Family History as Media and Methodological Inspiration for History Teaching
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet im. Masaryka w Brnie Poříčí 945/9, 603 00 Brno, Czech Republic
 
 
Submission date: 2011-04-01
 
 
Final revision date: 2011-06-30
 
 
Acceptance date: 2011-06-30
 
 
Publication date: 2011-06-30
 
 
Corresponding author
Kamil Štěpánek   

Uniwersytet im. Masaryka w Brnie Poříčí 945/9, 603 00 Brno, Czech Republic
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;2(2):173-179
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The text of the contribution is inspired by relationships and issues arising from communication among parents, children, grandparents and grandchildren. It ensues from such terms as generation crisis, cohesion, cultivation of common values or family topics. It deals with family history captured in a family amateur movie, which is an appropriate media of alternative school and out-of-school pupils' activities. Within its framework the pupils can become aware of their own roots and evolution of their family histories, or how their histories were influenced by „the great history”. The presentation methodology of the summary of these pupils' explorations of private family materials used in history lessons forms an inseparable part.
 
REFERENCES (10)
1.
Horský J., Seligová M., Rodina našich předků, Praha 1997.
 
2.
Horská P., Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha 1990.
 
3.
Klíma B. a kol., Mládež a dějiny, Brno 2001.
 
4.
Kopal P., Kinematograf mistra Theodorika Medievisté a film, in: „Dějiny a současnost” 2/2007, s. 24-27.
 
5.
Labischová D., Didaktická media ve výuce dějepisu, Ostrava 2008.
 
6.
Labischová D., Gracová B., Příručka ke studio didaktiky dějepisu, Ostrava 2008.
 
7.
Možný I., Sociologie rodiny: její vývoj ,teorie a základní problémy, Praha 1999.
 
8.
Rodina jako instituce a vztahová síť. Edited by O. Matoušek. Praha 1993.
 
9.
Verner P., Mediální výchova, Praha 2007.
 
10.
Vychodská H., Dějepis hrou: metodické inspirace adidaktické hry, Plzeň 2008.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top