A small child’s upbringing in the first decade of the interwar period in Poland in some of the pedagogical periodicals – continuations and changes
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, ul. Jana Władysława Dawida 1, 50-527 Wrocław
 
 
Submission date: 2014-09-30
 
 
Final revision date: 2015-10-20
 
 
Acceptance date: 2015-10-20
 
 
Publication date: 2015-12-30
 
 
Corresponding author
Małgorzata Kozłowska   

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, ul. Jana Władysława Dawida 1, 50-527 Wrocław
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2015;12(2):121-138
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main aim of this article was comparing some aspects of the upbringing of pre-school children, which were described in Warsaw periodicals (like: „Bluszcz”, „Opieka nad Dzieckiem” and „Dziecko i Matka”) in the interwar period with the relevant areas after the war described in magazines like: „Bluszcz”, „Wychowanie w Domu i Szkole” and „Dziecko. Czasopismo poświęcone wychowaniu domowemu i społecznemu”. There were three fields of analysis: childcare and healthcare, moral upbringing and pedagogical methods. The main differences were found in the sphere of healthcare, children’s obedience and their self-development. The changes were connected with the decreased number of children in Poland after the First World War and the new family model spreading in Western Europe.
 
REFERENCES (49)
1.
Araszkiewicz F., Ideały wychowawcze w Drugiej Rzeczpospolitej, PWN, Warszawa 1978.
 
2.
[b.a.], Działalność pedagogiczna ś.P. M. Brzezińskiego, „Wychowanie w Domu i Szkole”, T. Świętochowski (red.), Wydawnictwa Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1911, t. 1.
 
3.
Barańska L., Cel i zadania wychowawcze, „Dziecko i Matka: dwutygodnik poświęcony zdrowiu i wychowaniu dziecka do lat siedmiu”, W. Pełczyńska, M. Podhorska-Okołów (red.), Towarzystwo Wydawnicze „Bluszcz”, Warszawa 1928, t. 1, nr 3,.
 
4.
Barańska L., Czy potrzebna jest stanowczość w wychowaniu, „Dziecko i Matka: dwutygodnik poświęcony zdrowiu i wychowaniu dziecka do lat siedmiu”, W. Pełczyńska, M. Podhorska-Okołów (red.), Towarzystwo Wydawnicze „Bluszcz”, Warszawa 1926, nr 1.
 
5.
Barańska L., Jak urabiać różne temperamenty, „Dziecko i Matka: dwutygodnik poświęcony zdrowiu i wychowaniu dziecka do lat siedmiu”, W. Pełczyńska, M. Podhorska-Okołów (red.), Towarzystwo Wydawnicze „Bluszcz”, Warszawa 1926, nr 6.
 
6.
Bogdanowiczowa Z., Kiedy winniśmy zaczynać wychowanie?, „Dziecko i Matka: dwutygodnik poświęcony zdrowiu i wychowaniu dziecka do lat siedmiu”, W. Pełczyńska, M. Podhorska-Okołów (red.), Towarzystwo Wydawnicze „Bluszcz”, Warszawa 1926, nr 5.
 
7.
Boguszewska H., Dwa Światy, „Dziecko i Matka: dwutygodnik poświęcony zdrowiu i wychowaniu dziecka do lat siedmiu”, W. Pełczyńska, M. Podhorska-Okołów (red.), Towarzystwo Wydawnicze „Bluszcz”, Warszawa 1926, nr 1.
 
8.
Ciembroniewicz J., Marya Konopnicka jako autorka dla dzieci, „Wychowanie w Domu i Szkole”, T. Świętochowski (red.), Wydawnictwa Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1911, t. 1.
 
9.
Ciembroniewicz J., Pierwsze bajeczki, „Dziecko. Czasopismo poświęcone wychowaniu domowemu i społecznemu”, W. Osterloff (red.), Warszawa 1913.
 
10.
Cieszyński F.K., W sprawie higieniczno-wychowawczego kształcenia rodziców, „Opieka nad Dzieckiem: czasopismo poświęcone ochronie macierzyństwa opiece nad dziećmi i młodzieżą”, Wydawnictwo Wydziału Higieniczno-Lekarskiego Polsko-Amerykańskiego Komitetu Pomocy Dzieciom, Warszawa 1924, nr 3–4.
 
11.
Ciot-Mazowiecka W., Estetyka pokoju dziecięcego, „Dziecko. Czasopismo poświęcone wychowaniu domowemu i społecznemu”, W. Osterloff (red.), Warszawa 1913.
 
