, praca i przyjaciele, [w:] T. Żukowski (red.), Wartości Polaków a dziedzictwo Jana Pawła II, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2009.
 
5.
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, kapłanów i wiernych całego Kościoła Katolickiego o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 2000.
 
6.
Jan Paweł II, Chrześcijańska rodzina błogosławieństwem dla świata. Homilia w czasie mszy św. na stadionie w Eschen-Mauren, 8.09.1985, [w:] Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1990.
 
7.
Jan Paweł II, Duszpasterstwo rodzinne pierwszorzędnym zadaniem biskupów. Przemówienie do biskupów Argentyny z okazji wizyty ad limina. 28.10.1979, [w:] Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie, oprac. T. Żeleźnik, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1982.
 
8.
Jan Paweł II, Dzieci należą najpierw do Boga. W czasie mszy św., Prato, 19.03.1986, [w:] Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1990.
 
9.
Jan Paweł II, Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa. Przemówienie, 14.10.2000, [w:] Jan Paweł II – wskazania na trzecie tysiąclecie, oprac. Cz. Drążek, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001.
 
10.
Jan Paweł II, Dziecko – nadzieja. Anioł Pański, Castel Gandolfo, 22.07.1979, [w:] Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi, oprac. Cz. Drążek, J. Kawecki, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1985.
 
11.
Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach, Katowice 1995.
 
12.
Jan Paweł II, Homilia w czasie mszy św. odprawionej na lotnisku w Masłowie. Kielce, 3.06.1991, [w:] Tenże, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997. Przemówienia, homilie, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997.
 
13.
Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej przed sanktuarium św. Józefa. Kalisz, 4.06.1997, [w:] Tenże, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997. Przemówienia, homilie, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997.
 
14.
Jan Paweł II, Jesteście naszą miłością. Orędzie Urbi et Orbi na Boże Narodzenie 1979, Watykan, 25.12.1979, [w:] Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi, oprac. Cz. Drążek, J. Kawecki, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1985.
 
15.
Jan Paweł II, Katecheza ślubna. Homilia z okazji pobłogosławienia związku małżeńskiego Vittorii Janni i Mario Maltese. Rzym, 23.02.1979, [w:] Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie, oprac. T. Żeleźnik, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1982.
 
16.
Jan Paweł II, Kobieta jako nauczycielka pokoju. Orędzie na XXVIII Światowy Dzień Pokoju, 1995, [w:] Jan Paweł II naucza jak żyć, wyb. R. Balkin, N. Bakalar, Wydawnictwo Amber, Warszawa 1996.
 
17.
Jan Paweł II, List do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1998.
 
18.
Jan Paweł II, Małżeństwo i rodzina we wspólnocie Kościoła. Homilia, 15.10.2000, [w:] Jan Paweł II – wskazania na trzecie tysiąclecie, Oprac.: Cz. Drążek, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001.
 
19.
Jan Paweł II, Miłość i odpowiedzialność. W czasie mszy św., Cordoba, 8.04.1987, [w:] Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1990.
 
20.
Jan Paweł II, Miłość i szacunek dla nowego życia. Katecheza w czasie audiencji ogólnej. 3.01.1979, [w:] Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie, oprac. T. Żeleźnik, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1982.
 
21.
Jan Paweł II, Miłość i życie – podstawowe wartości rodziny. Homilia w kościele księży Jezuitów – del Gesù w Rzymie w Uroczystość Świętej Rodziny. 31.12.1978, [w:] Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie, oprac. T. Żeleźnik, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1982..
 
22.
Jan Paweł II, Misja rodziny. W czasie mszy św., Maastricht, 14.05.1985, [w:] Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi, oprac. Cz. Drążek, A. Flaga, J. Gniewek, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1990.
 
23.
Jan Paweł II, Na wzór Świętej Rodziny. Anioł Pański, Watykan, 26.12.1982, [w:] Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi, oprac. Cz. Drążek, J. Kawecki, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1985.
 
24.
Jan Paweł II, Ochrona dzieciństwa. Przemówienie do Europejskiego Komitetu Dziennikarzy do Spraw dziecka. 13.01.1979, [w:] Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie, oprac. T. Żeleźnik, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1982.
 
25.
Jan Paweł II, Owocna i odpowiedzialna miłość, [w:] Jan Paweł II naucza jak żyć, wyb. R. Balkin, N. Bakalar, Wydawnictwo Amber, Warszawa 1996.
 
26.
Jan Paweł II, Problemy demograficzne. Przemówienie do Rafaela Salas, sekretarza generalnego Międzynarodowej Konferencji na temat zaludnienia, Watykan, 7.06.1984, [w:] Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1990.
 
