Family photography in the work of a genealogist – perspectives of engaged and unengaged researchers
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
2
Śląskie Towarzystwo Genealogiczne ul. Legnicka 65 54-206 Wrocław
 
 
Submission date: 2013-07-01
 
 
Final revision date: 2013-12-31
 
 
Acceptance date: 2013-12-31
 
 
Publication date: 2013-12-31
 
 
Corresponding author
Ewa Jurczyk-Romanowska   

Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2013;8(2):31-55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper is written by thwo researchers, each representing a different perspective and a different level of emotional engagement in the research material consisting of family photos collected in Księga Rodziny Ziemlińskich z Krobi 1867–1967 [Chronicle of the Ziemliński Family of Krobia 1867–1967]. The paper constitutes an analysis of the functions of family photography. The catalogue of functions is found in reference books and papers: the publications of Piotr Sztompka, Christopher Musselo, and Pierre Bourdieu. It includes: (1) strengthening the feeling of community, (2) initiating and preserving interactions between family members, (3) self-presentation, (4) documentation of family life, (5) prestige, and (6) entertainment. These functions were the starting point of independent analyses of the family photos found in the Chronicle. They were carried out by an engaged researcher: a genealogist, the chronicler of the family, a descendant of the author of the Chronicle and an unengaged researcher, who looks at the analysis of the visual materials from a methodological perspective. What is more, the reflections of both the researchers are illustrated with photos from the Chronicle, and the photos made because of the book: during family reunions and interviews conducted in relation to it. In the final part of the paper the researchers propose that despite the mutual permeation of interpretations, perceiving the photos as illustrations of different investigated functions, and different levels of emotional engagement of both the authors, it is feasible to create a coherent image of the importance of family photography in genealogy. That is why both interpretation and autointerpretation are justified in qualitative research based on analysis of visual materials.
 
REFERENCES (22)
1.
Barthes R., Światło obrazu. Uwagi o fotografii (fragmenty), [w:] M. Bogunia-Borowska, P. Sztompka (red.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wyd. Znak, Kraków 2012.
 
2.
Bogunia-Borowska M., Sztompka P. (red.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wyd. Znak, Kraków 2012.
 
3.
Bourdieu P., Photography. Amiddle-brow Art, Polity Press, Cambridge 1990.
 
4.
Cronin O., Psychology and Photographic Theory, [w:] J. Prosser (red.), Image-based Research, Routlege, Londyn 1998.
 
5.
Dybalska W., Od prapradziadka i praprababci, „Gazeta Wyborcza”, dodatek „Wieża Ciśnień” 19.05.2006.
 
6.
Family Search, https://familysearch.org [dostęp: 21.11.2013].
 
7.
Fotografia, http://pl.wikipedia.org/wiki/F... [dostęp: 08.11.2013].
 
8.
Galkina T.W., Rola i funkcje domowego muzeum w wychowaniu rodzinnym studentów, „Wychowanie w Rodzinie”, t. V: Obrazy rodziny w ujęciu pedagogicznym i historycznym, A. Szerląg, S. Walasek (red.), Wrocław 2012, nr 1.
 
9.
Geneteka, http://www.geneteka.genealodzy... [dostęp: 21.11.2013].
 
10.
Harper D., An Argument for Visual Sociology, [w:] J. Prosser (red.), Image-based Research, Routlege, London 1998.
 
11.
Konecki K., Ludzie i ich zwierzęta. Symboliczno-interakcjonistyczna analiza społeczności świata zwierząt domowych, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 
12.
Konecki K., Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, grudzień 2005, t. I, nr 1.
 
13.
Mendyka G., Saga rodu Ziemlińskich z Krobi, „Zeszyty Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu” 2012, nr 1.
 
14.
Mendyka W., Księga Pamiątkowa Rodziny Ziemlińskich z Krobi 1867–1967, [materiał niepublikowany].
 
15.
Mendyka W., Księga VI – album Władysław i Florentyna, Kuczynka – Krobia – Kalisz, [materiał niepublikowany].
 
16.
Musello C., Studying the home mode: An exploration of family photography and visual communication, „Studies in Visual Communication” 1980, vol. 6, no 1.
 
17.
Piejko M., Skarby pamięci. Socjologiczna analiza fotografii rodzinnej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, listopad 2008, t. IV, nr 3.
 
18.
Projekt indeksacji małżeństw z Wielkopolski dla lat 1800–1899, http://poznanproject.psnc.pl [dostęp: 21.11.2013].
 
19.
Prosser J. (red.), Image-based Research, Routlege, London 1998.
 
20.
Sontag S., On photography, Farrar, Strauss and Giroux, Nowy Jork 1978.
 
21.
Sontag S., Świat obrazów, [w:] M. Bogunia-Borowska, P. Sztompka (red.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wyd. Znak, Kraków 2012.
 
22.
Sztompka P., Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top