LEGO bricks – a toy for all the family
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Szamarzewskiego 89 D, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Submission date: 2023-08-09
 
 
Final revision date: 2023-09-26
 
 
Acceptance date: 2023-09-26
 
 
Publication date: 2023-11-25
 
 
Corresponding author
Konrad Nowak-Kluczyński   

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Szamarzewskiego 89 D, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(2):205-222
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. LEGO bricks are undoubtedly one of the most famous and strong construction toy brands. The name comes from the Danish phrase leg godt which means “play well”. The bricks have limitless capacity. They are used not only for playing but increasingly often in the educational context, from kindergartens to universities. LEGO is creativity and play as well as stimulation of mental development. The bricks excite the imagination of both children and adults. Aim. The aim of the article is to show the Danish bricks as a tool of joint play, during which children and adults cooperate to build constructions. Family members focus on the collaborative creative process with key social concepts such as collaboration, shared attention, shared achievement, division of labour, sharing, role reversal, eye contact, verbal and non-verbal communication. The second layer focuses on presenting a modern family model based on selected sets from the LEGO City series. Materials and methods. The author analyzed the literature on the subject, magazines, online sources and LEGO social campaigns and selected City sets. Results. Nowadays, they are boldly encroaching the adult world, because they have become a strong icon of pop culture and the socially engaged “toy”. LEGO encourages adults to play together with their children; promotes pro-health, pro-ecological attitudes; supports people with disabilities; supports different family models along the lines of “Everyone Is Awesome”.
 
REFERENCES (45)
1.
6 klocków: Zbiór zadań dla edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (2020). Poznań: Wydawnictwo Albus.
 
2.
Adamski, F. (2006). Rodzina. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku: T. 5, R-St (s. 306). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
3.
Andersen, J. (2022). Historia LEGO: Opowieść o rodzinie, która stworzyła najsłynniejszą zabawkę na świecie. Warszawa: Wydawnictwo WAB.
 
4.
Brief.pl [portal] (2022). Dziewczynki mogą wszystko! Marka LEGO inspiruje do zabawy wolnej od stereotypów. Pobrane 07.02.2024 z: https://brief.pl/dziewczynki-m....
 
5.
Brzezińska, A.I., Bątkowski, M., Kaczmarska, D., Włodarczyk, A., Zamęcka, N. (2011). Zabawa, czyli co i po co? O roli zabaw i zabawek w przygotowaniu do dorosłego życia. W: Świat lat dziecięcych…: Jak kręcą nas zabawki? (s. 33-63). Katalog wystawy czasowej 7 maja – 7 sierpnia 2011 roku, zorganizowanej w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
 
6.
Bujak, J. (1988). Zabawki w Europie: Zarys dziejów – rozwój zainteresowań. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
7.
Ciemcioch, K. (2016). Klocki LEGO – rozwijanie kreatywności uczniów w cyfrowym świecie. Interdyscyplinarne Studia Społeczne, 2(2), 101–119.
 
8.
Cywińska, M. (2010). Edukacyjne znaczenie zabawek dziecięcych – ich terapeutyczne i twórcze oddziaływanie. W: D. Żołądź-Strzelczyk. K. Kabacińska (red.), Dawne i współczesne zabawki dziecięce (ss. 233–243). Poznań: Wydawnictwo Rys.
 
9.
Czaja-Chudyba, I. (2006). Pedagogika zabawy w osobowym i profesjonalnym przygotowaniu do zawodu nauczyciela. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 
10.
Dunin-Wąsowicz, M. (1977). O zabawce w ręku dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Watra.
 
11.
Dyczewski, L. (2002). Więź między pokoleniami w rodzinie. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
12.
Lego.com [portal] (2022). Dziewczynki mogą wszystko. Pobrane 06.02.2024 z: https://www.lego.com/pl-pl/gir....
 
13.
Erikson, E.H. (1997). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis".
 
14.
Farshtey, G., Lipkowitz, D. (2015). Minifigurki LEGO: Ilustrowana kronika. Łódź: Wydawnictwo "Ameet".
 
15.
Figurkoweramki.pl [portal] (2019). Rusza kampania LEGO „Rebuild The World” (2019). Pobrane 07.02.2024 z: https://figurkoweramki.pl/blog....
 
16.
Figurkoweramki.pl [portal] (2022). Katalog LEGO styczeń – maj 2022. Pobrane 07.02.2024 z: https://figurkoweramki.pl/blog....
 
17.
Gołębiowski, Ł. (1983). Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym, lub niektórych tylko prowincyach: Umieszczony tu - kulig czyli szlichtada, łowy, maszkary, muzyka, tańce, reduty, zapusty, ognie sztuczne, rusałki, sobótki i.t.p.. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
 
18.
Hugo, S. (2017). Lego: Absolutnie wszystko co trzeba wiedzieć. Łódź: Wydawnictwo Ameet.
 
19.
Kabacińska-Łuczak, K., Wojewoda, A. (2020). Zabawy i zabawki dziecięce. W: H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski (red.), Pedagogika dziecka: Podręcznik akademicki (ss. 63–88). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
20.
Kaczmarek, U. (1997). Pedagogika zabawy - nowy styl wychowania. Zabawy i Zabawki, 4, 5–13.
 
