Institutions of Family Support and Assistance. The Origin, the Functions and the Organization of the District Family Assistance Centre
 
More details
Hide details
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, Polska
 
 
Submission date: 2011-10-01
 
 
Final revision date: 2011-12-31
 
 
Acceptance date: 2011-12-31
 
 
Publication date: 2011-12-31
 
 
Corresponding author
Katarzyna Olczak-Baran   

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;4(4):209-228
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In my paper I would like to present the origin and the main tasks of the DFAC. In my article I also mention other institutions of family support which might help to improve the functioning of this basic unit of society. The work of those institutions is especially important in case of families having a disorder, in connection with the performance of its basic functions of care and education – in relation to children, the disabled, elderly people and also young people who require preventive actions and rehabilitation. It is essential to know the tasks and the role of DFAC, because of the increasing number of juvenile offenders and the parents' upbringing and caring failure. Such disorders are caused by difficult situation of people under protection of child and family support institutions, in connection with unemployment, poverty, and helplessness. Such families and single units as well should be given care and one should show them the way to solve their problems. Today, the institutions such as DFAC, homes for mothers with infant children or the National Emergency Service for Victims of Domestic Violence are one of the most important and necessary in helping the families. They can help to improve the quality of whole society's life as well as to increase self-esteem of people who feel lost and who are looking for their place in life.
 
REFERENCES (18)
1.
Andrzejewski M., Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze jako instytucje pomocy społecznej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1999, nr 3.
 
2.
Gajewska G., Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki, Zielona Góra 2006.
 
3.
Gierszewska R., Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie, [w:] Rysz-Kowalczyk B. (red.), Leksykon polityki społecznej, Warszawa 2002.
 
4.
Hryniewicz J. (red.), Decentralizacja funkcji społecznych państwa, Warszawa 2001.
 
5.
Kaczmarek M., Stan opieki zastępczej nad dzieckiem na półmetku reformy. Z perspektywy standardów prawa, „Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze” 2004, nr 3.
 
6.
Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe, Kraków 2009.
 
7.
Krajewska B., Podstawy prawne pracy socjalnej – historia i współczesność. Wybór aktów prawnych, Toruń 2007.
 
8.
Kromolicka B., Świetlica środowiskowa, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia XXI wieku, Warszawa 2007.
 
9.
Kuś E., Rodzina zastępcza, rodzina terapeutyczna, rodzinne domy dziecka, [w:] M. Pawlus (red.), Encyklopedia. Rodzice i dzieci, Bielsko – Biała 2002.
 
10.
Kustra C., Oratoria jako forma opieki wychowawczej we współczesnej parafii, Toruń 1998.
 
11.
Kurcz A., Powiatowe centrum pomocy rodzinie, [w:] J. Brągiel, S. Badora (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Opole 2005.
 
12.
Oratorium [w:] Witczyk H. (red.), Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność. 2000 lat nadziei, Kielce 2001.
 
13.
Polkowski T., Rodziny zastępcze jako alternatywa dla domów dziecka, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1999, nr 9.
 
14.
Raczkowska J., Szymańska D., Trzeba połączyć siły. Wywiad z dr J. Starengą-Piasek, wiceminister pracy i polityki społecznej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2000, nr 3.
 
15.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 63, poz. 713).
 
16.
Rzecznik Praw Dziecka, Prezentacje i badania, Warszawa 2004.
 
17.
Sierpowska I., Prawo pomocy społecznej, Warszawa-Kraków 2007.
 
18.
Trakowska D., Pomoc społeczna i jej pracownicy wobec problemów pracy socjalnej z rodzinami zastępczymi, [w:] Racław-Markowska M. (red.), Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym. Debata o nowym systemie, Warszawa 2005.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top