The problems faced by single mothers raising preschool children
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet w Siedlcach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Żytnia 39, 08-110 Siedlce, Polska
 
 
Submission date: 2023-09-15
 
 
Final revision date: 2023-11-29
 
 
Acceptance date: 2023-11-29
 
 
Online publication date: 2023-12-30
 
 
Publication date: 2023-12-30
 
 
Corresponding author
Anna Klim-Klimaszewska   

Uniwersytet w Siedlcach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Żytnia 39, 08-110 Siedlce, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(3):77-100
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. Contemporary reality brings many challenges and social changes that have a significant impact on family life. One of these challenges is the increasing number of single mothers raising preschool-aged children. This trend, present in many societies worldwide, opens up a wide field for analysis and understanding the difficulties these women face on their life path. Aim. Single mothers of preschool-aged children constitute a group that requires our attention and support, to provide them with stable and healthy conditions for the development of their youngest family members. Materials and methods. This article presents research highlighting the issues that single mothers raising preschool-aged children face. The research was conducted through an online survey among 348 single mothers. Conclusion. The analysis of the results obtained showed that contemporary single mothers encounter many difficulties. One of the main problems is the family’s financial situation. The surveyed mothers have trouble securing steady employment. Therefore, the majority rely on financial support from social assistance centres. However, they believe that this assistance is insufficient, meeting only basic needs. Single mothers in the study struggle with a lack of time for themselves and their children, resulting from an overload of responsibilities. They are isolated, lacking assistance from others and can only rely on parents and extended family. Due to the absence of the father, their children exhibit many negative behaviours, most commonly rebellion and anger. The conducted research demonstrates that the lives of most single mothers and their children are still very challenging. Non-profit organizations, government programs, and the local community can play a significant role in improving the quality of their lives by offering appropriate financial, educational, and emotional support.
 
REFERENCES (14)
1.
Adamski, A. (2005). Rola rodziny w procesie wychowania dziecka przez samotne matki. W: W. Korzeniowska, U. Szuścik (red.), Rodzina: Historia i współczesność: Studium monograficzne (ss. 281–290). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
2.
Brzostek, A. (2014). 5 rodzajów pomocy, na jaką może liczyć samotna matka w Polsce. Pobrane 02.03.2024 z: https://praca.gazetaprawna.pl/... -liczyc-samotna-matka-w-polsce.html.
 
3.
Danilewicz, W.T., Izdebska, J., Krzesińska-Żach, B. (2001). Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.
 
4.
Kamińska, M. (2002). Potrzeby i aktywność edukacyjna kobiet samotnie wychowujących dzieci. Edukacja Dorosłych: Kwartalnik Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, 2/3(35/36), 87–92.
 
5.
Krajewska, B. (2009). Instytucje wsparcia dziecka i rodziny: Zagadnienia podstawowe. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
6.
Krasa, A. (2019). Samotna matka a opieka nad dzieckiem: Co mówi prawo pracy? Pobrane 30.12.2019 z: https://kobieta.wp.pl/samotna-... 8349501569a.
 
7.
Kwiatkowska, K. (2019). Kiedy samotna kobieta pragnie zostać matką: Cz. 2. Remedium, 9, 20–21.
 
8.
Lachowska, B. (1998). Dzieci osób owdowiałych: Analiza psychologiczna. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
9.
Lis, J.U. (2012). Solo, ale w ostrogach: Poradnik dla samotnych rodziców. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
 
10.
Miłosz, P. (2009). Poczucie sensu życia kobiet samotnie wychowujących dzieci. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 28, 145–160.
 
11.
Napora, E. (2004). Bez kompasu czyli płeć psychologiczna chłopców wychowywanych przez samotne matki. Niebieska Linia, 2, 24–26.
 
12.
Racław-Markowska, M. (2001). Sytuacja materialno-bytowa rodzin samotnych matek. W: M. Rymsza (red.), Samotne macierzyństwo i polityka społeczna (ss. 33–96). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
13.
Szlama, D. (2011). Gdy matka jest wszystkim. Charaktery, 3, 88–90.
 
14.
Szymura, G. (2001). Sytuacja społeczno-ekonomiczna rodziny samotnej matki. Auxilium Sociale. Wsparcie Społeczne, 3/4, 150–175.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top