The role of the family assistant in the context of the Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (the statute on family support and surrogate care) – another form of work with dysfunctional families
 
 
More details
Hide details
1
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, Polska
 
 
Submission date: 2012-07-01
 
 
Final revision date: 2012-12-31
 
 
Acceptance date: 2012-12-31
 
 
Publication date: 2012-12-31
 
 
Corresponding author
Elżbieta Zieja   

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2012;6(2):267-275
 
KEYWORDS
ABSTRACT
"Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej" (the statute on family support and surrogate care) has obliged municipalities to provide help for dysfunctional families and their children. That is to be brought into effect through the work of the family assistant. The purpose of this help is to make it possible for dysfunctional families to overcome obstacles deriving from the process of the upbringing of young children. The assistant is to help parents fulfill their social functions that might, in effect, lead to the stability of life preventing children from being placed in foster families and institutions. The family assistant is a new position in the structure of the local administration. They work with families after the recognition of social and psychological problems, upbringing difficulties, and conflicts with the law. The work takes place with family’s consent and active participation. The main modus operandi of the assistant includes a selective support of the activities of the person under his/her charge.
 
REFERENCES (11)
1.
Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002.
 
2.
Cudak H., Funkcje rodziny w pierwszych okresach rozwojowych dziecka, WSP TWP, Warszawa 2000.
 
3.
Czeladko R., Nowy zawód; asystent rodzinny, „Rzeczpospolita” 20.10. 2010.
 
4.
Gerwiński M., Polityka społeczna – w kierunku pluralizmu instytucjonalnego i mieszanych form wsparcia, [w:] K. Krzyszkowski, K. Piątek (red.), Rozwiązania problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce. Z doświadczeń krajowych i europejskich o zasięgu krajowym. Wydawca Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV Częstochowa 2006.
 
5.
Kotarbiński T., Problematyka etyki niezależnej, [w:] Tenże, Pisma etyczne, Wydawnictwo Zakładu Narodowego Ossolineum, Wrocław 1987.
 
6.
Projekt systemowy pt. „Można żyć inaczej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego.
 
7.
Radlińska H., Pedagogika społeczna, Biblioteka Ossolińskich, Wrocław 1991.
 
8.
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
 
9.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, Poz. 887).
 
10.
 
11.
http://samorząd.infor.pl/temat dnia artykuly/5007829 ochrona_prawna_funkcjonariusza_publicznego_nowe _przepisy.html [dostęp: 17.06.2011].
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top