Presentation of the Polish family in primers used in the Second Republic of Poland (in Poland between the two World Wars)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Zielonogórski, Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, Polska
 
 
Submission date: 2011-04-01
 
 
Final revision date: 2011-06-30
 
 
Acceptance date: 2011-06-30
 
 
Publication date: 2011-06-30
 
 
Corresponding author
Katarzyna Kochan   

Uniwersytet Zielonogórski, Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;2(2):141-165
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The interwar period was a time of great significance in the history of the Polish nation. It was characterised by immense enthusiasm because of Poland's newly regained independence, however, the country wrestled with many post-partition problems. One of them was, for instance, a lack of a cohesive administration system resulting from regional administrative differences among the Polish partitioned territories. The main task for education, also in need of adjustment to the new circumstances, was to standardise its system because of the dissimilar educational procedures available in the Second Republic. The new social, political and economic situation also required up-to- date syllabuses and corresponding textbooks. Hence, 31 primers were published in the interwar period. Their reading texts dealt with various thematic fields ; they were, for example, associated with the subject of the family as being close to the children's experience and feelings. The present paper aims at comparing if, and to what extent, the portraits of families presented in the primers were adequate to real models of families in the interwar Poland.
 
REFERENCES (47)
1.
Arnoldowa F., Witwicka M., Elementarz. WKS Okręgu Szkolnego Lwowskiego, Lwów 1924.
 
2.
Brenk A., Życie duchowe w rodzinie, Poznań 2002.
 
3.
Buzek K., Kubisz J., Elementarz. Księgarnia „Kresy”, Cieszyn 1923.
 
4.
Chodak E., Moja pierwsza książeczka. Metoda wyrazowa, M. Arct, Warszawa 1930.
 
5.
Chodak E., Moja pierwsza książeczka. Metoda zdaniowa, M. Arct, Warszawa 1933.
 
6.
Chrząszczewska J., Porazińska J., Mój elementarz, Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, Warszawa 1925.
 
7.
Garbowska W., Szkolnictwo powszechne w Polsce wlatach1932-1939, Wrocław 1976.
 
8.
Falski M., Elementarz dla I klasy szkół miejskich, Książnica „Atlas”, Lwów 1934.
 
9.
Falski M., Elementarz powiastkowy dla dzieci, Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów 1920.
 
10.
Falski M., Elementarz powiastkowy dla szkół wiejskich, Książnica „Atlas”, Lwów 1933.
 
11.
Falski M., Elementarz tematowy dla szkół miejskich, Książnica „Atlas”, Lwów 1933.
 
12.
Garlicki A. (red.), Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1986.
 
13.
Grodecka K., Nauczanie j. polskiego w zakresie elementarnym na kursach dla dorosłych. Wskazówki metodyczno-dydaktyczne i program, Wydawnictwo Centralnego Biura Kursów dla Dorosłych, Warszawa 1922.
 
14.
Ikert B., Oj dana. Pierwsza książeczka do czytania dla pierwszego oddziału szkół powszechnych, Drukarnia Katolicka, Poznań 1928.
 
15.
Kłosiński W., Elementarz i rachunki dla klasy pierwszej, Skład Główny „Ognisko Nauczycielskie”, Kraków 1919.
 
16.
Kornecki J., Stemler J., Wierzejewski J., Elementarz i czytanki dla oddziału pierwszego, „Księgarnia Polska” Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej, Warszawa 1925.
 
17.
Korotyńska E., A.B.C. Elementarz obrazkowy, Księgarnia Popularna, Warszawa 1928.
 
18.
Króliński J., Kucharski W., Elementarz (Metoda dźwiękowa), Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów 1925.
 
19.
Króliński J., Kucharski W., Elementarz (Metoda wyrazowa), Wydawnictwo Zakładu im. Ossolińskich, Lwów 1925.
 
20.
Kubski B., Kotarbiński M., Szelburg-Zarembina E., Elementarz (Metoda wyrazowa), Wydawnictwo K. S. Jakubowskiego, Lwów 1933.
 
