The family in photography – oral history in pictures. Historical and contemporary contexts
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Submission date: 2013-07-01
 
 
Final revision date: 2013-12-31
 
 
Acceptance date: 2013-12-31
 
 
Publication date: 2013-12-31
 
 
Corresponding author
Jolanta Szablicka-Żak   

Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2013;8(2):15-30
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The exhibition that accompanies The Second International Academic Conference: Upbringing in the Family. Historical and Contemporary Contexts shows the past circumstances and activities that the families represented in the photographs and digital materials were preoccupied with. It is a modest selection of items from a broad range of photographs derived from various sources, such as private collections of the students and the staff members of the Institute of Pedagogy of University of Wrocław and the Department of Humanities of the Karkonosze State Higher School in Jelenia Góra, the Memory and Future Institute in Wrocław as well as iconographic prints and internet resources. The aim of the authors of the exhibition was to highlight the importance of taking care of personal and family collections of photos. Photographs belong to major iconographic sources that offer visual traces of persons and places in a particular moment, past and present, and they have a crucial impact upon our knowledge about the world. The exhibition displays fifteen boards with 73 photographs. Due to a wide range of problems addressed in the conference papers, chronological and thematic criteria determine the selection of the pictures.
 
REFERENCES (20)
1.
Bąbol E., Chmielewski J., Klimowicz T., Łopuch K., Losy rodziny Szolsonów, por. źródło: http://www.majdanek.com.pl [dostęp: 10.05.2014].
 
2.
Elisabeth Emmler, por. źródło: www.auschwitz.org.pl [dostęp: 10.05.2014].
 
3.
Fukuyama F., The End of History and the Last Man, FreePress, New York 1992 (przekł. pol.: Koniec historii i ostatni człowiek, Rytm, Warszawa 1998).
 
4.
Geniusze sztuki, Goya, KAW, Warszawa 1987.
 
5.
Johnson W., Rice M., Williams C., Historia fotografii od 1839 do dziś: kolekcje George Eastman House, red. wyd. pol. M. Brodowska, przekł. E. Tomczyk, Taschen, Köln (TMC Art., cop. 2010 – Warszawa 2010).
 
6.
Kapralski S., Martyniak M., Talewicz-Kwiatkowska J., Romowie w KL Auschwitz, [w:] Głosy pamięci 7, Dz. III, Fotografie, Wyd. Państwowe Muzeum Auschwitz- Birkenau, Oświęcim 2011.
 
7.
Kowalscy, por. źródło: htpp:// www.zyciezazycie.pl [dostęp: 10.05.2014].
 
8.
Miller M., Arystokracja, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.
 
9.
Nowicki W., Dno oka. Eseje o fotografii, Wyd. Czarne, Wołowiec 2010.
 
10.
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2004.
 
11.
Przetacznik-Gierowska M., Psychologia wychowawcza, t. 2, Wyd. PWN, Warszawa 1998.
 
12.
Starosolska U. (red.), Guculszczina. Perlina Ukrainskich Karpat. Albom, Czeremosz 1998.
 
13.
Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Wyd. PWN, Warszawa 1972.
 
14.
Szpytma M., Oddali życie za bliźnich, por. źródło: mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl [dostęp: 10.05.2014].
 
15.
Szpytma M., Szarek J., Sprawiedliwi wśród narodów świata, Dom wydawniczy Rafael s.c., Kraków 2007.
 
16.
Tyszka Z., Wachowiak A. (red.), Podstawowe pojęcia i zagadnienia socjologii rodziny, Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań 1997.
 
17.
Vegh J., Malarstwo niderlandzkie XV wieku, Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1977.
 
18.
Wielkie muzea, Rijksmuseum Amsterdam, HPS, Warszawa 2007.
 
19.
Wspomnienia Józefa Jaworowicza, Sprawiedliwi wśród narodów świata – Józef i Michalina Jaworowiczowie, por. źródło: http://www.info.kalisz.pl [dostęp: 10.05.2014].
 
20.
www.wikipedia.pl [wejścia wielokrotne].
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top