Professor Leon Kozłowski as a man, scientist, politician and his influence into Wrocław archaeology
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Wrocławski, Plac Uniwersytecki 1 50-137 Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2012-01-01
 
 
Final revision date: 2012-06-30
 
 
Acceptance date: 2012-06-30
 
 
Publication date: 2012-06-30
 
 
Corresponding author
Jan Michał Burdukiewicz   

Uniwersytet Wrocławski, Plac Uniwersytecki 1 50-137 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2012;5(1):193-213
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The most outstanding archaeologist and professor at John Casimir University in Lviv as well as and a acknowledged politician (among others the Prime Minister (1934– 1935) of the Second Republic of Poland) was Professor Leon Kozłowski (1892–1944), a student of E. Majewski from Warsaw, R.R. Schmidt from the University of Tübingen and W. Demetrykiewicz from the Jagiellonian University in Krakow. As a professor of John Casimir University he cooperated with V. Gordon Childe from the UK and H. Breuil from France, the most outstanding archaeologists in Europe at that time. His publications stand out with a clear and well-argued reasoning, great dash and thorough knowledge of the materials and concepts of the time. He was also an excellent teacher of many Polish and Ukrainian archaeologists. After 1939, he was imprisoned and tortured in the Soviet Union and Germany, where he died in unknown circumstances in 1944. Among his pupils was Helena Cehak-Hołubowiczowa (1902–1979), who, with her husband Włodzimierz Hołubowicz (1908–1962), worked in the years 1931–1939 at the Stefan Batory University in Vilnius and between 1943 and 1945 they were the forced labourers in Austria. They both, since 1950, were employed at the University of Wroclaw and developed archaeology according to the ideas of Leon Kozłowski. Włodzimierz Hołubowicz developed the methodics and methodology of archaeology and Helena Cehak-Hołubowiczowa dealt with the religious beliefs of prehistoric and early medieval societies. Th ey educated many students who are now employees of the Institute of Archaeology at the University of Wroclaw, and other institutions.
 
REFERENCES (24)
1.
Barford P., Reflections on J. Lech;s vision of the history of „Polish” archaeology, „Archaeologia Polona” 2002, t. 40.
 
2.
Budkowa Z., Kozłowski Stefan Rafał, „Polski Słownik Biograficzny” 1970, t. 14/1, z. 64., Ossolineum, Wrocław.
 
3.
Cehak H., Plastyka eneolitycznej kultury ceramiki malowanej w Polsce, „Światowit”, 1930/31, t. 14.
 
4.
Cehak-Hołubowiczowa H. (red.), Ślęża: zeszyt wydany z okazji obchodu Dni Ślęży 21–29 VI 1958 r., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 1958.
 
5.
Chojnowski A., Wróbel P. (red.), Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 
6.
Dziewulski W., Miasto lokacyjne w Opolu w XIII–XV wieku, „Studia Śląskie” 1958, t. 1, Opole.
 
7.
Gąssowski J., Z dziejów polskiej archeologii, Wiedza Powszechna, Warszawa 1970.
 
8.
Hołubowicz W., Technika obróbki gliny w eneolitycznej osadzie ceramiki malowanej w Szypeniecach na Bukowinie, „Przegląd Archeologiczny” 1947, t. 7.
 
9.
Hołubowicz W., Studia nad metodami badań warstw kulturowych w prehistorii polskiej, Nakładem Towarzystwa Naukowego, Toruń 1948.
 
10.
Hołubowicz W., Garncarstwo wiejskie zachodnich terenów Białorusi, Nakładem Towarzystwa Naukowego, Toruń 1950.
 
11.
Hołubowicz W., Opole w wiekach X–XII, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1956.
 
12.
Hołubowicz W., Jak publikować źródła archeologiczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1961.
 
13.
Kociowa R., Irena Kosmowska, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1960.
 
14.
Kozłowski M., Sprawa premiera Leona Kozłowskiego, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2005.
 
15.
Kozłowski S.K., Stefan Krukowski. Narodziny giganta, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa 2007.
 
16.
Kozłowski S.K., Włodzimierz Antoniewicz, profesor z Warszawy, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa 2009.
 
17.
Kozłowski S.K., Lech J. (red.), Erazm Majewski i warszawska szkoła prehistoryczna na początku XX wieku, PWN, Warszawa 1996.
 
18.
Kozłowski S.K., Sytnik O. (red.), Profesor Leon Kozłowski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Lwów – Warszawa 2010.
 
19.
Lech J., Kultura archeologiczna: z dziejów jednego pojęcia, [w:] S. Tabaczyński (red.), Kultury archeolgiczne a rzeczywistość dziejowa, PWN, Warszawa 2000.
 
20.
Niedziela W., Kronika wsi Przybysławice wyrosłej na ziemi miechowskiej, „Znak” 1985, nr 1−2.
 
21.
Prinke A., Polski październik ’56 w archeologii, „Archeologia Żywa” 2012, 22, 1(59).
 
22.
Śródka A., Kozłowska Aniela, [w:] Uczeni Polscy XIX–XX stulecia, t. 2. Aries, Warszawa 1995.
 
23.
Tabaczyński S. (red.), Kultury archeologiczne a rzeczywistość dziejowa, PWN, Warszawa 2000.
 
24.
Wawrzykowska- Wierciochowa D., Kosmowska z Kozłowskich Irena, „Polski Słownik Biograficzny” 1969, t. 14/2, z. 61,Ossolineum, Wrocław.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top