Teacher and tutor Professor Zygmunt Ruta (1932–2021) – his life and science
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of History of Education and Upbringing, Institute of Preschool and School Pedagogy, Pedagogical University of Krakow [Katedra Historii Oświaty i Wychowania, Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie], Podchorazych 2, 30-084 Krakow, Poland
 
2
Main Library of the Agricultural University of Hugo Kollataj in Krakow, Mickiewicza [Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie], Mickiewicza 24/28, 30-059 Krakow, Poland
 
 
Submission date: 2021-11-29
 
 
Final revision date: 2021-12-20
 
 
Acceptance date: 2021-12-20
 
 
Publication date: 2021-12-31
 
 
Corresponding author
Ryszard Ślęczka   

Katedra Historii Oświaty i Wychowania, Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Podchorążych 2, 30-084 Krakow, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2021;25(2):25-39
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. The text refers to the youth, education, and family life of Zygmunt Ruta, one of the most outstanding professors of Krakow academia. The main part presents his scientific achievements and his influence on the modern pedagogy. The author also explores Professor Ruta’s connections with today’s Pedagogical University of Krakow, which resulted in numerous scientific works and years of thorough academic teaching. Aim. The goal of the text is to present one of the most renown pedagogues and historians of education. Professor Ruta was a remarkable and noble person, expert in education and its various aspects, not only historical. Materials and methods. In order to prepare the text, the comparative and retrospective methods were used. They facilitated the verification of the available sources and existing publications in which the scientific achievements and the person of Professor Zygmunt Ruta – a renown pedagogue and historian of education – are presented. Results. The paper presents one of the most acknowledged professors, teachers and educators connected with the Pedagogical University of Krakow.
 
REFERENCES (16)
1.
Akta osobowe Zygmunt Ruta, sygn. 1635/75. Archiwum Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 
2.
Burkot, I. (1996). Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1986–1995. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 
3.
Gawlik, S. (2010). Laudacja na cześć prof. zw. dr hab. Zygmunta Ruty wygłoszona 11 stycznia 2009 roku w Krakowie. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia ad Institutionem et Educationem Partinentia 2(77), 5-9.
 
4.
Gawlik, S. (2005). Z „małej ojczyzny” do grodu Kraka. Biuletyn Historii Wychowania, 21(22), 121-123. DOI: 10.14746/bhw.2005.2006.21.22.12.
 
5.
Gawlik, S., Jakubiak, K. (2005). 75-lecie urodzin Profesora zwyczajnego Zygmunta Ruty. Biuletyn Historii Wychowania, 21(22), 115-120. DOI: 10.14746/bhw.2005.2006.21.22.11.
 
6.
Hampel, J., Kiryk, F., Pietrzkiewicz, I. (2006). Leksykon profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946–2006. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 
7.
Jakubiak, K. (2010). Laudacja z okazji jubileuszu pracy naukowej i dydaktycznej Pana Profesora zwyczajnego dr hab. Zygmunta Ruty. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia ad Institutionem et Educationem Partinentia, 2, 77.
 
8.
Jarowiecki, J., Nowecki, B., Ruta, Z. (red.) (1983). Kształcenie nauczycieli w Polsce Ludowej (1945–1975). Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 
9.
Krukowski, J., Majorek, C. (1994). Zygmunt Ruta historyk wychowania i nauczyciel nauczycieli. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny: Prace z historii oświaty i wychowania, 174(4), 7-15.
 
10.
Odpis skrócony aktu małżeństwa. AF 2289013. Racibórz: Urząd Stanu Cywilnego.
 
11.
Odpis skrócony aktu zgonu. AF 2288410. Kraków: Urząd Stanu Cywilnego.
 
12.
Ryś, J. (1994). Bibliografia prac Prof. dra hab. Zygmunta Ruty za lata 1962–1993. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, 174, 17-26.
 
13.
Ryś, J., Ślęczka, R. (2016). Katedra Historii Oświaty i Wychowania. W: K. Dormus, R. Ślęczka, J. Wojniak (red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Akademia Pedagogiczna, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1996–2016 (ss. 151-155). Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.
 
14.
Samsonowska, K. (2006). I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie w latach 1939–2000. Tarnów: Wydawnictwo S-CAN.
 
15.
Ślęczka, R. (2015). Profesorowie Katedry Historii Oświaty i Wychowania i ich związek z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. W: R. Grzybowski, K. Jakubiak, M. Brodnicki, T. Maliszewski (red.), Polskie dziedzictwo edukacyjne od XVI do XX wieku – ciągłość i zmiana: zbiór studiów i rozpraw ofiarowanych Profesorowi Lechowi Mokrzeckiemu z okazji Jubileuszu 80 urodzin (ss. 166-176). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
16.
Ślęczka, R. (2014). Działalność wydawnicza krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. W: I. Michalska, G. Michalski (red.), Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XX i pierwszych latach XXI wieku (ss. 195-204). Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top