Family in social pedagogy: studies and research directions
 
 
More details
Hide details
1
Department of Social Pedagogy, Faculty of Pedagogy, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz [Katedra Pedagogiki Społecznej, Wydział Pedagogiki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy], Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Poland
 
 
Submission date: 2020-07-01
 
 
Final revision date: 2020-12-31
 
 
Acceptance date: 2020-12-31
 
 
Publication date: 2020-12-31
 
 
Corresponding author
Mariusz Cichosz   

Katedra Pedagogiki Społecznej, Wydział Pedagogiki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2020;23(2):13-23
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. The article deals with the concept of the family - it presents and analyses the ways of understanding it, which have been shaped over the years in social pedagogy from the beginning of this pedagogical subdiscipline to the present day. Aim. The research aim is to show the contexts in which research relating to the family has been, and continues to be, conducted in social pedagogy. Method. To answer the problem posed, the analysis of the texts was used, so the methods were of a more qualitative nature - leading to the understanding of the issue. Conclusion. Based on the analysis, it can be said that research on the family that has been conducted so far, and is still being conducted, in social pedagogy, primarily focuses and emphasizes the social dimension of its existence. Emphasizing its community, and its inalienable character, they indicate the external, social conditions of its existence.
 
REFERENCES (41)
1.
Biernat, T., Malinowski, J.A., Wasilewska-Ostrowska, K.M. (2015). Rodzina w pracy socjalnej – aktualne wyzwania i rozwiązania. Toruń: Wydawnictwo Akapit.
 
2.
Bobrowski, T., Daszyńska-Golińska, Z., Dziubińska, J., Gargasa, Z., Heilperna, M., Kruszewska, Z., Krzywicki, L., Orsetti, M., Orsza, H., Posner, S., Stępowski, M., Szydłowski, T., Weychert-Szymanowska, W. (1913). Praca oświatowa jej zadania, metody, organizacja. Kraków: nakł. Michała Arcta.
 
3.
Brańka, Z. (2002). Podmioty opieki i wychowania. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 
4.
Brańka, Z., Szymański, M. (red.) (1998). Agresja i przemoc we współczesnym świecie: Tom 2: Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych. Kraków: „TexT”.
 
5.
Brągiel, J., Sikora, P. (red.) (2004). Praca socjalna - wielość perspektyw: Rodzina – multikulturowość – edukacja. Opole: Uniwersytet Opolski.
 
6.
Brągiel, J. (1990). Wychowanie w rodzinie niepełnej. Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 
7.
Cichosz, M. (2006). Pedagogika społeczna w Polsce w latach 1945-2005. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
8.
Cichosz, M. (2014). Pedagogika społeczna: Zarys problematyki. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 
9.
Cynarzewska-Wlaźlik, L. (2012). Encyklopedia katolicka: Tom 17. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 
10.
Deptuła, M. (red.) (2005). Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
 
11.
Deptuła, M. (red.) (2006). Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
 
12.
Doniec, R. (2001). Rodzina wielkiego miasta. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 
13.
Encyklopedia PWN (b.d.). Rodzina [hsało]. Pobrane 10.10.2021 z: https://encyklopedia.pwn.pl/ha....
 
14.
Forma, P. (2011). Rodzina wielodzietna. Kraków: Impuls.
 
15.
Izdebska, H. (1967). Funkcjonowanie rodziny a zadania opieki nad dzieckiem. Warszawa: PWN.
 
16.
Izdebska, H. (1975). Przyczyny konfliktów w rodzinie. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.
 
17.
Kantowicz, E., Olubiński, A. (2003). Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
18.
Korytowska, M. (1937). Krzywda dziecka. Poznań: Nasza Księgarnia.
 
19.
Kromolicka, B. (1998). Rodziny zrekonstruowane. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 
20.
Librachowa, M. (red.) (1934). Dziecko wsi polskiej. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 
21.
Majewska, A., Radlińska, H. (red.) (1948). Rodziny zastępcze Łodzi. Łódź: Polski Instytut Służby Społecznej.
 
22.
Marzec, D. (1999). Opieka nad dzieckiem w dobie przemian społecznych. Częstochowa: Wydawnictwo WSP.
 
23.
Matyjas, B., Biała, J. (2007). Rodzina, jako środowisko pracy socjalnej: Teoria i praktyka. Kielce: Akademia Świętokrzyska.
 
24.
Matyjas, B. (2012). Dzieciństwo na wsi. Kraków: Uniwersytet Jana Kochanowskiego.
 
25.
Orsza (Radlińska), H. (1922). Jak prowadzić biblioteki wędrowne: wskazówki i przykłady. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze “IGNIS”.
 
26.
Orsza (Radlińska), H. (1925). Studium pracy kulturalnej. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 
27.
Pacholski, M., Słaboń, A. (2001). Słownik pojęć socjologicznych. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny.
 
28.
Passini, B., Pilch, T. (red.) (1979). Wychowanie i środowisko. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
29.
Polska Oświata Pozaszkolna: pismo poświęcone sprawom oświaty dorosłych wydawane przez Związek Pol. Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Redaktor Eustachy Nowicki. Nr 2/1928.
 
30.
Przecławska, A. (1967). Książka, młodzież i przeobrażenia kultury. Warszawa: PWN.
 
31.
Przecławska, A. (1976). Zróżnicowanie kulturalne młodzieży a problemy wychowania. Warszawa: PWN.
 
32.
Przecławska, A., Theiss, W. (1995). Pedagogika społeczna: Nowe zadania i szanse. Forum Oświatowe, 7, 17-35.
 
33.
Radlińska, H. (red.) (1937). Społeczne przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowego Towarzystwa Pedagogicznego.
 
34.
Radlińska, H., Wojtyniak, J. (1946). Sieroctwo: Zasięg i wyrównywanie. Łódź: Polski Instytut Służby Społecznej.
 
35.
Regulska, A., Najda, A.J. (2017). Wsparcie rodziny: Założenia i praktyka. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
36.
Rysz-Kowalczyk, B. (2001). Leksykon polityki społecznej. Warszawa: IPS.
 
37.
Wroczyński, Cz. (1935). Opieka nad matką nieślubną i walka z porzucaniem niemowląt w Warszawie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowego Towarzystwa Pedagogicznego.
 
38.
Wroczyński, R., Pilch, T. (red.) (1974). Metodologia pedagogiki społecznej. Warszawa: Ossolineum.
 
39.
Wąsiński, A. (2006). Dziecko, rodzice, adopcja. Kraków: Impuls.
 
40.
Wujek, T. (1969). Praca domowa i czynny wypoczynek ucznia. Warszawa: Wydawnictwo PZWS.
 
41.
Załęcki, P., Olechnicki, K. (1997). Słownik socjologiczny. Toruń: Graffiti BC.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top