Educational contexts of Catholic social teaching as perceived by John Paul II (analyzes and reflections)
 
More details
Hide details
1
Faculty of Social Sciences, Institute of Pedagogy, University of Zielona Gora [Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Zielonogórski], Licealna 9, 65-417 Zielona Gora, Poland
 
 
Submission date: 2021-11-30
 
 
Final revision date: 2021-12-20
 
 
Acceptance date: 2021-12-20
 
 
Publication date: 2021-12-31
 
 
Corresponding author
Mirosław Kowalski   

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Zielonogórski, Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2021;25(2):41-52
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The article aims to carry out an in-depth analysis of educational contexts concerning Catholic Social Science by John Paul II, especially in some interpretive ways (comprehension), which have been created in recent years (in reference to pedagogy). Materials and methods. The study is purely theoretical. However, ideas presented in the article will lead to the development of a theory of pedagogy in relation to phenomenology and theory of practical action. Conclusion. The important aspect of Catholic Social Science is its interdisciplinary character. In particular, it concerns both reference and openness to educational and pedagogical aspects. The theoretical and practical efficacy of pedagogy provides a setting for a dialogue and openness toward other social sciences. John Paul II made Catholic Social Science part of moral theology by showing its normative foundations. Catholic Social Science has its impacts on social and educational processes when it is connected with individuals living in society and communal life. John Paul’s credits Catholic Social Science that he was able to bind together autonomy and interdisciplinary by pointing its personal orientation.
 
REFERENCES (47)
1.
Balawejder, E. (2010). Wobec kwestii społecznej naszych czasów: katolicka nauka społeczna w ujęciu Janusza Mariańskiego. W: J. Baniak (red.), Między socjologią i teologią: pola zainteresowań i badań naukowych Janusza Mariańskiego (ss. 183–206). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny.
 
2.
Bartusiak, I., Kowalski, M. (2010). Świadomość wychowawcza jako przestrzeń edukacji w opiniach potencjalnych rodziców. Społeczeństwo i Rodzina, 25, 25–33.
 
3.
Bissoli, C. (1995). Nauka społeczna Kościoła i katecheza. Społeczeństwo, 2, 381–384.
 
4.
Carlotti, P. (1995). Nauka społeczna Kościoła i ewangelizacja. Społeczeństwo, 2, 378–380.
 
5.
Colom, E. (1996). Nauka społeczna Kościoła i nauki społeczne. Społeczeństwo, 1, 119–126.
 
6.
Cozzoli, M. (1995). Nauka społeczna Kościoła i filozofia. Społeczeństwo, 3, 599–603.
 
7.
Crepaldi, G., Fontana, S. (2006). La dimensione interdisciplinare della Dottrina sociale della Chiesa: Uno studio sul magistero. Siena: Edizioni Cantagalli.
 
8.
dal Covolo, E. (1995). Nauka społeczna Kościoła i patrologia. Społeczeństwo, 3, 609–612.
 
9.
De Natale, M.L. (2010). In difesa della pedagogia e dei pedagogisti. W: Servizio nazionale per il Progetto Culturale della CEI: ”L’emergenza educatica”: Persona, intelligenza, libertà, amore (ss. 121–123). Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna.
 
