Meaning, potential and evolution of the Polish family
 
More details
Hide details
1
Department of Preschool and Early School Education, Institute of Pedagogy, Faculty of Social Sciences, University of Zielona Góra [Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Instytut Pedagogiki Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Zielonogórski], Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, Poland
 
 
Submission date: 2020-07-01
 
 
Final revision date: 2020-12-31
 
 
Acceptance date: 2020-12-31
 
 
Publication date: 2020-12-31
 
 
Corresponding author
Marzena Magda-Adamowicz   

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Instytut Pedagogiki Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Zielonogórski, Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2020;23(2):25-38
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. The evolution of the Polish family takes place under the influence of systemic, political, economic, social, and legislative changes. They undertake many tasks that the family previously performed outside of it. We observe the taking over of the classic functions of the family by specialized institutions (e.g., procreation in artificial laboratory conditions, raising a child in nurseries and kindergartens, caring for the elderly and the disabled in nursing homes, etc.). Many of these issues seriously violate fundamental moral and religious principles. The evolution taking place in the family is visible in every sphere of its life. Changes in the Polish family are slowly taking place, imitating the life of a Western family. Probably a Polish family, set in a specific cultural and historical context, will follow its own path of change. Aim. The aim of the article is to present changes in the functioning of the Polish family. Results and conclusions. The evolution taking place in the family is visible in every sphere of its life. Slowly, changes in the Polish family are taking place, imitating the life of a Western family. Probably a Polish family set in a specific cultural and historical context will follow its own path of change. At the moment, the Polish family is not fully enchanted by “postmodernity”. Rather, it is a combination of late modernity features with those of a traditional Polish family.
 
REFERENCES (24)
1.
Adamski, F. (2002). Rodzina: Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
2.
Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy. Biuletyn. Wydania: 2004/5, 2005/2, 2006/3, 2008/1, 2010/2, 2016, 2018/2, 2020/2.
 
3.
Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka: W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
4.
Biernat, T., Sobierajski, P. (2007). Młodzież wobec małżeństwa i rodziny: Raport z badań. Toruń: Wydawnictwo UMK.
 
5.
Cudak, H. (2014). Ciągłość wartości jako ważny element kultury życia rodzinnego. Pedagogika Rodziny, 4(3), 7-17. DOI: 10.2478/fampe-2014-0012.
 
6.
Cudak, H., Cudak, S. (2020). Społeczne i emocjonalne funkcjonowanie współczesnej rodziny. Białystok: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 
7.
Fundacja Mamy i Taty (2009). Raport: Rozwody w Polsce i na świecie. Pobrane 02.01.2010 z: https://serwisrodzinny.pl/rapo....
 
8.
Fundacja Mamy i Taty (2020). Raport: Czy jesteśmy skazani na falę rozwodów. Pobrane 30.12.2020 z: https://serwisrodzinny.pl/rapo....
 
9.
Główny Urząd Statystyczny. Mały Rocznik Statystyczny GUS. Wydania: 2013, 2020, 2021.
 
10.
Kawula, S. (2006). Kształty rodziny współczesnej: Szkice familologiczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
11.
Kwak, A. (2005). Rodzina w dobie przemian: Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
12.
Magda, M. (2002). Profil moralny studentów pedagogiki. W: A. Radziewicz-Winnicki (red.), Edukacja a życie codzienne (t. 2, ss. 198-208). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
13.
Magda-Adamowicz, M. (2018). Jakość dzieciństwa twórczych 7-9-letnich dzieci w perspektywie rodzinnej i lokalnej. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 
14.
Marzec-Holka, K. (2015). Kapitał społeczny a wspólnoty wiejskie w obronie „małych szkół”: Przykład województwa kujawsko-pomorskiego. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 
15.
Mastalski, J. (2006). Chrześcijanin wobec agresji w rodzinie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.
 
16.
Melosik, Z. (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży: W niewoli władzy i wolności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
17.
Nowak-Dziemianowicz, M. (2002). Doświadczenia rodzinne w narracjach: Interpretacje sensów i znaczeń. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
18.
Pawłowska, M. (2012). Młoda Polska się rozwodzi: Nie potrafią dotrwać nawet do pierwszej rocznicy. Pobrane 22.02.2024 z: https://natemat.pl/32887,mloda....
 
19.
Szafraniec, K. (2011). Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 
20.
Slany, K. (2002). Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego. Kraków: NOMOS.
 
21.
Szlendak, T. (2010), Socjologia rodziny: Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: PWN.
 
22.
Świda-Ziemba, H. (2000), Młodzież końca tysiąclecia: Obraz świata i bycia w świecie. Warszawa: ISNS UW.
 
23.
Tyszka, Z. (2003). Rodzina we współczesnym świecie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
24.
Ziemska, M. (2001). Rodzina współczesna. Warszawa: Wydawnictwo UW.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top