12.
Drobniewska M., Co rodzice własnym dzieciom dać mogą i dać powinni, nakł. Księgarni W. Jakowickiego, Warszawa 1914.
 
13.
Grudzińska A., Wyobraźnia twórcza u dziecka, „Wychowanie w Domu i Szkole”, T. Świętochowski (red.), Wydawnictwa Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1910, t. I, z. 10.
 
14.
Hajkowska M., Zasady higieny i pielęgnacji dziecka w rodzinie XIX i na początku XX wieku, [w:] J. Kirenko (red.), Zdrowa szkoła – Zdrowy uczeń, Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin 2008.
 
15.
Hofman W., Kartki z dziennika Pestalloziego o wychowaniu jego własnego syna, „Wychowanie w Domu i Szkole”, T. Świętochowski (red.), Wydawnictwa Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1909, nr 1–5.
 
16.
[I.Ch.], Dla dobra naszych dzieci – Trochę optymizmu, „Dziecko i Matka: dwutygodnik poświęcony zdrowiu i wychowaniu dziecka do lat siedmiu”, W. Pełczyńska, M. Podhorska-Okołów (red.), Towarzystwo Wydawnicze „Bluszcz”, Warszawa 1927, nr 7.
 
17.
[J.R.], Z naszych błędów, „Wychowanie w Domu i Szkole”, T. Świętochowski (red.), Wydawnictwa Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1911, t. 1. z. 2.
 
18.
Jastrzębska N., Jak uczyć dziecko oszczędności, „Dziecko i Matka: dwutygodnik poświęcony zdrowiu i wychowaniu dziecka do lat siedmiu”, W. Pełczyńska, M. Podhorska-Okołów (red.), Towarzystwo Wydawnicze „Bluszcz”, Warszawa 1928, rok 3, nr 19.
 
19.
Jezierski A. (red.), Historia Polski w liczbach, Zakład Wydawnictw Statystycznych, GUS, Warszawa 1994.
 
20.
Kierski F. (red.), Podręczna encyklopedia pedagogiczna, t. I, Książnica – Atlas, Polska Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów – Warszawa 1923.
 
21.
Kon-Feldblumowa H., W sprawie próchnicy zębów u młodzieży i dzieci, „Wychowanie w Domu i Szkole”, T. Świętochowski (red.), Wydawnictwa Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1911, z. 7.
 
22.
Kozakowska G., Kłamstwo u dzieci, „Dziecko i Matka: dwutygodnik poświęcony zdrowiu i wychowaniu dziecka do lat siedmiu”, W. Pełczyńska, M. Podhorska-Okołów (red.), Towarzystwo Wydawnicze „Bluszcz”, Warszawa 1927, t. 2, nr 6.
 
23.
Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1997.
 
24.
Michałowicz M., Higiena snu dziecka w pierwszych latach życia, „Wychowanie w Domu i Szkole”, T. Świętochowski (red.), Wydawnictwa Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1910, z. 6.
 
25.
Ostachiewiczowa K., Własne pieniądze dzieci, „Wychowanie w Domu i Szkole”, T. Świętochowski (red.), Wydawnictwa Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1911, t. 2.
 
26.
Osterloff W., Myśli i uwagi o wychowaniu domowem, „Wychowanie w Domu i Szkole”, T. Świętochowski (red.), Wydawnictwa Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1909, nr 4.
 
27.
Osterloff W., Myśli i uwagi o wychowaniu, „Wychowanie w Domu i Szkole”, T. Świętochowski (red.), Wydawnictwa Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1909, nr 5.
 
28.
Osterloff W., O zabawach i zabawkach dzieci, „Wychowanie w Domu i Szkole”, T. Świętochowski (red.), Wydawnictwa Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1909, t. II, z. 8 i 9.
 
29.
Osterloff W., Przegląd literatury dla dzieci, „Dziecko. Czasopismo poświęcone wychowaniu domowemu i społecznemu”, W. Osterloff (red.), Warszawa 1913.
 
30.
Pietrzak M., Sytuacja prawna kobiet w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] A. Żarnowska (red.), Równe prawa i nierówne szanse: kobiety w Polsce międzywojennej: zbiór studiów, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2000.
 
31.
[R.P.], Wykłady społeczne dla kobiet, „Dziecko. Czasopismo poświęcone wychowaniu domowemu i społecznemu”, W. Osterloff (red.), Warszawa 1914.
 