10.
Donati, P. (1995a). Nauka społeczna Kościoła i socjologia. Społeczeństwo, 2, 390–394.
 
11.
Donati, P. (1995b). Nauka społeczna Kościoła i teologia. Społeczeństwo, 3, 595–598.
 
12.
Fontana, S. (1995a). Nauka społeczna Kościoła i postnowoczesność. Społeczeństwo, 2, 400–411.
 
13.
Fontana, S. (1995b). Nauka społeczna Kościoła jako horyzont. Społeczeństwo, 2, 369–372.
 
14.
Illanes, J.L. (1997). Nauka społeczna Kościoła i duchowość. Społeczeństwo, 4, 699–704.
 
15.
Jan Paweł II (2005). Pamięć i tożsamość. Kraków: Wydawnictwo Znak, Radio Kraków.
 
16.
Jan Paweł II (2006a). Catechesi tradendae. W: M. Romanek (red.), Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II: T. 1: 1979–1995 (ss. 6–87). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
17.
Jan Paweł II (2006b). Christifideles laici. W: M. Romanek (red.), Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II: T. 1: 1979–1995 (ss. 449–488). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
18.
Jan Paweł II (2006c). Ecclesia in Africa. W: M. Romanek (red.), Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II: T. 1: 1979–1995 (ss. 699–817). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
19.
Jan Paweł II (2006d). Ecclesia in America. W: M. Romanek (red.), Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II: T. 2: 1996–2003 (ss. 306–411). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
20.
Jan Paweł II (2006e). Ecclesia in Asia. W: M. Romanek (red.), Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, T. 2: 1996–2003 (ss. 413–525). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
21.
Jan Paweł II (2006f). Ecclesia in Europa. W: M. Romanek (red.), Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II: T. 2: 1996–2003 (ss. 625–726). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
22.
Jan Paweł II (2006g). Ecclesia in Oceania. W: M. Romanek (red.), Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II: T. 2: 1996–2003 (ss. 527–623). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
23.
Jan Paweł II (2006h). Familiaris consortio. W: M. Romanek (red.), Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, T. 1: 1979–1995 (ss. 89–213). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
24.
Jan Paweł II (2006i). Nowa nadzieja dla Libanu. W: M. Romanek (red.), Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II: T. 2: 1996–2003 (ss. 161–304). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
25.
Jan Paweł II (2006j). Pastorem dabo vobis. W: M. Romanek (red.), Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II: T. 1: 1979–1995 (ss. 525–697). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
26.
Jan Paweł II (2006k). Riconciliatio et paenitentia. W: M. Romanek (red.), Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II: T. 1: 1979–1995 (ss. 253–347). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
27.
Jan Paweł II (2006l). Vita consecrata. W: M. Romanek (red.), Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II: T. 2: 1996–2003 (ss. 5–159). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
28.
Jan Paweł II (2007a). Amantissima Providentia. W: Listy apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II (ss. 39–53). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
29.
Jan Paweł II (2007b). Centesimus annus. W: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II (ss. 617–702). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
30.
Jan Paweł II (2007c). Fides et ratio. W: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II (ss. 1079–1198). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
31.
Jan Paweł II (2007d). Laborem exercens. W: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II (ss. 141–213). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
32.
Jan Paweł II (2007e). Sanctorum altrix. W: Listy apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II (ss. 55–73). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
33.
Jan Paweł II (2007f). Sollicitudo rei socialis. W: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II (ss. 433–508). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
34.
Jan Paweł II (2008). Przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk: Rzym, 31 października 1992. W: Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II (ss. 356–365). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
35.
Jarecki, P. (1998). Słowo na otwarcie sesji. Społeczeństwo, 1, 59–62.
 
36.
Kowalski, M., Falcman, D. (2011). Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna: (refleksje o i dla edukacji szkolnej). Edukacja: Studia, Badania, Innowacje, 1(113), 35–41.
 
37.
Livi, A. (1997). Nauka społeczna Kościoła i epistemologia. Społeczeństwo, 4, 705–711.
 
38.
Nanni, C. (1995). Nauka społeczna Kościoła i pedagogia. Społeczeństwo, 2, 395–399.
 
39.
Palumbieri, S. (1995). Nauka społeczna Kościoła i antropologia. Społeczeństwo, 3, 604–608.
 
40.
Papieska Rada Iustitia et Pax (2005). Kompendium nauki społecznej Kościoła. Kielce: Jedność.
 
41.
Piwowarski, W. (1999). Personalistyczny wymiar pracy ludzkiej w nauczaniu społecznym Jana Pawła II. Społeczeństwo, 1, 93–96.
 
42.
Possenti, V. (2005). Karol Wojtyła i ponowne odkrycie nauki społecznej Kościoła. Społeczeństwo, 2, 309–310.
 
43.
Pyszka, S. (2003). Krótko o społecznej nauce Kościoła. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
44.
Strzeszewski, Cz. (2003). Katolicka nauka społeczna. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
45.
Śnieżyński, M. (2003). Wychowanie. W: A. Zwoliński (red.), Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II (ss. 588–590). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.
 
46.
Toso, M. (2000). Verso duale società?: La dottrina sociale della Chiesa per una nuova progettualità. Roma: LAS.
 
47.
Triacca, A.M. (1995). Nauka społeczna Kościoła i liturgia. Społeczeństwo, 2, 385–389.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top