The family photography in the lens of students’ camera
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Submission date: 2013-07-01
 
 
Final revision date: 2013-12-31
 
 
Acceptance date: 2013-12-31
 
 
Publication date: 2013-12-31
 
 
Corresponding author
Andrzej Ładyżyński   

Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2013;8(2):57-80
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper constitutes an attempt to interpret family photography as vital pedagogical information. Photographies, with their subject: ‘The family’, were taken by the students of the Institute of Pedagogy of the University of Wroclaw. Analysis of the photographs gives a detailed information about the people being photographed, provides knowledge about the prevailing thematic motives, the contextual circumstances, the emotions accompanying the process of taking them and it approximates their social aspect: their social class, sex, and age. It allows the observers to interpret the biographical experiences of the photographers. An endeavour to interpret the photographs presented by students shows an interesting way to understand the concept of the family and a variety of aspects of its functioning.
 
REFERENCES (8)
1.
Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 
2.
Chalumeau J.L., Historia sztuki współczesnej, Vizja Press & IT, Warszawa 2007.
 
3.
Ferenc T., Fotografia. Dyletanci, amatorzy i artyści, Galeria f5 & Księgarnia fotograficzna, Łódź 2004.
 
4.
Kornas-Biela D., Pedagogika prenatalna: nowy obszar nauk o wychowaniu, Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2009.
 
5.
Sikora S., Fotografia. Między dokumentem a symbolem, Świat Literacki/Instytut Sztuki, Izabelin 2004.
 
6.
Sontag S., O fotografii, przekł. S. Margala, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986.
 
7.
Sztompka P., Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 
8.
Tomaszkiewicz T., Przekład audiowizualny, Wyd. PWN, Warszawa 2006.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top