Interdisciplinary care and support of child development with Williams syndrome
 
More details
Hide details
1
Physiotherapist Faculty of Health Sciences Wrocław Medical University, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, Poland
 
2
Department of Nervous System Diseases, Faculty of Health Sciences Wrocław Medical University, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, Poland
 
3
Department of Health Promotion, Faculty of Health Sciences, Wrocław Medical University, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
 
4
Department of Rehabilitation in Motor System Disorders, Faculty of Health Sciences, Wrocław Medical University, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, Poland
 
5
Department of Nervous System Diseases, Faculty of Health Sciences, Wrocław Medical University, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, Poland
 
 
Submission date: 2018-10-22
 
 
Final revision date: 2018-12-06
 
 
Acceptance date: 2018-12-06
 
 
Publication date: 2018-12-31
 
 
Corresponding author
Agnieszka Nogala   

Physiotherapist Faculty of Health Sciences Wrocław Medical University, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, Poland
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;18(2):401-414
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: Williams syndrome is a rare, multi-system, genetically conditioned disorder, occurring equally at girls and boys around the world regardless of the ethnic group. The aim of the work is the presentation of the meaning of interdisciplinary care and support in the development of a child with the Williams syndrome. Methods: Interdisciplinary approach to care and support of development of a child with the Williams syndrome Results: Williams syndrome manifests itself in characteristic physical (dysmorphic facial features), medical (cardiovascular), cognitive (moderate mental retardation) and social-emotional disorders. The child should be under the care of different types of doctors and medical specialists, a speech therapist, psychologist and physiotherapist. Conclusions: Therapy must include improving motor activity, sensory and cognitive functions, exercises in interpersonal communication and social behavior. Good cooperation between specialists is essential in the proper planning and conducting of therapy.
 
REFERENCES (27)
1.
Bishara N., Clericuzio C.L., Zespoły dysmorficzne często spotykane w oddziałach intensywnej terapii noworodków, „Pediatria po Dyplomie” 2009.
 
2.
Buchnat M., Pawelczak K., Nieznane? Poznane, Zaburzenia rozwojowe u dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi i wadami wrodzonymi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2011.
 
3.
Cieszyńska-Rożek J., Sobolewski P., Grzesiak-Witek D. (eds.), Zaburzenia mowy w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2018.
 
4.
Gerreth K., Pawlaczyk-Kamieńska T., Szczególny charakter postępowania stomatologicznego u pacjentów z zespołem Williamsa, „Przegląd Lekarski” 2016.
 
5.
Giers M., Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Willamsa. Rozwój poprzez terapię. Interdyscyplinarne aspekty pedagogiki leczniczej, [in:] M. Bidzan, W. Budziński (eds.), Wydawnictwo GWSH, Gdańsk 2011b.
 
6.
Giers M., Zdolności językowe w zespole Williamsa, [in:] J. Cieszyńska-Rożek, P. Sobolewski, D. Grzesiak-Witek (eds.), Zaburzenia mowy w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2018.
 
7.
Grejtak N., The gift of learning, „Williams Syndrome Association”, Oak 2002.
 
8.
Gilbert-Dussardier B., La Revue Du Praticien, „Williams-Beuren syndrome” 2006, no. 56(19).
 
9.
Hutyra T., Mowszet K., Stawarski A. (ed.), Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2008.
 
10.
Kaplan P., Williams-Beuren Syndrome. Research, evaluation and treatment, “The Johns Hopkins University Press”, Baltimore 2006.
 
11.
Maratsos M., Matheny L., Language specificity and elasticity: Brain and clinical syndrome studies, „Annual Review of Psychology” 1994, no. 45.
 
12.
Martens M.A., Wilson S.J., Reutens D.C., Research review: Williams syndrome: a critical review of the cognitive, behavioral and neuroanatomical phenotype, „Journal of Child Psychology and Psychiatry” 2008.
 
13.
Maurer A., Bołtuć I., Dzieci z zespołem Williamsa, Diagnoza i terapia, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2002.
 
14.
Maurer A. & Bołtuć I., Zaburzenia rozwoju u dzieci z zespołem Willamsa, [in:] J. Pilecki i M.A. Winzer (eds.) Problemy edukacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych, WSP, Kraków 1996.
 
15.
Mervis C.B., Robinson B.F., Bertrand J., Morris C.A., Klein-Tasman B.P. i Armstrong S.C., The Williams syndrome cognitive profile, „Brain And Cognition” 2000, no. 44(3).
 
16.
Nawrat-Szołtysik A., Pasek J., Fizjoterapeutyczne KNOW-HOW, Elamed Media Group, Katowice 2017.
 
17.
O’Hearn K., Luna B., Mathematical skills in Williams syndrome: Insight into the importance of underlying representations, „Developmental Disabilities Research Reviews” 2009.
 
18.
Pober B.R., Fulfilling Dreams. A handbook for parents of people with Williams syndrome, Williams Syndrome Association, Oak 2002.
 
19.
Pober B.R., Medical Progress: Williams-Beuren Syndrome, „The New England Journal of Medicine” 2010.
 
20.
Reis S.M., Schader R., Milne H., Music and minds: using a talent, developmental approach for young adults with Williams Syndrome, „Exceptional Children” 2003.
 
21.
Sampaio A., Belsky J., Soares I. et al., Insights on Social Behavior From Studying Williams Syndrome, „Child Development Perspective” 2017.
 
22.
Semel E., Rosner S., Understanding Williams Syndrome: Behavioral Patterns and Interventions, Taylor & Francis, London 2011.
 
23.
Stefanowicz A., Hajducka M., Krajewska M. et al., Problemy zdrowotne dziecka z Zespołem Williamsa-Beurena, „Nowa Pediatria” 2016.
 
24.
Stępień A., Graff K., Koloze A. et al., Metoda PNF w odniesieniu do wytycznych Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) dotyczących leczenia zachowawczego osób ze skoliozami, „Postępy Rehabilitacji” 2014, no. 4.
 
25.
Szczepańska J., Pawłowska E., Cechy kliniczne i morfologia części twarzowej czaszki u dzieci z zespołem Williamsa – opis dwóch przypadków, „Czasopismo Stomatologiczne” 2008.
 
26.
Wierzba J. (ed.), Medycyna Elfów, Kompendium wiedzy o zespole Williamsa, Presscom, Wrocław 2017.
 
27.
Wysoczańska E., Skrzek A., Pyzio-Kowalik M., Możliwości zastosowania metody NDTBobath w rehabilitacji pediatrycznej, „Fizjoterapia” 2013, no. (21).
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top