The Forms of Child and Family Help Within the Local Government Structures
 
 
More details
Hide details
1
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, Polska
 
 
Submission date: 2011-10-01
 
 
Final revision date: 2011-12-31
 
 
Acceptance date: 2011-12-31
 
 
Publication date: 2011-12-31
 
 
Corresponding author
Elżbieta Zieja   

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;4(4):229-236
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The problem of development of the forms of help being given to a child and family by local governments has been attracting the society's attention in Poland since the beginning of the 1990 s. The analyzed forms of family and child in local communities is only a certain element of the whole care and educational system aimed at achieving European standards. Short statistics of the described reports of the Ministry of Work and Social Politics and the data of Santa Claus Fund have allowed the author to look into the development of these kinds of help operating in local communities over last decade. Describing the tasks of parish and district councils can differentiate after the legislator the most significant forms of care and support for families in children such as protected flats, specialized family guidance, special centers for families in crisis, day care homes, educational centers, community centers, social and therapeutic centers and clubs. The reformed system of child and family care in Poland is based on the development of family support and preventive actions that correspond with the international law and good practice standards and the main stream of changes in the countries- members of the European Union. The proposed contents are to get people acquainted with the issues of care, upbringing, support and professional assistance for a child and family in their environment.
 
REFERENCES (6)
1.
Brągiel J., Badora S., Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Opole 2005.
 
2.
Hrynkiewicz J. (red.), Decentralizacja funkcji społecznych państwa, Warszawa 2001.
 
3.
Kaczmarek M., Formy pomocy rodzinie i dziecku w środowisku lokalnym dekada zmian, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2010 r, Nr 3.
 
4.
Racław-Markowska M., Rymsza M., Analizai Opinie, Warszawa 2005.
 
5.
Rżysko M., Fundacja Świętego Mikołaja Warszawa 2009, (wyniki badań w rozwoju dotyczących barier tworzenia rodzinnej pieczy zastępczej).
 
6.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483). Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004, art. 53.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top