The family in modern times and its place in education and in history textbooks (addressing the issue of using topics related to everyday life)
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet im. Masaryka w Brnie Poříčí 945/9, 603 00 Brno, Czech Republic
 
 
Submission date: 2011-04-01
 
 
Final revision date: 2011-06-30
 
 
Acceptance date: 2011-06-30
 
 
Publication date: 2011-06-30
 
 
Corresponding author
Jiří Mihola   

Uniwersytet im. Masaryka w Brnie Poříčí 945/9, 603 00 Brno, Czech Republic
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;2(2):167-171
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In compliance with the trends of modern historiography, matters of day-today life, mentalities and culture are gaining prominence during the creation of textbooks. The family of our ancestors as one of the places in which day-to-day life was played out is one of the attractive themes receiving deserved attention. The family is the subject not only of historical study, but also of sociological or cultural anthropological study. Research into the so-called demographic phenomena of birth, marriage and death occupies a significant position in the treatment of family history.
 
REFERENCES (17)
1.
Bůžek V.„Tý naděje budou každý čtyři neděle” Těhotenství očima šlechty na prahu novověku,„Dějiny a současnost”,č.3/2001, s. 8-13.
 
2.
Bůžek V. Muž ,žena a děti navelmožském dvoře renesanční doby,[w:]M. Lenderová(red.), Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do19.století, Praha 2002.
 
3.
Bůžek V. a kol., Pohledy dojihočeské minulosti, Praha 1997.
 
4.
Bůžek V.,Hrdlička J., Dvory velmožů serbem růže, Praha 1997.
 
5.
BůžekV., Hrdlička J., Rodinný život pánů z Hradce ve světle jejich korespondence, „Opera historia” 8,1998.
 
6.
Bůžek V., Hrdlička J., Král P., Vybíral Z., Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahunovověku, Praha 2002.
 
7.
Horský J.,Seligová M. Rodinan ašich Peck, Praha 1997.
 
8.
Klabouch J., Manželství a rodina v minulosti, Praha 1962.
 
9.
Koldinská M., Každodennost renesančního arystokrata, Praha 2004.
 
10.
Lenderová M., Jiránek T., Macková M.,Zdějin české každodennosti, Praha 2009.
 
11.
Lenderová M., Aptášse, knížkomá. Ženské deníky19. století, Praha 2008.
 
12.
Lněničková J., Světdětí, Praha 2005.
 
13.
Maťa P., Koldinská M., Deník rudolfínského dvořana Adam mladší z Valdštejna., Praha 1997.
 
14.
Maur E., Stloukal M., Dětství,Rodina astáří v dějinách Europy, Praha1990.
 
15.
Navrátilová A., Život v rodině. In: Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicích aživotělidívBrněaokolí.(Edd.: O. Sirovátkaakol.) Brno 1993.
 
16.
Petráň J. a kol., Dějiny hmotné kultury II (1), Praha 1997.
 
17.
Vošahlíková P., Průvodce všedním životem v novověku, Praha 2009.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top