21.
Krajewska, A. (2003). Zabawki jako forma socjalizacji do ról płciowych. W: B. Łaciak (red.), Dziecko we współczesnej kulturze medialnej (ss. 221–255). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
22.
Kupisiewicz, C., Kupisiewicz, M. (2009). Słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
23.
Lego.com [portal] (2023). Czy zestawy LEGO nadają się dla dorosłych?. Pobrane 06.02.2024 z: https://www.lego.com/pl-pl/cat....
 
24.
Legohouse.com [portal] (2023). Lego HOUSE: Home of the Brick. Pobrane 30.12.2023 z: https://legohouse.com/en-gb/.
 
25.
Lunde, N. (2019). Lego: Jak pokonać kryzys, zawojować świat i zbudować potęgę z klocków. Warszawa: Wydawnictwo Agora.
 
26.
Nawrot-Borowska, M. (2010). Zabawki dzieci polskich w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku – zapatrywania teoretyczne. W: D. Żołądź-Strzelczyk, K. Kabacińska (red.), Dawne i współczesne zabawki dziecięce (ss. 173–190) Poznań: Wydawnictwo Rys.
 
27.
Nowak-Kluczyński, K. (2022). „Adults Welcome” – klocki LEGO 18+. EPALE [portal]. Pobrane 07.02.2024 z: https://epale.ec.europa.eu/pl/....
 
28.
Onet Dziecko [portal] (2023). Zabawa dla dzieci i dorosłych przy klockach: Kolekcje od LEGO City. Pobrane 08.02.2024 z: https://kobieta.onet.pl/dzieck....
 
29.
Pagano, D., Pickett, D. (2017). Księga animacji Lego: Zrób własny film z klockami Lego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
30.
Planetaklockow.pl [portal] (2023). Katalog LEGO styczeń – maj 2023. Pobrane 07.02.2024 z: https://planetaklockow.pl/kata....
 
31.
Rewera, M. (2012). Rodzina w systemie wartości młodzieży polskiej (na podstawie wybranych wyników badań z lat 1995-2010). W: B. Więckiewicz, M. Klimek (red.), Współczesna rodzina w dobie przemian społeczno-kulturowych (ss. 89–115). Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
32.
Ross, J. (2021). LEGO Microgame: Podstawy programowania gier w Unity. Gliwice: Helion Edukacja.
 
33.
Sadowska, K. (2016). Zabawki współczesne – o przemianie materii – realizm i surrealizm. W: D. Żołądź-Strzelczyk, K. Kabacińska-Łuczak (red.), Zabawka – przedmiot ludyczny i obiekt kolekcjonerski (ss. 147–159). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 
34.
Sandford, J. (2023). LEGO – 90 years young [LEGO – 90 lat młodości]. Business English Magazine, 93, 46–51.
 
35.
Segiet, W. (2004). Edukacyjne funkcje rodziny w strukturze społecznej – makrostrukturalne uwarunkowania edukacyjnych funkcji rodziny. W: A.W. Janke (red.), Pedagogika rodziny na progu XXI wieku: Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań: Praca zbiorowa (ss. 152–153). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
 
36.
Spychała, J.M. (2020). Mali rebelianci. Toruń: Wydawnictwo Tako.
 
37.
Staroń, P. (2022). LEGO: To nie pierwsze klocki, które stworzyła ludzkość, ale to one podbiły świat. Książki, 3(54), 6.
 
38.
Szurek, M. (2017). Kształty i kolory matematyki: Wycieczka z klockami LEGO. Opole: Wydawnictwo Nowik.
 
39.
Turska, B. (2016). Za co lubię klocki syna. Przedszkolak, 2(51), 14.
 
40.
Wirtualnemedia.pl [portal] (2018). Lego w globalnej kampanii zachęca rodziców do zabaw z dziećmi. Pobrane 07.02.2024 z: https://www.wirtualnemedia.pl/....
 
41.
Wollman, L. (2011). Współpraca rodziców i szkoły jako podstawa wychowania. W: J. Stanek, W. Zając (red.), Współczesna rodzina: Dylematy teorii i praktyki pedagogicznej (ss. 69–80). Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
 
42.
Ziemska, M. (1973). Postawy rodzicielskie. Warszawa: Wydawnictwo "Wiedza Powszechna".
 
43.
Żołądź-Strzelczyk, D., Kabacińska, K. (red.) (2008). Dawne zabawy dziecięce. Kielce – Warszawa: Muzeum Zabawek i Zabawy, Wydawnictwo DiG.
 
44.
Żołądź-Strzelczyk, D., Kabacińska-Łuczak, K. (2012). Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem: Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku. Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 
45.
Żurek, A. (2012). Rodzinność i nierodzinność w polskim społeczeństwie. W: B. Więckiewicz, M. Klimek (red.), Współczesna rodzina w dobie przemian społeczno-kulturowych (ss. 117–199). Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top