32.
Rowid H., Szkoła twórcza. Podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistnienia nowej szkoły, Skład Główny Gebethner i Wolff, Kraków 1931.
 
33.
Rzętkowska J., O konieczności prowadzenia dziennika spostrzeżeń nad dzieckiem, [w:] T. Świętochowski (red.), Wychowanie w Domu i Szkole, Wydawnictwa Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1913, t. 1.
 
34.
Rzętkowska J., Posłuszeństwo i karność w wychowaniu domowem, [w:] T. Świętochowski (red.), Wychowanie w Domu i Szkole, Wydawnictwa Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, z. 10, Warszawa 1910.
 
35.
[S.Z.], Opowiadanie i lektura dla dzieci, „Dziecko i Matka: dwutygodnik poświęcony zdrowiu i wychowaniu dziecka do lat siedmiu”, W. Pełczyńska, M. Podhorska-Okołów (red.), Towarzystwo Wydawnicze „Bluszcz”, Warszawa 1927, nr 7.
 
36.
Sierakowska K., Macierzyństwo – wizje a rzeczywistość, [w:] A. Żarnowska (red.), Równe prawa i nierówne szanse: kobiety w Polsce międzywojennej: zbiór studiów, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2000.
 
37.
Sierakowska K., Żarnowska A., Stare i nowe wzorce i obyczaje rodziny inteligenckiej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] D. Kałwa, A. Walaszek, A. Żarnowska (red.), Rodzina, prywatność, intymność, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2005.
 
38.
Sobczak J., „Nowe wychowanie” w polskiej pedagogice okresu Drugiej Rzeczpospolitej (1918–1939), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998.
 
39.
Statystyka Polski, Wydawnictwo Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 1962, z. 65.
 
40.
Studnicka S., Ogólne zasady Chowanny, ich postępowość i żywotność, [w:] T. Świętochowski (red.), Wychowanie w Domu i Szkole, Wydawnictwa Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1909.
 
41.
Suchodolski B., Duch nowego wychowania. Idea pracy i idea wolności w wychowaniu, „Bluszcz”, Warszawa 1928, nr 14.
 
42.
Szmydtowa Z., Czy dziecko jest własnością matki, „Dziecko i Matka: dwutygodnik poświęcony zdrowiu i wychowaniu dziecka do lat siedmiu”, W. Pełczyńska, M. Podhorska-Okołów (red.), Towarzystwo Wydawnicze „Bluszcz”, Warszawa 1926, nr 1.
 
43.
Węsławska E., Dziecko w stosunku do religii, [w:] T. Świętochowski (red.), Wychowanie w Domu i Szkole, Świętochowski T. (red.), Wydawnictwa Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1910.
 
44.
Witt R.S., O jedynakach, „Dziecko i Matka: dwutygodnik poświęcony zdrowiu i wychowaniu dziecka do lat siedmiu”, W. Pełczyńska, M. Podhorska-Okołów (red.), Towarzystwo Wydawnicze „Bluszcz”, Warszawa 1928, rok 3, nr 6.
 
45.
[Z.Z.], Otoczenie dziecka a kłamstwo, „Dziecko i Matka: dwutygodnik poświęcony zdrowiu i wychowaniu dziecka do lat siedmiu”, W. Pełczyńska, M. Podhorska-Okołów (red.), Towarzystwo Wydawnicze „Bluszcz”, Warszawa 1927, nr 11.
 
46.
Zakrzewska A., Edukacja religijna dzieci i młodzieży szkolnej okresu międzywojennego źródłem humanizacji życia społecznego, „Pedagogia Christiana” 2012, nr 2/30.
 
47.
Żarecki W., Wychowawca domowy, „Dziecko. Czasopismo poświęcone wychowaniu domowemu i społecznemu”, W. Osterloff (red.), Warszawa 1914.
 
48.
Żarnowski J., Rodzina w czasach cywilizacyjnego przyspieszenia: Europa i Polska 1918–1989, [w:] D. Kałwa, A. Walaszek, A. Żarnowska (red.), Rodzina, prywatność, intymność, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2005.
 
49.
Żulińska B., O kształceniu uczuć religijnych w wieku przedszkolnym, „Dziecko. Czasopismo poświęcone wychowaniu domowemu i społecznemu”, W. Osterloff (red.), Warszawa 1913.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top