27.
Jan Paweł II, Przekażcie im to, co macie najlepszego. Do uczestników światowego zgromadzenia Ruchu Focolari poświęconego rodzinie i miłości, Rzym, 3.05.1981, [w:] Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi, oprac. Cz. Drążek, J. Kawecki, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1985.
 
28.
Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli świata kultury zgromadzonych w Teatrze Narodowym. Warszawa, 8.06.1991, [w:] Tenże, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997. Przemówienia, homilie, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997.
 
29.
Jan Paweł II, Przyszłość człowieka to sam człowiek. W czasie mszy św. dla rodzin, Braga – Monte Sameiro, 15.05.1982, [w:] Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1990.
 
30.
Jan Paweł II, Rodzina wobec zadań wychowawczych. Przemówienie do uczestników III Międzynarodowego Kongresu Rodziny, 30.10.1978, [w:] Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie, oprac. T. Żeleźnik, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1982.
 
31.
Jan Paweł II, Rodzinie zawdzięcza człowiek swe wychowanie. W czasie mszy św. dla rodzin, Braga, 15.05.1982, [w:] Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi, oprac. Cz. Drążek, J. Kawecki, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1985.
 
32.
Jan Paweł II, Rozważanie podczas czuwania modlitewnego. Manila, 14.01.1995, [w:] Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów, Poznań 2008.
 
33.
Jan Paweł II, Rozważanie wygłoszone do młodzieży. Apel Jasnogórski, Częstochowa, 18.06.1983, [w:] Tenże, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997. Przemówienia, homilie, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997.
 
34.
Jan Paweł II, Słowo do młodzieży zgromadzonej przed Pałacem Arcybiskupim w Krakowie. 10.06.1987, [w:] Podręcznik pokolenia JP II. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów, Poznań 2008.
 
35.
Jan Paweł II, Trwały sens małżeństwa. Przemówienie do Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. 23.02.1980, [w:] Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie, oprac. T. Żeleźnik, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1982.
 
36.
Jan Paweł II, Wstań i idź! Lyon, spotkanie z młodzieżą na stadionie Girland, 5.10.1986, [w:] Podręcznik pokolenia JP II. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów, Poznań 2008.
 
37.
Jan Paweł II, Wychowanie młodego pokolenia. Homilia podczas mszy św., Douala, 13.08.1985, „L’Osservatore Romano” 1985, wyd. polskie, nr 9, s. 12.
 
38.
Jan Paweł II, Wzajemny szacunek w rodzinie. W czasie mszy św. dla rodzin, Onitsha, 13.02.1982, [w:] Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1990.
 
39.
Jan Paweł II, Zadanie świeckich: wprowadzić zaczyn Ewangelii w społeczeństwo. Homilia podczas Mszy świętej na Stadionie Greenpark. Limerick, 1.10.1979, [w:] Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie, oprac. T. Żeleźnik, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1982.
 
40.
Malinowska B., Rodzina w życiu dziecka, [w:] B. Więckiewicz, M. Klimek (red.), Współczesna rodzina w dobie przemian społeczno-kulturowych, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2012.
 
41.
Pokrywka M., Małżeństwo i rodzina wobec wyzwań współczesności, [w:] W. Depo, M. Gmyz, T. Guz, Z. Pałubska (red.), Rodzina kolebką powołań, POLIHYMNIA, Lublin 2008.
 
42.
Sęk E., Dziecko w rodzinie – radość czy problem? Wybrane aspekty zmiany postaw w perspektywie tradycji polskiej, wpływu na nią kultury katolickiej i odbiciu jej w utworach poetyckich wobec współczesnej „cywilizacji śmierci”, [w:] B. Więckiewicz, M. Klimek (red.), Współczesna rodzina w dobie przemian społeczno-kulturowych, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2012.
 
43.
Sorkowicz A., Polska rodzina i wychowanie w świetle nauczania Jana Pawła II, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.
 
44.
Świątkiewicz-Mośny M., Górnik czy webmaster? Podgrzewanie aspiracji edukacyjnych czy dziedziczenie zawodu po rodzicach?, [w:] W. Świątkiewicz (red.), Rodzina w sercu Europy. Rybnik – Nitra – Hradec Kralove – Szeged. Socjologiczne studium rodziny współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.
 
45.
Wojtyła K., Czcij ojca swego i matkę twoją. List pasterski na wielki post 1976, [w:] W. Gasidło, Duszpasterska troska Kardynała Karola Wojtyły o rodzinę, Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej, Wydawnictwo „Czuwajmy”, Kraków 1996.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top