21.
Kubski B., Kotarbiński M., Szelburg-Zarembina E., Elementarz (Metoda zdaniowa), Wydawnictwo K. S. Jakubowskiego, Lwów 1933.
 
22.
Landy-Tołwińska J., Analfabetyzm w Polsce i na świecie, Warszawa 1961.
 
23.
„Mały Rocznik Statystyczny” 1934, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1934.
 
24.
„Mały Rocznik Statystyczny” 1935, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1935.
 
25.
„Mały Rocznik Statystyczny” 1938, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1938.
 
26.
„Mały Rocznik Statystyczny” 1939, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1939.
 
27.
„Mały Rocznik Statystyczny Polski” wrzesień 39-czerwiec 41, Ministerstwo Informacji i Dokumentacji, Londyn 1941.
 
28.
Markiewicz H., Problemy likwidacji analfabetyzmu w działalności oświatowej Polskiej MacierzySzkolnejwlatach1918-1939, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1978. T. XXI.
 
29.
Mikulski A., Wójcik S., Kozera E., Elementarz powszechny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1928.
 
30.
Millerówna R., Rostkowska M., Pierwsza klasa pracuje. Elementarz miejski, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, Lwów 1937.
 
31.
Millerówna R., Rostkowska M., Pierwsza klasa pracuje. Elementarz wiejski, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, Lwów 1937.
 
32.
Okoń W., Podstawy wykształcenia ogólnego, Warszawa 1987.
 
33.
Pęcherski M., M. Świątek, Organizacja oświaty w Polsce w latach 1917-1977. Podstawowe akty prawne, Warszawa 1978.
 
34.
Piotrowski L., Elementarz dla szkół powszechnych w Wielkopolsce, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1922.
 
35.
Program nauki w szkołach powszechnych siedmioklasowych. Język polski, Książnica Polskiego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Warszawa 1923.
 
36.
Rytlowa J., Rytel F., Saloni J., U nas. Elementarz dla wsi. Metoda wyrazowa. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1937.
 
37.
Siedlaczek-Szwed A., Wagner I. (red.), Rodzinne i pozarodzinne środowiska wychowawcze, Częstochowa 2002.
 
38.
Siemak-Tylikowska A., Treść nauczania – teorie doboru treści kształcenia, [w:] W. Pomykało (red.) Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa 1997.
 
39.
Sobczak J., Recepcja idei „nowego wychowania” w polskiej pedagogice okresu między wojnami .Cz. I, Bydgoszcz 1978.
 
40.
Szufa J., Elementarz obrazkowy, Drukarnia Narodowa, Kraków 1920.
 
41.
Tync S., Gołąbek J., Duszyńska J., Elementarz dla 1 klasy szkół powszechnych miejskich, Książnicy Atlas, Lwów 1938.
 
42.
Tync S., Gołąbek J., Duszyńska J., Elementarz dla 1 klasy szkół powszechnych wiejskich, Książnica Atlas, Lwów 1937.
 
43.
Tyszka Z., Wachowiak A., Podstawowe pojęcia i zagadnienia socjologii rodziny, Poznań 1997.
 
44.
W. Tadeusz, ABC. Mały elementarz dla dzieci, Wydawnictwo Księgarni Nakładowej, Warszawa 1925.
 
45.
W. Tadeusz, Elementarz obrazkowy, Wydawnictwo Księgarni Nakładowej, Warszawa 1925.
 
46.
Żarnowska A., Szwarc A (red.), Praca zawodowa kobiet w Polsce międzywojennej. T. VI, [w:] Kobieta i praca Wiek XIX i XX,. Warszawa 2000.
 
47.
Żniński J., Nowy elementarz polski z obrazkami podług metody mówienia, pisania i czytania, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1921.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top