Value in the family or family as a value?– in a social work perspective
 
More details
Hide details
1
Faculty of Education Sciences, University of Bialystok [Wydział Nauk o Edukacji, Uniwersytet w Białymstoku], Swierkowa 20, 15-328 Bialystok, Poland
 
 
Submission date: 2021-10-24
 
 
Final revision date: 2021-12-11
 
 
Acceptance date: 2021-12-11
 
 
Publication date: 2021-12-22
 
 
Corresponding author
Natalia Głódź   

Wydział Nauk o Edukacji, Uniwersytet w Białymstoku, Świerkowa 20, 15-328 Białystok, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2021;24(1):333-345
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. The family has been the basis of social life for centuries. Currently, not only its construct but also the very perception of it as a value in social life is undergoing transformations. This is especially true in the area of social work benefi ciaries, i.e., families experiencing various types of problems and dysfunctions. Aim. The aim of the article is to show the perception of family value, taking into account the area of social welfare activities. Materials and methods. The theoretical material of family values was supplemented by qualitative research. They were conducted on a group of 20 social workers. The following tools were used in this study: an interview questionnaire. Results. Family is a specifi c area of social work activities. Families in receipt of benefi t assistance, according to social workers, often fail to see the value in the individual they co-create. According to the respondents, the value of family exists in itself and has an impact on intra-family support and the processes of struggling. A problematic issue is society’s perception of the benefi ciary family as a worthless entity. Conclusions. The family should be further supported by social work in terms of perceived self-worth.
 
REFERENCES (17)
1.
Bakiera, L. (2009). Wartość małżeńska w rozwoju człowieka dorosłego: Rodzina jako wartość a współczesność. W: B. Harwas-Napierała (red.), Rodzina jako wartość w rozwoju człowieka (ss. 25-57). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
2.
Budzyńska, E. (2015). Rodzina jako wartość: Dylematy socjologa. W: W. Muszyński (red.), Rodzina jako wartość wzory – modele – redefinicje (ss. 21-38). Toruń: Adam Marszałek.
 
3.
Centrum Badania Opinii Społecznej (2019). Komunikat z Badań. Rodzina – jej znaczenie i rozumienie. Pobrane 22.02.2024 z: https://cbos.pl/SPISKOM.POL/20....
 
4.
Guzewicz, M. (2019). Troska państwa o polską rodzinę. W: E. Osewska, J. Stala (red.), Rodzina w społeczeństwie – relacje i wyzwania (ss. 35-43). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
 
5.
Harwas-Napierała, B. (2009). Rodzina jako wartość a w spółczesność. W: B. Harwas-Napierała (red.), Rodzina jako wartość w rozwoju człowieka (ss. 11-23). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
6.
Hunter, M., Saleebey, D. (1977). Spirit and substance: Beginnings in the Education of Radical Social Workers. Journal of Education for Social Work, 13(2), 60-67. DOI: 10.1080/00220612.1977.10671436.
 
7.
Jakubowicz-Bryx, A. (2010). Rodzina jako wartość przedstawiana w podręcznikach edukacji wczesnoszkolnej. Pobrane 22.02.2024 z: http://repozytorium.ukw.edu.pl....
 
8.
Kantowicz, E. (2016). Pedagogika (w) pracy socjalnej. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 
9.
Kayser, K. (2010). Przyszłość rodzi n amerykańskich: Implikacje dla badań, praktyki i edukacji pracy socjalnej. W: J.G. Daley (red.), Postępy pracy socjalnej (ss. 201-214). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 
10.
Kluz, M., Młyński, J. (2015). Praca socjalna jako forma wsparcia rodziny w kontekście nowych uwarunkowań społecznych. Studia nad Rodziną, 1(36), 97-107.
 
11.
Kopeć, E. (2017). Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę – zadania rodziny chrześcijańskiej we współczesnym świecie w ujęciu Jana Pawła II. W: M. Parzyszek, L. Pietruszka (red.), Rodzina w przestrzeni życia społecznego (ss. 9-20). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
12.
Ławniczak, D., Marszałkowska, M., Mierzejewska B., Polczyk D., Zeller L. (2010). Standard pracy socjalnej z dziećmi. Pobrane 22.02.2024 z: https://www.wrzos.org.pl/proje....
 
13.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wsparcie dla rodzin z dziećmi. Pobrane 03.09.2021 z: https://www.gov.pl/web/rodzina....
 
14.
Mościcka, L. (1991). Rodziny dysfunkcjonalne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
15.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz. U. 2004.64.593 z późn. zm. Pobrane 22.02.2024 z: https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
16.
Seweryńska, A. M. (2004). Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej: Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli. Warszawa: WSiP.
 
17.
Szymczak, M. (1989). Słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top